Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Fleischers Moteller
Juridisk navn:  As Fleischers Moteller
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56520500
Evangervegen 13 Evangervegen 13 Fax: 56520501
5704 Voss 5704 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 961718899
Aksjekapital: 7.850.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.97%
Resultat  
  
-175.48%
Egenkapital  
  
-15.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.606.000 4.951.000 5.932.000 6.288.000 5.825.000
Resultat: -1.228.000 1.627.000 1.313.000 2.446.000 327.000
Egenkapital: 9.374.000 11.059.000 11.328.000 11.864.000 11.925.000
Regnskap for  As Fleischers Moteller
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.606.000 4.951.000 5.932.000 6.288.000 5.825.000
Driftskostnader -3.920.000 -3.804.000 -4.760.000 -4.459.000 -6.182.000
Driftsresultat 686.000 1.148.000 1.172.000 1.830.000 -358.000
Finansinntekter 88.000 479.000 183.000 713.000 685.000
Finanskostnader -2.002.000 -42.000 -98.000 -1.000
Finans -1.914.000 479.000 141.000 615.000 684.000
Resultat før skatt -1.228.000 1.627.000 1.313.000 2.446.000 327.000
Skattekostnad -170.000 -391.000 -289.000 -550.000 -45.000
Årsresultat -1.398.000 1.236.000 1.024.000 1.896.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.322.000 8.522.000 8.900.000 7.090.000 8.448.000
Sum omløpsmidler 6.088.000 4.719.000 5.306.000 7.691.000 4.939.000
Sum eiendeler 12.410.000 13.241.000 14.206.000 14.781.000 13.387.000
Sum opptjent egenkapital 257.000 526.000 1.062.000 1.123.000
Sum egenkapital 9.374.000 11.059.000 11.328.000 11.864.000 11.925.000
Sum langsiktig gjeld 171.000 206.000 239.000 270.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 2.866.000 1.977.000 2.638.000 2.646.000 1.150.000
Sum gjeld og egenkapital 12.411.000 13.242.000 14.205.000 14.780.000 13.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.606.000 4.951.000 5.932.000 6.288.000 5.825.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.606.000 4.951.000 5.932.000 6.288.000 5.825.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -976.000 -459.000 -1.691.000 -1.005.000 -1.465.000
Avskrivning -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.744.000 -3.145.000 -2.869.000 -3.254.000 -4.517.000
Driftskostnader -3.920.000 -3.804.000 -4.760.000 -4.459.000 -6.182.000
Driftsresultat 686.000 1.148.000 1.172.000 1.830.000 -358.000
Finansinntekter 88.000 479.000 183.000 713.000 685.000
Finanskostnader -2.002.000 -42.000 -98.000 -1.000
Finans -1.914.000 479.000 141.000 615.000 684.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000
Årsresultat -1.398.000 1.236.000 1.024.000 1.896.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.188.000 3.364.000 3.540.000 3.716.000 3.864.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 123.000 147.000 171.000 195.000 219.000
Sum varige driftsmidler 3.311.000 3.511.000 3.711.000 3.911.000 4.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.011.000 5.011.000 5.189.000 3.179.000 4.365.000
Sum anleggsmidler 6.322.000 8.522.000 8.900.000 7.090.000 8.448.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 3.316.000 1.844.000 1.484.000 3.789.000 1.360.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.773.000 2.875.000 3.822.000 3.902.000 3.579.000
Sum omløpsmidler 6.088.000 4.719.000 5.306.000 7.691.000 4.939.000
Sum eiendeler 12.410.000 13.241.000 14.206.000 14.781.000 13.387.000
Sum opptjent egenkapital 257.000 526.000 1.062.000 1.123.000
Sum egenkapital 9.374.000 11.059.000 11.328.000 11.864.000 11.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 171.000 206.000 239.000 270.000 312.000
Gjeld til kredittinstitutt 500.000 500.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 171.000 206.000 239.000 270.000 312.000
Leverandørgjeld 384.000 30.000 745.000 90.000 264.000
Betalbar skatt 205.000 20.000 157.000 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 15.000 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.227.000 1.933.000 1.372.000 1.900.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 2.866.000 1.977.000 2.638.000 2.646.000 1.150.000
Sum gjeld og egenkapital 12.411.000 13.242.000 14.205.000 14.780.000 13.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.222.000 2.742.000 2.668.000 5.045.000 3.789.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 2 2.9 4.3
Likviditetsgrad 2 2.1 2.4 2 2.9 4.3
Soliditet 75.5 83.5 79.7 80.3 89.1
Resultatgrad 14.9 23.2 19.8 29.1 -6.1
Rentedekningsgrad 0.3 27.9 18.7
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 12.3 9.5 17.2 2.4
Signatur
09.09.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
SUNDVOR JOSTEIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
TØNJUM FLEISCHER ERIK
Prokurister
09.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex