Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Årnes & Fjug Sæterskoger
Juridisk navn:  As Årnes & Fjug Sæterskoger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66787404
Ånerudveien 249 Ånerudveien 249 Fax: 66787404
1925 Blaker 1925 Blaker
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 930892475
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/1928
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vorma Økonomi Og Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.38%
Resultat  
  
-81.55%
Egenkapital  
  
2.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 37.000 117.000 13.000 2.000 44.000
Resultat: 19.000 103.000 6.000 -5.000 -3.000
Egenkapital: 684.000 670.000 590.000 604.000 619.000
Regnskap for  As Årnes & Fjug Sæterskoger
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 37.000 117.000 13.000 2.000 44.000
Driftskostnader -19.000 -17.000 -12.000 -12.000 -52.000
Driftsresultat 18.000 101.000 1.000 -10.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000
Resultat før skatt 19.000 103.000 6.000 -5.000 -3.000
Skattekostnad -6.000 -23.000 -20.000 -10.000 -11.000
Årsresultat 14.000 80.000 -14.000 -15.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.000 106.000 94.000 111.000 121.000
Sum omløpsmidler 596.000 617.000 501.000 493.000 498.000
Sum eiendeler 705.000 723.000 595.000 604.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 564.000 550.000 470.000 484.000 499.000
Sum egenkapital 684.000 670.000 590.000 604.000 619.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 9.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 44.000 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 705.000 723.000 595.000 604.000 619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 116.000 0 0 39.000
Andre inntekter 8.000 1.000 13.000 2.000 5.000
Driftsinntekter 37.000 117.000 13.000 2.000 44.000
Varekostnad -4.000 0 0 -30.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -17.000 -12.000 -12.000 -22.000
Driftskostnader -19.000 -17.000 -12.000 -12.000 -52.000
Driftsresultat 18.000 101.000 1.000 -10.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.000 80.000 -14.000 -15.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000 27.000
Fast eiendom 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 46.000 34.000 34.000 34.000
Sum anleggsmidler 109.000 106.000 94.000 111.000 121.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 130.000 0 0 0
Andre fordringer 40.000 0 2.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 556.000 486.000 501.000 491.000 487.000
Sum omløpsmidler 596.000 617.000 501.000 493.000 498.000
Sum eiendeler 705.000 723.000 595.000 604.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 564.000 550.000 470.000 484.000 499.000
Sum egenkapital 684.000 670.000 590.000 604.000 619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 9.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 9.000 3.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 17.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 27.000 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 44.000 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 705.000 723.000 595.000 604.000 619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 584.000 573.000 499.000 493.000 498.000
Likviditetsgrad 1 49.7 14.0 250.5
Likviditetsgrad 2 49.7 14.0 250.5 0 0
Soliditet 97.0 92.7 99.2 1 1
Resultatgrad 48.6 86.3 7.7 -18.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.7 14.2 1 -0.8 -0.5
Signatur
26.10.2012
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT AV
DE ANDRE STYREMEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex