Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Lande
Juridisk navn:  As Lande
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91898011
Wattnegata 17B Wattnegata 17B Fax:
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 912622118
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/16/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
235.07%
Resultat  
  
705.88%
Egenkapital  
  
754.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.185.000 1.249.000 558.000 436.000 83.000
Resultat: 411.000 51.000 0 0 -6.000
Egenkapital: 547.000 64.000 13.000 13.000 13.000
Regnskap for  As Lande
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.185.000 1.249.000 558.000 436.000 83.000
Driftskostnader -3.767.000 -1.177.000 -547.000 -428.000 -65.000
Driftsresultat 418.000 72.000 12.000 9.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -21.000 -12.000 -9.000 -26.000
Finans -7.000 -21.000 -12.000 -9.000 -26.000
Resultat før skatt 411.000 51.000 0 0 -6.000
Skattekostnad -85.000 -10.000 0 0 0
Årsresultat 323.000 41.000 0 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.122.000 826.000 1.032.000 1.037.000 1.022.000
Sum omløpsmidler 1.917.000 683.000 724.000 338.000 183.000
Sum eiendeler 3.039.000 1.509.000 1.756.000 1.375.000 1.205.000
Sum opptjent egenkapital 338.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Sum egenkapital 547.000 64.000 13.000 13.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 978.000 1.271.000 1.672.000 1.339.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.515.000 174.000 71.000 23.000 1.192.000
Sum gjeld og egenkapital 3.040.000 1.509.000 1.757.000 1.376.000 1.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.161.000 1.249.000 558.000 436.000 83.000
Andre inntekter 24.000 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 4.185.000 1.249.000 558.000 436.000 83.000
Varekostnad -1.890.000 -472.000 -263.000 -240.000 -3.000
Lønninger -1.100.000 -299.000 -131.000 0 0
Avskrivning -333.000 -206.000 -18.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -444.000 -209.000 -135.000 -176.000 -62.000
Driftskostnader -3.767.000 -1.177.000 -547.000 -428.000 -65.000
Driftsresultat 418.000 72.000 12.000 9.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -21.000 -12.000 -9.000 -26.000
Finans -7.000 -21.000 -12.000 -9.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 323.000 41.000 0 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.037.000 784.000 980.000 985.000 970.000
Driftsløsøre 34.000 42.000 52.000 52.000 52.000
Sum varige driftsmidler 1.070.000 826.000 1.032.000 1.037.000 1.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.122.000 826.000 1.032.000 1.037.000 1.022.000
Varebeholdning 434.000 477.000 494.000 243.000 169.000
Kundefordringer 832.000 114.000 211.000 63.000 2.000
Andre fordringer 9.000 9.000 -2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 642.000 84.000 21.000 32.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.917.000 683.000 724.000 338.000 183.000
Sum eiendeler 3.039.000 1.509.000 1.756.000 1.375.000 1.205.000
Sum opptjent egenkapital 338.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Sum egenkapital 547.000 64.000 13.000 13.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 978.000 1.271.000 1.672.000 1.339.000 0
Leverandørgjeld 978.000 50.000 5.000 5.000 -2.000
Betalbar skatt 136.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Skyldig offentlige avgifter 279.000 81.000 57.000 21.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 46.000 12.000 0 1.195.000
Sum kortsiktig gjeld 1.515.000 174.000 71.000 23.000 1.192.000
Sum gjeld og egenkapital 3.040.000 1.509.000 1.757.000 1.376.000 1.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 402.000 509.000 653.000 315.000 -1.009.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.9 10. 14. 0
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 3.2 4.1 0
Soliditet 18.0 4.2 0.7 0.9 1.1
Resultatgrad 10.0 5.8 2.2 2.1 22.9
Rentedekningsgrad 59.7 3.4 1 1 0.7
Gjeldsgrad 4.6 22.6 134.1 104.8 91.7
Total kapitalrentabilitet 13.8 4.8 0.7 0.7 1.6
Signatur
30.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex