Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Jemco
Juridisk navn:  As Jemco
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23180939
Postboks 2601 Solli Bygdøy Allé 1 Fax:
0203 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 840612902
Aksjekapital: 112.500 NOK
Etableringsdato: 6/20/1986
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.47%
Resultat  
  
170%
Egenkapital  
  
0.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 83.000 81.000 22.000 50.000 501.000
Resultat: 21.000 -30.000 -100.000 -848.000 607.000
Egenkapital: 2.324.000 2.303.000 2.333.000 2.434.000 3.682.000
Regnskap for  As Jemco
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 83.000 81.000 22.000 50.000 501.000
Driftskostnader -63.000 -98.000 -97.000 -848.000 -1.063.000
Driftsresultat 19.000 -16.000 -74.000 -798.000 -562.000
Finansinntekter 1.000 5.000 1.000 5.000 1.242.000
Finanskostnader 0 -19.000 -27.000 -56.000 -73.000
Finans 1.000 -14.000 -26.000 -51.000 1.169.000
Resultat før skatt 21.000 -30.000 -100.000 -848.000 607.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 -30.000 -100.000 -848.000 607.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.741.000 2.746.000 2.752.000 2.758.000 2.794.000
Sum omløpsmidler 79.000 70.000 142.000 442.000 1.785.000
Sum eiendeler 2.820.000 2.816.000 2.894.000 3.200.000 4.579.000
Sum opptjent egenkapital 2.211.000 2.191.000 2.221.000 2.321.000 3.569.000
Sum egenkapital 2.324.000 2.303.000 2.333.000 2.434.000 3.682.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 11.000 563.000 750.000 844.000
Sum kortsiktig gjeld 485.000 502.000 -1.000 17.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 2.820.000 2.817.000 2.896.000 3.201.000 4.580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 50.000 501.000
Andre inntekter 83.000 81.000 22.000 0 0
Driftsinntekter 83.000 81.000 22.000 50.000 501.000
Varekostnad 0 0 0 -20.000 -314.000
Lønninger 0 0 0 0 -350.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -92.000 -91.000 -822.000 -379.000
Driftskostnader -63.000 -98.000 -97.000 -848.000 -1.063.000
Driftsresultat 19.000 -16.000 -74.000 -798.000 -562.000
Finansinntekter 1.000 5.000 1.000 5.000 1.242.000
Finanskostnader 0 -19.000 -27.000 -56.000 -73.000
Finans 1.000 -14.000 -26.000 -51.000 1.169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Årsresultat 21.000 -30.000 -100.000 -848.000 607.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.735.000 2.735.000 2.735.000 2.735.000 2.735.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 12.000 17.000 23.000 29.000
Sum varige driftsmidler 2.741.000 2.746.000 2.752.000 2.758.000 2.764.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 30.000
Sum anleggsmidler 2.741.000 2.746.000 2.752.000 2.758.000 2.794.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 19.000 25.000 559.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 70.000 123.000 418.000 1.226.000
Sum omløpsmidler 79.000 70.000 142.000 442.000 1.785.000
Sum eiendeler 2.820.000 2.816.000 2.894.000 3.200.000 4.579.000
Sum opptjent egenkapital 2.211.000 2.191.000 2.221.000 2.321.000 3.569.000
Sum egenkapital 2.324.000 2.303.000 2.333.000 2.434.000 3.682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 11.000 563.000 750.000 844.000
Leverandørgjeld -29.000 0 -1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 15.000 21.000
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 514.000 502.000 0 0 33.000
Sum kortsiktig gjeld 485.000 502.000 -1.000 17.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 2.820.000 2.817.000 2.896.000 3.201.000 4.580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -406.000 -432.000 143.000 425.000 1.731.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 2 33.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 2 33.1
Soliditet 82.4 81.8 80.6 7 80.4
Resultatgrad 22.9 -19.8 -336.4 -112.2
Rentedekningsgrad -0.8 -2.7 -14.3 9.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.7 -0.4 -2.5 -24.8 14.8
Signatur
15.12.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE ELLER AV TO
STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex