Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Reko
Juridisk navn:  As Reko
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74170100
Postboks 2003 Vakta Steinkjersannan 1 Fax: 74170101
7707 Steinkjer 7713 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 915354513
Aksjekapital: 2.686.400 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/11/1953
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.57%
Resultat  
  
214.45%
Egenkapital  
  
44.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.529.000 5.849.000 4.706.000 4.815.000 48.505.000
Resultat: 301.000 -263.000 178.000 305.000 8.593.000
Egenkapital: 30.779.000 21.302.000 21.566.000 21.387.000 21.082.000
Regnskap for  As Reko
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.529.000 5.849.000 4.706.000 4.815.000 48.505.000
Driftskostnader -4.518.000 -5.849.000 -4.688.000 -4.680.000 -40.125.000
Driftsresultat 11.000 0 18.000 135.000 8.380.000
Finansinntekter 390.000 241.000 165.000 181.000 218.000
Finanskostnader -100.000 -504.000 -5.000 -11.000 -5.000
Finans 290.000 -263.000 160.000 170.000 213.000
Resultat før skatt 301.000 -263.000 178.000 305.000 8.593.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 301.000 -263.000 178.000 305.000 8.593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.661.000 16.164.000 12.037.000 11.037.000 4.294.000
Sum omløpsmidler 3.244.000 5.736.000 10.232.000 12.167.000 23.427.000
Sum eiendeler 35.905.000 21.900.000 22.269.000 23.204.000 27.721.000
Sum opptjent egenkapital 20.917.000 20.616.000 20.879.000 20.701.000 20.396.000
Sum egenkapital 30.779.000 21.302.000 21.566.000 21.387.000 21.082.000
Sum langsiktig gjeld 4.099.000 0 0 0 307.000
Sum kortsiktig gjeld 1.028.000 598.000 703.000 1.816.000 6.332.000
Sum gjeld og egenkapital 35.905.000 21.900.000 22.268.000 23.203.000 27.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 28.972.000
Andre inntekter 4.529.000 5.849.000 4.706.000 4.815.000 19.533.000
Driftsinntekter 4.529.000 5.849.000 4.706.000 4.815.000 48.505.000
Varekostnad 0 -2.628.000 0 -2.022.000
Lønninger -2.354.000 -2.543.000 0 -2.482.000 -27.135.000
Avskrivning -24.000 -18.000 0 0 -1.154.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.140.000 -3.288.000 -2.060.000 -2.198.000 -9.814.000
Driftskostnader -4.518.000 -5.849.000 -4.688.000 -4.680.000 -40.125.000
Driftsresultat 11.000 0 18.000 135.000 8.380.000
Finansinntekter 390.000 241.000 165.000 181.000 218.000
Finanskostnader -100.000 -504.000 -5.000 -11.000 -5.000
Finans 290.000 -263.000 160.000 170.000 213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 301.000 -263.000 178.000 305.000 8.593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 3.033.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 101.000 0 0 1.236.000
Sum varige driftsmidler 77.000 101.000 0 0 4.269.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.584.000 16.064.000 12.037.000 11.037.000 25.000
Sum anleggsmidler 32.661.000 16.164.000 12.037.000 11.037.000 4.294.000
Varebeholdning 0 0 0 71.000
Kundefordringer 146.000 870.000 652.000 938.000 3.745.000
Andre fordringer 41.000 286.000 56.000 31.000 762.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.480.000 4.579.000 8.986.000 11.198.000 18.848.000
Sum omløpsmidler 3.244.000 5.736.000 10.232.000 12.167.000 23.427.000
Sum eiendeler 35.905.000 21.900.000 22.269.000 23.204.000 27.721.000
Sum opptjent egenkapital 20.917.000 20.616.000 20.879.000 20.701.000 20.396.000
Sum egenkapital 30.779.000 21.302.000 21.566.000 21.387.000 21.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 307.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.123.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.099.000 0 0 0 307.000
Leverandørgjeld 220.000 114.000 171.000 134.000 1.505.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 108.000 128.000 93.000 1.796.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 675.000 376.000 404.000 466.000 3.030.000
Sum kortsiktig gjeld 1.028.000 598.000 703.000 1.816.000 6.332.000
Sum gjeld og egenkapital 35.905.000 21.900.000 22.268.000 23.203.000 27.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.216.000 5.138.000 9.529.000 10.351.000 17.095.000
Likviditetsgrad 1 3.2 9.6 14.6 6.7 3.7
Likviditetsgrad 2 3.2 9.6 14.6 6.7 3.7
Soliditet 85.7 97.3 96.8 92.2 76.1
Resultatgrad 0.2 0 0.4 2.8 17.3
Rentedekningsgrad 0.1 0 3.6 12.3 1
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.1 0.8 1.4 3
Signatur
23.12.2021
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMER.
Prokurister
23.12.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex