Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Norenco Mhs
Juridisk navn:  As Norenco Mhs
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22727610
Østre Aker vei 68 Østre Aker vei 68 Fax: 23054651
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 940347564
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/7/1986 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
72.88%
Resultat  
  
70%
Egenkapital  
  
-6.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 204.000 118.000 332.000 385.000 559.000
Resultat: -9.000 -30.000 -40.000 9.000 104.000
Egenkapital: 124.000 133.000 163.000 202.000 205.000
Regnskap for  As Norenco Mhs
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 204.000 118.000 332.000 385.000 559.000
Driftskostnader -213.000 -149.000 -371.000 -377.000 -455.000
Driftsresultat -9.000 -31.000 -40.000 9.000 104.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -9.000 -30.000 -40.000 9.000 104.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -30.000 -40.000 9.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 185.000 185.000 216.000 208.000 293.000
Sum eiendeler 185.000 185.000 216.000 208.000 293.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 103.000 133.000 172.000 175.000
Sum egenkapital 124.000 133.000 163.000 202.000 205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 52.000 53.000 5.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 185.000 185.000 216.000 207.000 293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 204.000 118.000 332.000 386.000 559.000
Andre inntekter 0 0 -1.000 0
Driftsinntekter 204.000 118.000 332.000 385.000 559.000
Varekostnad -142.000 -49.000 -111.000 -168.000 -93.000
Lønninger 0 -1.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -100.000 -259.000 -209.000 -362.000
Driftskostnader -213.000 -149.000 -371.000 -377.000 -455.000
Driftsresultat -9.000 -31.000 -40.000 9.000 104.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -30.000 -40.000 9.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 48.000 15.000 70.000 119.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 136.000 201.000 137.000 175.000
Sum omløpsmidler 185.000 185.000 216.000 208.000 293.000
Sum eiendeler 185.000 185.000 216.000 208.000 293.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 103.000 133.000 172.000 175.000
Sum egenkapital 124.000 133.000 163.000 202.000 205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 3.000 13.000 5.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 32.000 40.000 0 66.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 52.000 53.000 5.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 185.000 185.000 216.000 207.000 293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 133.000 163.000 203.000 205.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.6 4.1 41.6 3.3
Likviditetsgrad 2 3.1 3.6 4.1 41.6 3.3
Soliditet 67.4 71.9 75.5 97.6 7
Resultatgrad -4.4 -26.3 - 2.3 18.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0 0.4
Total kapitalrentabilitet -4.9 -16.2 -18.5 4.8 35.8
Signatur
11.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
11.09.2013
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Øystein Trosterud
Terje Trosterud
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex