Arvasli AS
Juridisk navn:  Arvasli AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74337836
Rengen Rengen Fax:
7884 Sørli 7884 Sørli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Lierne
Org.nr: 989037110
Aksjekapital: 492.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.39%
Resultat  
  
106.4%
Egenkapital  
  
0.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 177.000 497.000 373.000 276.000 0
Resultat: 79.000 -1.234.000 -114.000 -55.000 1.394.000
Egenkapital: 8.999.000 8.920.000 10.155.000 10.269.000 10.306.000
Regnskap for  Arvasli AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 177.000 497.000 373.000 276.000 0
Driftskostnader -477.000 -841.000 -813.000 -799.000 -29.000
Driftsresultat -299.000 -344.000 -440.000 -523.000 -30.000
Finansinntekter 396.000 339.000 356.000 494.000 1.479.000
Finanskostnader -17.000 -1.230.000 -31.000 -26.000 -56.000
Finans 379.000 -891.000 325.000 468.000 1.423.000
Resultat før skatt 79.000 -1.234.000 -114.000 -55.000 1.394.000
Skattekostnad 0 18.000 -18.000
Årsresultat 79.000 -1.234.000 -114.000 -37.000 1.375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.970.000 6.917.000 8.141.000 7.870.000 6.567.000
Sum omløpsmidler 2.692.000 2.848.000 3.002.000 3.451.000 3.758.000
Sum eiendeler 9.662.000 9.765.000 11.143.000 11.321.000 10.325.000
Sum opptjent egenkapital 8.507.000 8.428.000 9.663.000 9.777.000 9.814.000
Sum egenkapital 8.999.000 8.920.000 10.155.000 10.269.000 10.306.000
Sum langsiktig gjeld 622.000 744.000 861.000 972.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 100.000 128.000 79.000 0
Sum gjeld og egenkapital 9.661.000 9.764.000 11.144.000 11.320.000 10.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 177.000 497.000 373.000 276.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 177.000 497.000 373.000 276.000 0
Varekostnad -2.000 -8.000 0 0
Lønninger -42.000 -300.000 -322.000 -296.000 0
Avskrivning -329.000 -329.000 -329.000 -328.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -210.000 -154.000 -175.000 -23.000
Driftskostnader -477.000 -841.000 -813.000 -799.000 -29.000
Driftsresultat -299.000 -344.000 -440.000 -523.000 -30.000
Finansinntekter 396.000 339.000 356.000 494.000 1.479.000
Finanskostnader -17.000 -1.230.000 -31.000 -26.000 -56.000
Finans 379.000 -891.000 325.000 468.000 1.423.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 79.000 -1.234.000 -114.000 -37.000 1.375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.316.000 1.645.000 1.974.000 2.303.000 3.100.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.316.000 1.645.000 1.974.000 2.303.000 3.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.654.000 5.272.000 6.167.000 5.567.000 3.467.000
Sum anleggsmidler 6.970.000 6.917.000 8.141.000 7.870.000 6.567.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 71.000 187.000 0
Andre fordringer 389.000 371.000 326.000 336.000 863.000
Sum investeringer 202.000 178.000 188.000 163.000 2.505.000
Kasse, bank 2.101.000 2.299.000 2.417.000 2.765.000 389.000
Sum omløpsmidler 2.692.000 2.848.000 3.002.000 3.451.000 3.758.000
Sum eiendeler 9.662.000 9.765.000 11.143.000 11.321.000 10.325.000
Sum opptjent egenkapital 8.507.000 8.428.000 9.663.000 9.777.000 9.814.000
Sum egenkapital 8.999.000 8.920.000 10.155.000 10.269.000 10.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 622.000 744.000 861.000 972.000 18.000
Leverandørgjeld -9.000 48.000 75.000 14.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 19.000 12.000 28.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 33.000 41.000 37.000 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 100.000 128.000 79.000 0
Sum gjeld og egenkapital 9.661.000 9.764.000 11.144.000 11.320.000 10.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.652.000 2.748.000 2.874.000 3.372.000 3.758.000
Likviditetsgrad 1 67.3 28.5 23.5 43.7
Likviditetsgrad 2 67.3 28.5 23.5 43.7 0
Soliditet 93.1 91.4 91.1 90.7 99.8
Resultatgrad -168.9 -69.2 -189.5
Rentedekningsgrad -17.6 -0.3 -14.2 -20.1 -0.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 1.0 -0.1 -0.8 -0.3 1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex