As Råde Mølle Og Kornsilo
Juridisk navn:  As Råde Mølle Og Kornsilo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69280530
Stasjonsveien 4 Fax: 69280531
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 915613713
Aksjekapital: 1.044.500 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 3/6/1916 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.99%
Resultat  
  
-54.44%
Egenkapital  
  
-35.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 137.508.000 156.243.000 146.291.000 160.195.000 172.377.000
Resultat: -9.390.000 -6.080.000 -3.679.000 2.139.000 -464.000
Egenkapital: 17.150.000 26.479.000 35.183.000 38.146.000 36.611.000
Regnskap for  As Råde Mølle Og Kornsilo
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 137.508.000 156.243.000 146.291.000 160.195.000 172.377.000
Driftskostnader -146.030.000 -161.656.000 -149.709.000 -158.225.000 -172.063.000
Driftsresultat -8.522.000 -5.413.000 -3.417.000 1.971.000 313.000
Finansinntekter 390.000 519.000 264.000 707.000 261.000
Finanskostnader -1.258.000 -1.187.000 -526.000 -538.000 -1.039.000
Finans -868.000 -668.000 -262.000 169.000 -778.000
Resultat før skatt -9.390.000 -6.080.000 -3.679.000 2.139.000 -464.000
Skattekostnad -2.408.000 751.000 -586.000 117.000
Årsresultat -9.390.000 -8.489.000 -2.928.000 1.553.000 -347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.329.000 30.791.000 35.498.000 29.852.000 25.349.000
Sum omløpsmidler 24.685.000 29.520.000 36.188.000 36.526.000 39.433.000
Sum eiendeler 53.014.000 60.311.000 71.686.000 66.378.000 64.782.000
Sum opptjent egenkapital 10.446.000 19.785.000 28.229.000 31.194.000 29.657.000
Sum egenkapital 17.150.000 26.479.000 35.183.000 38.146.000 36.611.000
Sum langsiktig gjeld 20.320.000 21.970.000 23.619.000 12.384.000 13.654.000
Sum kortsiktig gjeld 15.544.000 11.863.000 12.883.000 15.849.000 14.517.000
Sum gjeld og egenkapital 53.014.000 60.312.000 71.686.000 66.379.000 64.783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.397.000 155.894.000 145.552.000 158.884.000 171.670.000
Andre inntekter 111.000 350.000 739.000 1.311.000 707.000
Driftsinntekter 137.508.000 156.243.000 146.291.000 160.195.000 172.377.000
Varekostnad -112.259.000 -126.738.000 -116.017.000 -128.428.000 -141.205.000
Lønninger -13.042.000 -12.657.000 -12.446.000 -13.407.000 -13.724.000
Avskrivning -2.738.000 -2.851.000 -2.749.000 -3.051.000 -2.741.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.090.000 -12.344.000 -12.200.000 -11.771.000 -13.663.000
Driftskostnader -146.030.000 -161.656.000 -149.709.000 -158.225.000 -172.063.000
Driftsresultat -8.522.000 -5.413.000 -3.417.000 1.971.000 313.000
Finansinntekter 390.000 519.000 264.000 707.000 261.000
Finanskostnader -1.258.000 -1.187.000 -526.000 -538.000 -1.039.000
Finans -868.000 -668.000 -262.000 169.000 -778.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.390.000 -8.489.000 -2.928.000 1.553.000 -347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 250.000 250.000 2.658.000 1.907.000 1.697.000
Fast eiendom 21.885.000 23.930.000 25.365.000 19.571.000 12.085.000
Maskiner anlegg 434.000 502.000 754.000 1.099.000 5.318.000
Driftsløsøre 841.000 1.201.000 1.517.000 1.933.000 1.756.000
Sum varige driftsmidler 23.160.000 25.633.000 27.637.000 22.603.000 19.159.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.919.000 4.908.000 5.203.000 5.343.000 4.492.000
Sum anleggsmidler 28.329.000 30.791.000 35.498.000 29.852.000 25.349.000
Varebeholdning 19.683.000 22.141.000 25.520.000 13.032.000 12.910.000
Kundefordringer 4.926.000 7.042.000 10.082.000 15.670.000 16.759.000
Andre fordringer 39.000 289.000 297.000 1.113.000 1.894.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 49.000 290.000 6.711.000 7.870.000
Sum omløpsmidler 24.685.000 29.520.000 36.188.000 36.526.000 39.433.000
Sum eiendeler 53.014.000 60.311.000 71.686.000 66.378.000 64.782.000
Sum opptjent egenkapital 10.446.000 19.785.000 28.229.000 31.194.000 29.657.000
Sum egenkapital 17.150.000 26.479.000 35.183.000 38.146.000 36.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 175.000 245.000 314.000 384.000 454.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.984.000 4.229.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.320.000 21.970.000 23.619.000 12.384.000 13.654.000
Leverandørgjeld 5.555.000 3.703.000 10.603.000 12.417.000 11.738.000
Betalbar skatt 0 0 796.000 500.000
Skyldig offentlige avgifter 1.462.000 2.695.000 987.000 687.000 994.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.543.000 1.236.000 1.294.000 1.949.000 1.284.000
Sum kortsiktig gjeld 15.544.000 11.863.000 12.883.000 15.849.000 14.517.000
Sum gjeld og egenkapital 53.014.000 60.312.000 71.686.000 66.379.000 64.783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.141.000 17.657.000 23.305.000 20.677.000 24.916.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.5 2.8 2.3 2.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.8 1.5 1.8
Soliditet 32.3 43.9 49.1 57.5 56.5
Resultatgrad -6.2 -3.5 -2.3 1.2 0.2
Rentedekningsgrad -6.8 -4.6 -6.5 3.7 0.3
Gjeldsgrad 2.1 1.3 1 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -15.3 -8.1 -4.4 4 0.9
Signatur
20.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex