Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Konfeksjonsindustri
Juridisk navn:  As Konfeksjonsindustri
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70076334
Postboks 10 Elvegata 3 Fax: 70078663
6101 Volda 6101 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 923755039
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/19/1973
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.07%
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
4.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 920.000 990.000 915.000 745.000 778.000
Resultat: 8.000 5.000 -108.000 5.000 10.000
Egenkapital: 227.000 218.000 213.000 321.000 318.000
Regnskap for  As Konfeksjonsindustri
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 920.000 990.000 915.000 745.000 778.000
Driftskostnader -912.000 -985.000 -1.024.000 -740.000 -768.000
Driftsresultat 8.000 5.000 -108.000 5.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 5.000 -108.000 5.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 -3.000
Årsresultat 8.000 5.000 -108.000 4.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 426.000 427.000 420.000 477.000 512.000
Sum eiendeler 426.000 427.000 420.000 477.000 512.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 118.000 113.000 221.000 218.000
Sum egenkapital 227.000 218.000 213.000 321.000 318.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199.000 209.000 207.000 155.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000 427.000 420.000 476.000 512.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 920.000 989.000 915.000 745.000 778.000
Andre inntekter 0 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 920.000 990.000 915.000 745.000 778.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -900.000 -973.000 -1.012.000 -724.000 -752.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader -912.000 -985.000 -1.024.000 -740.000 -768.000
Driftsresultat 8.000 5.000 -108.000 5.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 5.000 -108.000 4.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 394.000 396.000 390.000 453.000 489.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 30.000 29.000 24.000 22.000
Sum omløpsmidler 426.000 427.000 420.000 477.000 512.000
Sum eiendeler 426.000 427.000 420.000 477.000 512.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 118.000 113.000 221.000 218.000
Sum egenkapital 227.000 218.000 213.000 321.000 318.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 98.000 78.000 76.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 111.000 129.000 79.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 209.000 207.000 155.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000 427.000 420.000 476.000 512.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 218.000 213.000 322.000 318.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 2 3.1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.1 2 2 3.1 2.7
Soliditet 53.3 51.1 50.7 67.4 62.1
Resultatgrad 0.9 0.5 -11.8 0.7 1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 1 1 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.2 -25.7 1.1 2.0
Signatur
12.05.2020
STYREFORMANNEN ALENE ELLER AV DE ANDRE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex