Arv Helse As
Juridisk navn:  Arv Helse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ Britta Hohne Saga Terrasse 10 V/ Britta Hohne Saga Terrasse 10 Fax:
4708 Vennesla 4708 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 898913732
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/4/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.54%
Resultat  
  
33.66%
Egenkapital  
  
102.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 672.000 507.000 197.000 36.000 54.000
Resultat: 274.000 205.000 162.000 -5.000 2.000
Egenkapital: 422.000 208.000 48.000 -78.000 -73.000
Regnskap for  Arv Helse As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 672.000 507.000 197.000 36.000 54.000
Driftskostnader -387.000 -302.000 -36.000 -41.000 -52.000
Driftsresultat 285.000 204.000 161.000 -5.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -12.000 0 0 0 0
Finans -11.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 274.000 205.000 162.000 -5.000 2.000
Skattekostnad -60.000 -45.000 -36.000 0 -2.000
Årsresultat 213.000 160.000 126.000 -5.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.040.000 6.000 9.000 43.000 34.000
Sum omløpsmidler 3.966.000 445.000 205.000 42.000 64.000
Sum eiendeler 5.006.000 451.000 214.000 85.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 405.000 192.000 32.000 -94.000 -89.000
Sum egenkapital 422.000 208.000 48.000 -78.000 -73.000
Sum langsiktig gjeld 4.469.000 1.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115.000 242.000 164.000 162.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 5.005.000 451.000 214.000 84.000 97.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 672.000 507.000 197.000 36.000 54.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 672.000 507.000 197.000 36.000 54.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -300.000 -247.000 0 0 -31.000
Avskrivning -13.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -52.000 -33.000 -38.000 -21.000
Driftskostnader -387.000 -302.000 -36.000 -41.000 -52.000
Driftsresultat 285.000 204.000 161.000 -5.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -12.000 0 0 0 0
Finans -11.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 160.000 126.000 -5.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 30.000 31.000
Fast eiendom 1.022.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 6.000 9.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 1.025.000 6.000 9.000 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 1.040.000 6.000 9.000 43.000 34.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 3.901.000 1.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 444.000 204.000 42.000 64.000
Sum omløpsmidler 3.966.000 445.000 205.000 42.000 64.000
Sum eiendeler 5.006.000 451.000 214.000 85.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 405.000 192.000 32.000 -94.000 -89.000
Sum egenkapital 422.000 208.000 48.000 -78.000 -73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.469.000 1.000 2.000 0 0
Leverandørgjeld 5.000 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 60.000 46.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 12.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 180.000 160.000 160.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 242.000 164.000 162.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 5.005.000 451.000 214.000 84.000 97.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.851.000 203.000 41.000 -120.000 -106.000
Likviditetsgrad 1 34.5 1.8 1.3 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 34.5 1.8 1.3 0.3 0.4
Soliditet 8.4 46.1 22.4 -92.9 -75.3
Resultatgrad 42.4 40.2 81.7 -13.9 3.7
Rentedekningsgrad 23.8
Gjeldsgrad 10.9 1.2 3.5 -2.1 -2.3
Total kapitalrentabilitet 5.7 45.5 75.7 2.1
Signatur
01.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.11.2021
Prokura
Hohne Britta Susanne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex