Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Hofam
Juridisk navn:  As Hofam
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90688048
Øisetvegen 39 Øiset Fax: 62816321
2212 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 959149305
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/16/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kongsvinger Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.17%
Resultat  
  
-109.06%
Egenkapital  
  
-3.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.193.000 9.891.000 8.960.000 9.215.000 8.695.000
Resultat: -133.000 1.468.000 304.000 106.000 471.000
Egenkapital: 3.262.000 3.366.000 2.221.000 1.976.000 1.889.000
Regnskap for  As Hofam
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.193.000 9.891.000 8.960.000 9.215.000 8.695.000
Driftskostnader -8.332.000 -8.416.000 -8.609.000 -9.062.000 -8.202.000
Driftsresultat -139.000 1.476.000 351.000 153.000 494.000
Finansinntekter 7.000 8.000 1.000 0 7.000
Finanskostnader -1.000 -16.000 -48.000 -48.000 -29.000
Finans 6.000 -8.000 -47.000 -48.000 -22.000
Resultat før skatt -133.000 1.468.000 304.000 106.000 471.000
Skattekostnad 29.000 -323.000 -60.000 -19.000 -112.000
Årsresultat -104.000 1.145.000 244.000 87.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 522.000 731.000 2.048.000 2.655.000 2.300.000
Sum omløpsmidler 4.578.000 4.682.000 2.045.000 1.977.000 1.711.000
Sum eiendeler 5.100.000 5.413.000 4.093.000 4.632.000 4.011.000
Sum opptjent egenkapital 2.462.000 2.566.000 1.421.000 1.176.000 1.089.000
Sum egenkapital 3.262.000 3.366.000 2.221.000 1.976.000 1.889.000
Sum langsiktig gjeld 559.000 743.000 561.000 641.000 764.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.305.000 1.311.000 2.015.000 1.358.000
Sum gjeld og egenkapital 5.101.000 5.414.000 4.093.000 4.632.000 4.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.193.000 7.587.000 8.047.000 8.333.000 7.727.000
Andre inntekter 2.304.000 913.000 882.000 968.000
Driftsinntekter 8.193.000 9.891.000 8.960.000 9.215.000 8.695.000
Varekostnad -9.000 -70.000 -87.000 -233.000 -577.000
Lønninger -3.142.000 -2.834.000 -2.932.000 -3.346.000 -2.486.000
Avskrivning -443.000 -571.000 -741.000 -607.000 -424.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.738.000 -4.941.000 -4.849.000 -4.876.000 -4.715.000
Driftskostnader -8.332.000 -8.416.000 -8.609.000 -9.062.000 -8.202.000
Driftsresultat -139.000 1.476.000 351.000 153.000 494.000
Finansinntekter 7.000 8.000 1.000 0 7.000
Finanskostnader -1.000 -16.000 -48.000 -48.000 -29.000
Finans 6.000 -8.000 -47.000 -48.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 1.145.000 244.000 87.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 52.000 77.000 107.000 59.000 107.000
Driftsløsøre 470.000 654.000 1.941.000 2.596.000 2.193.000
Sum varige driftsmidler 522.000 731.000 2.048.000 2.655.000 2.300.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 522.000 731.000 2.048.000 2.655.000 2.300.000
Varebeholdning 331.000 165.000 228.000 272.000 328.000
Kundefordringer 423.000 0 496.000 1.070.000 614.000
Andre fordringer 2.078.000 2.629.000 1.184.000 478.000 710.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.747.000 1.888.000 136.000 157.000 58.000
Sum omløpsmidler 4.578.000 4.682.000 2.045.000 1.977.000 1.711.000
Sum eiendeler 5.100.000 5.413.000 4.093.000 4.632.000 4.011.000
Sum opptjent egenkapital 2.462.000 2.566.000 1.421.000 1.176.000 1.089.000
Sum egenkapital 3.262.000 3.366.000 2.221.000 1.976.000 1.889.000
Sum avsetninger til forpliktelser 500.000 544.000 221.000 161.000 143.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 75.000 387.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 559.000 743.000 561.000 641.000 764.000
Leverandørgjeld 356.000 609.000 268.000 678.000 947.000
Betalbar skatt 15.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 372.000 225.000 425.000 238.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 537.000 471.000 543.000 711.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.305.000 1.311.000 2.015.000 1.358.000
Sum gjeld og egenkapital 5.101.000 5.414.000 4.093.000 4.632.000 4.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.298.000 3.377.000 734.000 -38.000 353.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.6 1.6 1 1
Likviditetsgrad 2 3.3 3.5 1.4 0.8 1
Soliditet 63.9 62.2 54.3 42.7 47.1
Resultatgrad -1.7 14.9 3.9 1.7 5.7
Rentedekningsgrad -139.0 92.3 7.3 3.2 1
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.8 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -2.6 27.4 8.6 3.3 12.5
Signatur
30.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2010
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex