Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Mellem Brække Skog
Juridisk navn:  As Mellem Brække Skog
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67582693
c/o Halvor Holta Jarveien 2B c/o Harald Nisi, Mjelland Sætrevegen 219 Fax: 67582693
1358 Jar 3691 Gransherad
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 932771586
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 7/9/1917 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
52.04%
Resultat  
  
313.56%
Egenkapital  
  
18.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 558.000 367.000 0 158.000 160.000
Resultat: 244.000 59.000 0 -107.000 -138.000
Egenkapital: 1.263.000 1.069.000 971.000 920.000 978.000
Regnskap for  As Mellem Brække Skog
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 558.000 367.000 0 158.000 160.000
Driftskostnader -314.000 -309.000 0 -266.000 -299.000
Driftsresultat 243.000 58.000 0 -108.000 -140.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 2.000 2.000
Resultat før skatt 244.000 59.000 0 -107.000 -138.000
Skattekostnad -50.000 9.000 0 11.000 15.000
Årsresultat 194.000 68.000 0 -96.000 -123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 279.000 322.000 98.000 131.000 252.000
Sum omløpsmidler 1.194.000 795.000 904.000 798.000 750.000
Sum eiendeler 1.473.000 1.117.000 1.002.000 929.000 1.002.000
Sum opptjent egenkapital -262.000 -456.000 -524.000 -574.000 -479.000
Sum egenkapital 1.263.000 1.069.000 971.000 920.000 978.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 209.000 47.000 31.000 8.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 1.117.000 1.002.000 929.000 1.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.000 17.000 0 11.000 10.000
Andre inntekter 520.000 350.000 0 147.000 149.000
Driftsinntekter 558.000 367.000 0 158.000 160.000
Varekostnad -38.000 -34.000 0 -20.000 -17.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -60.000 -39.000 0 -121.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -236.000 0 -125.000 -126.000
Driftskostnader -314.000 -309.000 0 -266.000 -299.000
Driftsresultat 243.000 58.000 0 -108.000 -140.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 194.000 68.000 0 -96.000 -123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000
Maskiner anlegg 215.000 258.000 34.000 67.000 188.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 278.000 321.000 97.000 130.000 251.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 279.000 322.000 98.000 131.000 252.000
Varebeholdning 37.000 16.000 0 0 0
Kundefordringer 75.000 14.000 5.000 30.000 161.000
Andre fordringer 9.000 57.000 2.000 2.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 704.000 301.000 530.000 399.000 271.000
Sum omløpsmidler 1.194.000 795.000 904.000 798.000 750.000
Sum eiendeler 1.473.000 1.117.000 1.002.000 929.000 1.002.000
Sum opptjent egenkapital -262.000 -456.000 -524.000 -574.000 -479.000
Sum egenkapital 1.263.000 1.069.000 971.000 920.000 978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 44.000 0 0 21.000
Betalbar skatt 50.000 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 24.000 6.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 47.000 31.000 8.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 1.117.000 1.002.000 929.000 1.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 985.000 748.000 873.000 790.000 725.000
Likviditetsgrad 1 5.7 16.9 29.2 99.8 3
Likviditetsgrad 2 5.5 16.6 29.2 99.8 3
Soliditet 85.8 95.8 96.9 99.1 97.5
Resultatgrad 43.5 15.8 -68.4 -87.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 16.6 5.3 0 -11.4 -13.8
Signatur
18.04.2011
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex