Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Artscan Dental As
Juridisk navn:  Artscan Dental As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46304523
Jarmyrveien 9 Jarmyrveien 9 Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915177042
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/17/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Paza Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.93%
Resultat  
  
-53.01%
Egenkapital  
  
6.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.898.000 2.231.000 2.709.000 2.014.000 971.000
Resultat: 86.000 183.000 443.000 419.000 99.000
Egenkapital: 940.000 882.000 754.000 418.000 103.000
Regnskap for  Artscan Dental As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.898.000 2.231.000 2.709.000 2.014.000 971.000
Driftskostnader -1.812.000 -2.049.000 -2.264.000 -1.592.000 -872.000
Driftsresultat 87.000 183.000 446.000 422.000 99.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -3.000 0
Finans 0 0 -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt 86.000 183.000 443.000 419.000 99.000
Skattekostnad -28.000 -56.000 -106.000 -104.000 -26.000
Årsresultat 59.000 127.000 336.000 315.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 109.000 181.000 223.000 155.000
Sum omløpsmidler 1.020.000 977.000 887.000 444.000 150.000
Sum eiendeler 1.060.000 1.086.000 1.068.000 667.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 910.000 852.000 724.000 388.000 73.000
Sum egenkapital 940.000 882.000 754.000 418.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 5.000 13.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 199.000 309.000 235.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 1.060.000 1.086.000 1.068.000 666.000 305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.898.000 2.143.000 2.677.000 2.014.000 971.000
Andre inntekter 0 88.000 32.000 0 0
Driftsinntekter 1.898.000 2.231.000 2.709.000 2.014.000 971.000
Varekostnad -614.000 -770.000 -994.000 -779.000 -342.000
Lønninger -452.000 -476.000 -468.000 -435.000 -227.000
Avskrivning -69.000 -73.000 -73.000 -35.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -677.000 -730.000 -729.000 -343.000 -303.000
Driftskostnader -1.812.000 -2.049.000 -2.264.000 -1.592.000 -872.000
Driftsresultat 87.000 183.000 446.000 422.000 99.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -3.000 0
Finans 0 0 -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 59.000 127.000 336.000 315.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 100.000 172.000 195.000 155.000
Sum varige driftsmidler 31.000 100.000 172.000 195.000 155.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 28.000 0
Sum anleggsmidler 40.000 109.000 181.000 223.000 155.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 148.000 135.000 166.000 104.000
Andre fordringer 215.000 167.000 35.000 28.000 1.000
Sum investeringer 520.000 520.000 203.000 0 0
Kasse, bank 233.000 142.000 514.000 249.000 45.000
Sum omløpsmidler 1.020.000 977.000 887.000 444.000 150.000
Sum eiendeler 1.060.000 1.086.000 1.068.000 667.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 910.000 852.000 724.000 388.000 73.000
Sum egenkapital 940.000 882.000 754.000 418.000 103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 5.000 13.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 5.000 13.000 12.000
Leverandørgjeld 15.000 91.000 123.000 67.000 46.000
Betalbar skatt 32.000 56.000 115.000 103.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 30.000 30.000 29.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 23.000 41.000 36.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 199.000 309.000 235.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 1.060.000 1.086.000 1.068.000 666.000 305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 900.000 778.000 578.000 209.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 8.5 4.9 2.9 1.9 0.8
Likviditetsgrad 2 8.5 4.9 2.9 1.9 0.8
Soliditet 88.7 81.2 70.6 62.8 33.8
Resultatgrad 4.6 8.2 16.5 2 10.2
Rentedekningsgrad 111.5 140.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.4 0.6 2.0
Total kapitalrentabilitet 8.2 16.9 41.9 63.4 32.5
Signatur
15.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex