Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arvesen AS
Juridisk navn:  Arvesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77097799
Fax: 77097786
9455 Engenes 9455 Engenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 982727413
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Regnskapsfører: Tøco AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.62%
Resultat  
  
-118.03%
Egenkapital  
  
3.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 69.000 356.000 98.236.000 14.110.000 19.147.000
Resultat: -2.384.000 13.226.000 81.290.000 -2.669.000 -562.000
Egenkapital: 331.291.000 321.275.000 310.497.000 168.833.000 116.356.000
Regnskap for  Arvesen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 69.000 356.000 98.236.000 14.110.000 19.147.000
Driftskostnader -339.000 -1.762.000 -5.626.000 -12.691.000 -14.323.000
Driftsresultat -269.000 -1.405.000 92.611.000 1.419.000 4.825.000
Finansinntekter 94.000 21.116.000 3.481.000 7.331.000 5.137.000
Finanskostnader -2.208.000 -6.485.000 -14.802.000 -11.419.000 -10.524.000
Finans -2.114.000 14.631.000 -11.321.000 -4.088.000 -5.387.000
Resultat før skatt -2.384.000 13.226.000 81.290.000 -2.669.000 -562.000
Skattekostnad 524.000 -2.430.000 -23.730.000 1.214.000 -392.000
Årsresultat -1.859.000 10.795.000 57.561.000 -1.455.000 -953.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 568.011.000 551.197.000 612.354.000 449.157.000 428.979.000
Sum omløpsmidler 18.539.000 18.114.000 30.820.000 65.617.000 18.515.000
Sum eiendeler 586.550.000 569.311.000 643.174.000 514.774.000 447.494.000
Sum opptjent egenkapital 122.735.000 124.595.000 113.817.000 353.000 1.808.000
Sum egenkapital 331.291.000 321.275.000 310.497.000 168.833.000 116.356.000
Sum langsiktig gjeld 226.063.000 111.763.000 326.516.000 316.036.000 130.522.000
Sum kortsiktig gjeld 29.196.000 136.273.000 6.161.000 29.903.000 200.615.000
Sum gjeld og egenkapital 586.550.000 569.311.000 643.174.000 514.772.000 447.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 356.000 2.869.000 14.581.000 19.783.000
Andre inntekter 95.367.000 -471.000 -636.000
Driftsinntekter 69.000 356.000 98.236.000 14.110.000 19.147.000
Varekostnad -14.000 -7.048.000 -11.001.000
Lønninger -1.374.000 -1.033.000 -1.794.000 -1.000
Avskrivning -17.000 -17.000 -958.000 -2.595.000 -2.241.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -322.000 -371.000 -3.621.000 -1.254.000 -1.080.000
Driftskostnader -339.000 -1.762.000 -5.626.000 -12.691.000 -14.323.000
Driftsresultat -269.000 -1.405.000 92.611.000 1.419.000 4.825.000
Finansinntekter 94.000 21.116.000 3.481.000 7.331.000 5.137.000
Finanskostnader -2.208.000 -6.485.000 -14.802.000 -11.419.000 -10.524.000
Finans -2.114.000 14.631.000 -11.321.000 -4.088.000 -5.387.000
Konsernbidrag 11.876.000 0 9.032.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.859.000 10.795.000 57.561.000 -1.455.000 -953.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000.000 25.000.000 0 74.915.000 76.122.000
Fast eiendom 122.000 130.000 138.000 145.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 27.000 36.000 20.000 9.000
Sum varige driftsmidler 140.000 157.000 174.000 166.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 542.871.000 526.040.000 612.180.000 374.076.000 352.847.000
Sum anleggsmidler 568.011.000 551.197.000 612.354.000 449.157.000 428.979.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 29.000 27.880.000 80.000 480.000
Andre fordringer 16.000 0 2.810.000 2.322.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.286.000 3.097.000 2.940.000 44.903.000 11.067.000
Sum omløpsmidler 18.539.000 18.114.000 30.820.000 65.617.000 18.515.000
Sum eiendeler 586.550.000 569.311.000 643.174.000 514.774.000 447.494.000
Sum opptjent egenkapital 122.735.000 124.595.000 113.817.000 353.000 1.808.000
Sum egenkapital 331.291.000 321.275.000 310.497.000 168.833.000 116.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.686.000 21.840.000 25.215.000 3.615.000 250.000
Gjeld til kredittinstitutt 29.013.000 134.832.000 0 11.068.000 181.955.000
Sum langsiktig gjeld 226.063.000 111.763.000 326.516.000 316.036.000 130.522.000
Leverandørgjeld -2.000 1.000 121.000 11.845.000 16.327.000
Betalbar skatt 3.184.000 561.000 142.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.248.000 98.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 1.440.000 1.608.000 6.332.000 2.191.000
Sum kortsiktig gjeld 29.196.000 136.273.000 6.161.000 29.903.000 200.615.000
Sum gjeld og egenkapital 586.550.000 569.311.000 643.174.000 514.772.000 447.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.657.000 -118.159.000 24.659.000 35.714.000 -182.100.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.1 5 2.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 5 2.2 0.1
Soliditet 56.5 56.4 48.3 32.8 2
Resultatgrad -389.9 -394.7 94.3 10.1 25.2
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 6.3 0.1 0.5
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.1 2 2.8
Total kapitalrentabilitet -0.0 3.5 14.9 1.7 2.2
Signatur
23.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex