Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Søndre Nærsnes
Juridisk navn:  As Søndre Nærsnes
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31281651
c/o Ketil Aasgaard Bryhnsveien 1 Bryhnsveien 1 Fax:
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 916566417
Aksjekapital: 177.852 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/22/1926
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Oslofjorden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.34%
Resultat  
  
3.8%
Egenkapital  
  
2.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 933.000 1.217.000 1.007.000 575.000 685.000
Resultat: 1.038.000 1.000.000 728.000 235.000 418.000
Egenkapital: 7.631.000 7.481.000 7.581.000 7.643.000 7.744.000
Regnskap for  As Søndre Nærsnes
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 933.000 1.217.000 1.007.000 575.000 685.000
Driftskostnader -537.000 -260.000 -595.000 -530.000 -432.000
Driftsresultat 395.000 957.000 412.000 45.000 252.000
Finansinntekter 643.000 193.000 316.000 190.000 169.000
Finanskostnader -150.000 0 0 -3.000
Finans 643.000 43.000 316.000 190.000 166.000
Resultat før skatt 1.038.000 1.000.000 728.000 235.000 418.000
Skattekostnad -87.000 -211.000 -79.000 20.000 -44.000
Årsresultat 951.000 789.000 649.000 255.000 374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 973.000 828.000 191.000 191.000 198.000
Sum omløpsmidler 8.551.000 8.756.000 9.461.000 9.390.000 10.015.000
Sum eiendeler 9.524.000 9.584.000 9.652.000 9.581.000 10.213.000
Sum opptjent egenkapital 7.453.000 7.303.000 7.403.000 7.465.000 7.566.000
Sum egenkapital 7.631.000 7.481.000 7.581.000 7.643.000 7.744.000
Sum langsiktig gjeld 695.000 870.000 946.000 1.182.000 1.546.000
Sum kortsiktig gjeld 1.198.000 1.233.000 1.124.000 755.000 923.000
Sum gjeld og egenkapital 9.524.000 9.584.000 9.651.000 9.580.000 10.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 366.000 6.000 488.000 20.000 29.000
Andre inntekter 567.000 1.210.000 519.000 555.000 656.000
Driftsinntekter 933.000 1.217.000 1.007.000 575.000 685.000
Varekostnad -168.000 -179.000 -38.000 -70.000
Lønninger -214.000 -187.000 -189.000 -190.000 -187.000
Avskrivning 0 -7.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -73.000 -227.000 -295.000 -159.000
Driftskostnader -537.000 -260.000 -595.000 -530.000 -432.000
Driftsresultat 395.000 957.000 412.000 45.000 252.000
Finansinntekter 643.000 193.000 316.000 190.000 169.000
Finanskostnader -150.000 0 0 -3.000
Finans 643.000 43.000 316.000 190.000 166.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -800.000 -889.000 -711.000 -356.000 -356.000
Årsresultat 951.000 789.000 649.000 255.000 374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 933.000 788.000 151.000 151.000 151.000
Maskiner anlegg 0 0 7.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 933.000 788.000 151.000 151.000 158.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 973.000 828.000 191.000 191.000 198.000
Varebeholdning 405.000 405.000 405.000
Kundefordringer 0 0 6.000
Andre fordringer 2.000 1.000 3.000 90.000 11.000
Sum investeringer 8.233.000 8.093.000 8.577.000 8.168.000 0
Kasse, bank 315.000 663.000 475.000 727.000 9.593.000
Sum omløpsmidler 8.551.000 8.756.000 9.461.000 9.390.000 10.015.000
Sum eiendeler 9.524.000 9.584.000 9.652.000 9.581.000 10.213.000
Sum opptjent egenkapital 7.453.000 7.303.000 7.403.000 7.465.000 7.566.000
Sum egenkapital 7.631.000 7.481.000 7.581.000 7.643.000 7.744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 695.000 870.000 946.000 1.182.000 1.546.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 695.000 870.000 946.000 1.182.000 1.546.000
Leverandørgjeld 36.000 4.000 6.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 262.000 287.000 315.000 343.000 507.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 41.000 80.000 40.000 46.000
Utbytte -800.000 -889.000 -711.000 -356.000 -356.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 11.000 11.000 12.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 1.198.000 1.233.000 1.124.000 755.000 923.000
Sum gjeld og egenkapital 9.524.000 9.584.000 9.651.000 9.580.000 10.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.353.000 7.523.000 8.337.000 8.635.000 9.092.000
Likviditetsgrad 1 7.1 7.1 8.4 12.4 10.9
Likviditetsgrad 2 7.1 7.1 8.1 11.9 10.4
Soliditet 80.1 78.1 78.6 79.8 75.8
Resultatgrad 42.3 78.6 40.9 7.8 36.8
Rentedekningsgrad 6.4 8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.9 12.0 7.5 2.5 4.1
Signatur
08.12.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex