Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Hotel Park Pension
Juridisk navn:  As Hotel Park Pension
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55544400
Harald Hårfagres gate 35 Harald Hårfagres gate 35 Fax: 55544444
5007 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915109268
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 5/3/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.32%
Resultat  
  
-165.3%
Egenkapital  
  
-43.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.931.000 8.514.000 8.162.000 9.984.000 10.145.000
Resultat: -1.323.000 2.026.000 32.000 215.000 461.000
Egenkapital: 1.792.000 3.171.000 1.328.000 1.318.000 1.177.000
Regnskap for  As Hotel Park Pension
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.931.000 8.514.000 8.162.000 9.984.000 10.145.000
Driftskostnader -3.583.000 -7.304.000 -8.114.000 -9.465.000 -9.573.000
Driftsresultat -1.653.000 1.211.000 48.000 520.000 573.000
Finansinntekter 700.000 1.215.000 638.000 115.000 228.000
Finanskostnader -370.000 -400.000 -654.000 -420.000 -339.000
Finans 330.000 815.000 -16.000 -305.000 -111.000
Resultat før skatt -1.323.000 2.026.000 32.000 215.000 461.000
Skattekostnad -56.000 -183.000 -21.000 -75.000 -138.000
Årsresultat -1.379.000 1.843.000 11.000 140.000 322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.780.000 14.970.000 14.963.000 15.264.000 14.854.000
Sum omløpsmidler 984.000 1.224.000 10.452.000 10.370.000 1.704.000
Sum eiendeler 15.764.000 16.194.000 25.415.000 25.634.000 16.558.000
Sum opptjent egenkapital 1.692.000 3.071.000 1.228.000 1.218.000 1.077.000
Sum egenkapital 1.792.000 3.171.000 1.328.000 1.318.000 1.177.000
Sum langsiktig gjeld 12.684.000 11.237.000 21.000.000 21.000.000 12.843.000
Sum kortsiktig gjeld 1.289.000 1.786.000 3.086.000 3.316.000 2.538.000
Sum gjeld og egenkapital 15.765.000 16.194.000 25.414.000 25.634.000 16.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.931.000 8.436.000 8.162.000 9.984.000 10.145.000
Andre inntekter 79.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.931.000 8.514.000 8.162.000 9.984.000 10.145.000
Varekostnad -118.000 -489.000 -521.000 -658.000 -639.000
Lønninger -1.224.000 -3.512.000 -4.011.000 -4.516.000 -4.190.000
Avskrivning -359.000 -302.000 -281.000 -561.000 -494.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.882.000 -3.001.000 -3.301.000 -3.730.000 -4.250.000
Driftskostnader -3.583.000 -7.304.000 -8.114.000 -9.465.000 -9.573.000
Driftsresultat -1.653.000 1.211.000 48.000 520.000 573.000
Finansinntekter 700.000 1.215.000 638.000 115.000 228.000
Finanskostnader -370.000 -400.000 -654.000 -420.000 -339.000
Finans 330.000 815.000 -16.000 -305.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000
Årsresultat -1.379.000 1.843.000 11.000 140.000 322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 219.000 239.000 260.000 230.000
Fast eiendom 1.682.000 1.972.000 2.060.000 2.172.000 2.444.000
Maskiner anlegg 1.128.000 809.000 693.000 862.000 576.000
Driftsløsøre 355.000 355.000 355.000 355.000 282.000
Sum varige driftsmidler 3.164.000 3.136.000 3.108.000 3.388.000 3.302.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.616.000 11.616.000 11.616.000 11.616.000 11.322.000
Sum anleggsmidler 14.780.000 14.970.000 14.963.000 15.264.000 14.854.000
Varebeholdning 7.000 5.000 4.000 4.000
Kundefordringer -1.000 29.000 164.000 284.000 158.000
Andre fordringer 650.000 204.000 176.000 547.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 984.000 407.000 462.000 1.070.000
Sum omløpsmidler 984.000 1.224.000 10.452.000 10.370.000 1.704.000
Sum eiendeler 15.764.000 16.194.000 25.415.000 25.634.000 16.558.000
Sum opptjent egenkapital 1.692.000 3.071.000 1.228.000 1.218.000 1.077.000
Sum egenkapital 1.792.000 3.171.000 1.328.000 1.318.000 1.177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 739.000 0 796.000 436.000 290.000
Sum langsiktig gjeld 12.684.000 11.237.000 21.000.000 21.000.000 12.843.000
Leverandørgjeld 152.000 137.000 158.000 404.000 156.000
Betalbar skatt 163.000 0 13.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 232.000 224.000 274.000 236.000
Utbytte 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 351.000 1.254.000 1.907.000 2.190.000 1.753.000
Sum kortsiktig gjeld 1.289.000 1.786.000 3.086.000 3.316.000 2.538.000
Sum gjeld og egenkapital 15.765.000 16.194.000 25.414.000 25.634.000 16.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -305.000 -562.000 7.366.000 7.054.000 -834.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 3.4 3.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 3.4 3.1 0.7
Soliditet 11.4 19.6 5.2 5.1 7.1
Resultatgrad -85.6 14.2 0.6 5.2 5.6
Rentedekningsgrad -4.5 3 0.1 1.2 1.7
Gjeldsgrad 7.8 4.1 18.1 18.4 13.1
Total kapitalrentabilitet -6.0 1 2.7 2.5 4.8
Signatur
23.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex