Arvid Myren As
Juridisk navn:  Arvid Myren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97527100
Elverlivegen 23 Elverlivegen 23 Fax:
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 917421358
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.11%
Resultat  
  
-9.68%
Egenkapital  
  
23.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.463.000 1.510.000 2.418.000 2.628.000 1.743.000
Resultat: 140.000 155.000 143.000 134.000 18.000
Egenkapital: 574.000 464.000 343.000 232.000 139.000
Regnskap for  Arvid Myren As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.463.000 1.510.000 2.418.000 2.628.000 1.743.000
Driftskostnader -1.419.000 -1.354.000 -2.272.000 -2.490.000 -1.721.000
Driftsresultat 45.000 156.000 146.000 138.000 23.000
Finansinntekter 100.000 6.000 6.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -7.000 -8.000 -5.000 -5.000
Finans 96.000 -1.000 -2.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 140.000 155.000 143.000 134.000 18.000
Skattekostnad -31.000 -34.000 -32.000 -31.000 -22.000
Årsresultat 109.000 121.000 111.000 103.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 232.000 300.000 368.000 436.000
Sum omløpsmidler 538.000 644.000 559.000 543.000 508.000
Sum eiendeler 747.000 876.000 859.000 911.000 944.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 321.000 201.000 89.000 -4.000
Sum egenkapital 574.000 464.000 343.000 232.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 17.000 23.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 401.000 498.000 656.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 876.000 859.000 911.000 943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.463.000 1.510.000 2.418.000 2.628.000 1.743.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.463.000 1.510.000 2.418.000 2.628.000 1.743.000
Varekostnad -505.000 -543.000 -1.152.000 -1.421.000 -661.000
Lønninger -589.000 -542.000 -837.000 -791.000 -741.000
Avskrivning -72.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -201.000 -215.000 -210.000 -251.000
Driftskostnader -1.419.000 -1.354.000 -2.272.000 -2.490.000 -1.721.000
Driftsresultat 45.000 156.000 146.000 138.000 23.000
Finansinntekter 100.000 6.000 6.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -7.000 -8.000 -5.000 -5.000
Finans 96.000 -1.000 -2.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 121.000 111.000 103.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 40.000 45.000 51.000 57.000 63.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 168.000 187.000 249.000 311.000 374.000
Sum varige driftsmidler 208.000 232.000 300.000 368.000 436.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 209.000 232.000 300.000 368.000 436.000
Varebeholdning 71.000 36.000 38.000 36.000 43.000
Kundefordringer 126.000 68.000 212.000 475.000 147.000
Andre fordringer 25.000 99.000 62.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 315.000 440.000 246.000 28.000 317.000
Sum omløpsmidler 538.000 644.000 559.000 543.000 508.000
Sum eiendeler 747.000 876.000 859.000 911.000 944.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 321.000 201.000 89.000 -4.000
Sum egenkapital 574.000 464.000 343.000 232.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 11.000 17.000 23.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 17.000 23.000 44.000
Leverandørgjeld -65.000 0 0 117.000 10.000
Betalbar skatt 42.000 41.000 37.000 23.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 120.000 118.000 124.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 240.000 343.000 392.000 573.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 401.000 498.000 656.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 876.000 859.000 911.000 943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 365.000 243.000 61.000 -113.000 -252.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.6 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 2.7 1.5 1 0.8 0.6
Soliditet 76.8 5 4 25.5 14.7
Resultatgrad 3.1 10.3 6 5.3 1.3
Rentedekningsgrad 11.3 22.3 18.3 27.6 4.6
Gjeldsgrad 0.3 0.9 1.5 2.9 5.8
Total kapitalrentabilitet 19.4 18.5 17.7 15.3 2.4
Signatur
02.01.2020
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
07.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex