Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Artinorway Lab As
Juridisk navn:  Artinorway Lab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73522600
Postboks 8843 Nedre Elvehavn Nedre Bakklandet 58C Fax: 73532650
7481 Trondheim 7014 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 921072309
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/22/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.58%
Resultat  
  
113.76%
Egenkapital  
  
38.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.159.000 3.418.000 3.172.000 3.496.000 3.341.000
Resultat: 115.000 -836.000 -522.000 -64.000 140.000
Egenkapital: -276.000 -452.000 89.000 70.000 122.000
Regnskap for  Artinorway Lab As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.159.000 3.418.000 3.172.000 3.496.000 3.341.000
Driftskostnader -3.023.000 -4.226.000 -3.673.000 -3.554.000 -3.202.000
Driftsresultat 137.000 -808.000 -500.000 -57.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -22.000 -28.000 -22.000 -9.000 -2.000
Finans -22.000 -28.000 -22.000 -7.000 0
Resultat før skatt 115.000 -836.000 -522.000 -64.000 140.000
Skattekostnad -25.000 185.000 124.000 13.000 -41.000
Årsresultat 90.000 -651.000 -398.000 -52.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 228.000 77.000 21.000 45.000
Sum omløpsmidler 763.000 810.000 1.346.000 608.000 624.000
Sum eiendeler 903.000 1.038.000 1.423.000 629.000 669.000
Sum opptjent egenkapital -572.000 -662.000 -11.000 -30.000 22.000
Sum egenkapital -276.000 -452.000 89.000 70.000 122.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 1.490.000 1.333.000 558.000 548.000
Sum gjeld og egenkapital 903.000 1.037.000 1.422.000 628.000 670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.117.000 3.418.000 3.172.000 3.496.000 3.341.000
Andre inntekter 43.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.159.000 3.418.000 3.172.000 3.496.000 3.341.000
Varekostnad -828.000 -695.000 -939.000 -1.209.000 -1.058.000
Lønninger -1.608.000 -1.928.000 -2.018.000 -1.732.000 -1.520.000
Avskrivning -39.000 -31.000 -13.000 -38.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -548.000 -1.572.000 -703.000 -575.000 -586.000
Driftskostnader -3.023.000 -4.226.000 -3.673.000 -3.554.000 -3.202.000
Driftsresultat 137.000 -808.000 -500.000 -57.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -22.000 -28.000 -22.000 -9.000 -2.000
Finans -22.000 -28.000 -22.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Årsresultat 90.000 -651.000 -398.000 -52.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 115.000 165.000 13.000 21.000 8.000
Fast eiendom 13.000 38.000 63.000 0 0
Maskiner anlegg 11.000 24.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 38.000
Sum varige driftsmidler 24.000 62.000 63.000 0 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 140.000 228.000 77.000 21.000 45.000
Varebeholdning 226.000 228.000 170.000 276.000 243.000
Kundefordringer 263.000 264.000 442.000 163.000 194.000
Andre fordringer 37.000 49.000 58.000 46.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 127.000 126.000 123.000 155.000
Sum omløpsmidler 763.000 810.000 1.346.000 608.000 624.000
Sum eiendeler 903.000 1.038.000 1.423.000 629.000 669.000
Sum opptjent egenkapital -572.000 -662.000 -11.000 -30.000 22.000
Sum egenkapital -276.000 -452.000 89.000 70.000 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 51.000 126.000 143.000 177.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 103.000 100.000 147.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 981.000 1.336.000 1.107.000 268.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 1.490.000 1.333.000 558.000 548.000
Sum gjeld og egenkapital 903.000 1.037.000 1.422.000 628.000 670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -416.000 -680.000 13.000 50.000 76.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.9 0.6 0.7
Soliditet -30.6 -43.5 6.3 11.1 18.2
Resultatgrad 4.3 -23.6 -15.8 -1.6 4.2
Rentedekningsgrad 6.2 -28.9 -22.7 -6.3 70.5
Gjeldsgrad -4.3 -3.3 1 8 4.5
Total kapitalrentabilitet 15.2 -77.8 -35.2 -8.8 21.0
Signatur
18.01.2021
STYRETS FORMANN, ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex