Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Esab
Juridisk navn:  As Esab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33121000
Postboks 2050 Nedre Fritzøegate 2 Fax: 33115203
3255 Larvik 3264 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 911510413
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/22/1938
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.69%
Resultat  
  
-133.34%
Egenkapital  
  
-9.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 89.064.000 110.896.000 89.517.000 88.972.000 84.208.000
Resultat: -1.554.000 4.661.000 2.096.000 1.386.000 1.355.000
Egenkapital: 14.819.000 16.373.000 11.712.000 9.436.000 8.134.000
Regnskap for  As Esab
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 89.064.000 110.896.000 89.517.000 88.972.000 84.208.000
Driftskostnader -90.146.000 -106.239.000 -87.423.000 -87.519.000 -82.603.000
Driftsresultat -1.082.000 4.656.000 2.094.000 1.453.000 1.605.000
Finansinntekter 215.000 93.000 45.000 46.000 44.000
Finanskostnader -687.000 -88.000 -44.000 -113.000 -294.000
Finans -472.000 5.000 1.000 -67.000 -250.000
Resultat før skatt -1.554.000 4.661.000 2.096.000 1.386.000 1.355.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.554.000 4.661.000 2.096.000 1.386.000 1.355.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.307.000 4.278.000 3.229.000 2.646.000 2.737.000
Sum omløpsmidler 28.721.000 33.646.000 21.530.000 22.350.000 20.009.000
Sum eiendeler 33.028.000 37.924.000 24.759.000 24.996.000 22.746.000
Sum opptjent egenkapital 13.319.000 14.873.000 10.212.000 7.936.000 6.634.000
Sum egenkapital 14.819.000 16.373.000 11.712.000 9.436.000 8.134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.209.000 21.552.000 13.047.000 15.561.000 14.611.000
Sum gjeld og egenkapital 33.028.000 37.925.000 24.759.000 24.997.000 22.745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.064.000 110.896.000 89.517.000 88.972.000 84.208.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 89.064.000 110.896.000 89.517.000 88.972.000 84.208.000
Varekostnad -76.571.000 -94.298.000 -74.786.000 -74.786.000 -69.438.000
Lønninger -8.152.000 -6.788.000 -7.986.000 -7.830.000 -7.669.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.423.000 -5.153.000 -4.651.000 -4.903.000 -5.496.000
Driftskostnader -90.146.000 -106.239.000 -87.423.000 -87.519.000 -82.603.000
Driftsresultat -1.082.000 4.656.000 2.094.000 1.453.000 1.605.000
Finansinntekter 215.000 93.000 45.000 46.000 44.000
Finanskostnader -687.000 -88.000 -44.000 -113.000 -294.000
Finans -472.000 5.000 1.000 -67.000 -250.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.554.000 4.661.000 2.096.000 1.386.000 1.355.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.307.000 4.278.000 3.229.000 2.646.000 2.737.000
Sum anleggsmidler 4.307.000 4.278.000 3.229.000 2.646.000 2.737.000
Varebeholdning 624.000 392.000 913.000 685.000 1.402.000
Kundefordringer 14.889.000 23.911.000 17.135.000 18.107.000 16.258.000
Andre fordringer 12.453.000 7.099.000 2.501.000 480.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 755.000 2.244.000 981.000 3.078.000 2.089.000
Sum omløpsmidler 28.721.000 33.646.000 21.530.000 22.350.000 20.009.000
Sum eiendeler 33.028.000 37.924.000 24.759.000 24.996.000 22.746.000
Sum opptjent egenkapital 13.319.000 14.873.000 10.212.000 7.936.000 6.634.000
Sum egenkapital 14.819.000 16.373.000 11.712.000 9.436.000 8.134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.438.000 13.442.000 7.074.000 3.089.000 6.805.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.685.000 5.826.000 4.051.000 4.501.000 497.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.086.000 2.284.000 1.922.000 7.971.000 7.310.000
Sum kortsiktig gjeld 18.209.000 21.552.000 13.047.000 15.561.000 14.611.000
Sum gjeld og egenkapital 33.028.000 37.925.000 24.759.000 24.997.000 22.745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.512.000 12.094.000 8.483.000 6.789.000 5.398.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.7 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.6 1.4 1.3
Soliditet 44.9 43.2 47.3 37.7 35.8
Resultatgrad -1.2 4.2 2.3 1.6 1.9
Rentedekningsgrad -1.6 52.9 47.6 12.9 5.5
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.1 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet -2.6 12.5 8.6 6 7.2
Signatur
08.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex