Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Meraker Brug
Juridisk navn:  As Meraker Brug
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74814900
Stasjonsveien 10 Stasjonsveien 10 Fax: 74810820
7530 Meråker 7530 Meråker
Fylke: Kommune:
Trøndelag Meråker
Org.nr: 930151602
Aksjekapital: 5.985.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 9/12/1906
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.74%
Resultat  
  
-99.15%
Egenkapital  
  
-1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.955.000 33.164.000 29.290.000 37.307.000 24.753.000
Resultat: 83.000 9.754.000 6.484.000 6.816.000 3.976.000
Egenkapital: 147.385.000 148.880.000 140.639.000 136.121.000 133.327.000
Regnskap for  As Meraker Brug
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.955.000 33.164.000 29.290.000 37.307.000 24.753.000
Driftskostnader -27.369.000 -26.864.000 -24.936.000 -25.403.000 -22.845.000
Driftsresultat -1.415.000 6.301.000 4.354.000 11.904.000 1.908.000
Finansinntekter 2.741.000 4.723.000 2.314.000 3.897.000 2.955.000
Finanskostnader -1.243.000 -1.269.000 -184.000 -8.984.000 -886.000
Finans 1.498.000 3.454.000 2.130.000 -5.087.000 2.069.000
Resultat før skatt 83.000 9.754.000 6.484.000 6.816.000 3.976.000
Skattekostnad 417.000 482.000 28.000 -2.027.000 -496.000
Årsresultat 500.000 10.236.000 6.512.000 4.789.000 3.480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.191.000 101.991.000 99.639.000 87.643.000 85.125.000
Sum omløpsmidler 66.762.000 65.445.000 65.762.000 66.908.000 63.594.000
Sum eiendeler 175.953.000 167.436.000 165.401.000 154.551.000 148.719.000
Sum opptjent egenkapital 122.195.000 123.690.000 115.449.000 110.931.000 108.137.000
Sum egenkapital 147.385.000 148.880.000 140.639.000 136.121.000 133.327.000
Sum langsiktig gjeld 8.036.000 8.481.000 8.998.000 9.952.000 9.702.000
Sum kortsiktig gjeld 20.532.000 10.076.000 15.765.000 8.479.000 5.690.000
Sum gjeld og egenkapital 175.953.000 167.437.000 165.402.000 154.552.000 148.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.472.000 25.870.000 27.713.000 34.415.000 24.062.000
Andre inntekter 1.483.000 7.294.000 1.577.000 2.892.000 692.000
Driftsinntekter 25.955.000 33.164.000 29.290.000 37.307.000 24.753.000
Varekostnad -814.000 -741.000 -684.000 -653.000 -595.000
Lønninger -10.092.000 -9.845.000 -8.920.000 -8.265.000 -9.531.000
Avskrivning -3.363.000 -3.277.000 -3.091.000 -2.936.000 -2.799.000
Nedskrivning 0 0 -245.000 0
Andre driftskostnader -13.100.000 -13.001.000 -12.241.000 -13.304.000 -9.920.000
Driftskostnader -27.369.000 -26.864.000 -24.936.000 -25.403.000 -22.845.000
Driftsresultat -1.415.000 6.301.000 4.354.000 11.904.000 1.908.000
Finansinntekter 2.741.000 4.723.000 2.314.000 3.897.000 2.955.000
Finanskostnader -1.243.000 -1.269.000 -184.000 -8.984.000 -886.000
Finans 1.498.000 3.454.000 2.130.000 -5.087.000 2.069.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.995.000 -1.995.000 -1.995.000 -1.995.000 -479.000
Årsresultat 500.000 10.236.000 6.512.000 4.789.000 3.480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 66.857.000 67.628.000 62.988.000 64.007.000 56.998.000
Maskiner anlegg 1.972.000 2.174.000 2.524.000 2.363.000 2.266.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 68.829.000 69.802.000 65.512.000 66.370.000 59.265.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.362.000 32.189.000 34.127.000 21.273.000 25.860.000
Sum anleggsmidler 109.191.000 101.991.000 99.639.000 87.643.000 85.125.000
Varebeholdning 13.190.000 10.801.000 9.934.000 4.435.000 5.976.000
Kundefordringer 8.525.000 1.994.000 7.492.000 3.593.000 3.156.000
Andre fordringer 3.196.000 4.687.000 723.000 556.000 203.000
Sum investeringer 20.487.000 16.987.000 17.206.000 18.203.000 24.569.000
Kasse, bank 21.363.000 30.977.000 30.407.000 40.121.000 29.688.000
Sum omløpsmidler 66.762.000 65.445.000 65.762.000 66.908.000 63.594.000
Sum eiendeler 175.953.000 167.436.000 165.401.000 154.551.000 148.719.000
Sum opptjent egenkapital 122.195.000 123.690.000 115.449.000 110.931.000 108.137.000
Sum egenkapital 147.385.000 148.880.000 140.639.000 136.121.000 133.327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.533.000 6.935.000 7.409.000 8.320.000 8.027.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.036.000 8.481.000 8.998.000 9.952.000 9.702.000
Leverandørgjeld 4.896.000 2.840.000 1.843.000 1.133.000 1.657.000
Betalbar skatt 0 687.000 985.000 0
Skyldig offentlige avgifter 946.000 719.000 1.106.000 804.000 582.000
Utbytte -1.995.000 -1.995.000 -1.995.000 -1.995.000 -479.000
Annen kortsiktig gjeld 12.695.000 4.522.000 10.133.000 3.562.000 2.971.000
Sum kortsiktig gjeld 20.532.000 10.076.000 15.765.000 8.479.000 5.690.000
Sum gjeld og egenkapital 175.953.000 167.437.000 165.402.000 154.552.000 148.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.230.000 55.369.000 49.997.000 58.429.000 57.904.000
Likviditetsgrad 1 3.3 6.5 4.2 7.9 11.2
Likviditetsgrad 2 2.6 5.4 3.5 7.4 10.1
Soliditet 83.8 88.9 8 88.1 89.7
Resultatgrad -5.5 1 14.9 31.9 7.7
Rentedekningsgrad -1.1 5 23.7 1.3 2.2
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 6.6 4 10.2 3.3
Signatur
22.10.2021
TRE AV STYRETS MEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
22.10.2021
Prokura hver for seg
Hembre Per
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex