Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Selvik Bruk
Juridisk navn:  As Selvik Bruk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32887500
Andorsrudveien 280 Andorsrudveien 280 Fax: 32885115
3039 Drammen 3039 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 924841044
Aksjekapital: 4.800.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/9/1917 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.7%
Resultat  
  
207.33%
Egenkapital  
  
8.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.458.000 5.927.000 6.385.000 6.188.000 4.893.000
Resultat: 1.903.000 -1.773.000 604.000 676.000 -17.000
Egenkapital: 23.041.000 21.280.000 22.540.000 21.928.000 21.286.000
Regnskap for  As Selvik Bruk
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.458.000 5.927.000 6.385.000 6.188.000 4.893.000
Driftskostnader -6.573.000 -7.720.000 -5.801.000 -5.531.000 -4.930.000
Driftsresultat 1.885.000 -1.793.000 585.000 657.000 -37.000
Finansinntekter 18.000 20.000 20.000 19.000 21.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 18.000 20.000 19.000 19.000 21.000
Resultat før skatt 1.903.000 -1.773.000 604.000 676.000 -17.000
Skattekostnad -142.000 513.000 7.000 -34.000 0
Årsresultat 1.761.000 -1.260.000 611.000 642.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.495.000 14.910.000 14.441.000 14.645.000 14.923.000
Sum omløpsmidler 9.688.000 7.497.000 9.346.000 8.623.000 7.017.000
Sum eiendeler 24.183.000 22.407.000 23.787.000 23.268.000 21.940.000
Sum opptjent egenkapital 11.401.000 9.640.000 10.900.000 10.288.000 9.646.000
Sum egenkapital 23.041.000 21.280.000 22.540.000 21.928.000 21.286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 1.127.000 1.247.000 1.339.000 653.000
Sum gjeld og egenkapital 24.183.000 22.407.000 23.787.000 23.267.000 21.939.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.941.000 4.493.000 5.124.000 5.023.000 3.065.000
Andre inntekter 2.516.000 1.434.000 1.261.000 1.164.000 1.828.000
Driftsinntekter 8.458.000 5.927.000 6.385.000 6.188.000 4.893.000
Varekostnad -410.000 -195.000 -566.000 -179.000 -279.000
Lønninger -1.793.000 -1.824.000 -1.596.000 -1.734.000 -1.673.000
Avskrivning -154.000 -246.000 -264.000 -267.000 -244.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.216.000 -5.455.000 -3.375.000 -3.351.000 -2.734.000
Driftskostnader -6.573.000 -7.720.000 -5.801.000 -5.531.000 -4.930.000
Driftsresultat 1.885.000 -1.793.000 585.000 657.000 -37.000
Finansinntekter 18.000 20.000 20.000 19.000 21.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 18.000 20.000 19.000 19.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.761.000 -1.260.000 611.000 642.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 874.000 1.063.000 591.000 625.000 700.000
Fast eiendom 4.107.000 4.291.000 4.190.000 4.212.000 4.290.000
Maskiner anlegg 9.457.000 9.499.000 9.527.000 9.730.000 9.845.000
Driftsløsøre 76.000 20.000 30.000
Sum varige driftsmidler 13.564.000 13.790.000 13.793.000 13.962.000 14.165.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Sum anleggsmidler 14.495.000 14.910.000 14.441.000 14.645.000 14.923.000
Varebeholdning 448.000 527.000 841.000 595.000 645.000
Kundefordringer 933.000 595.000 618.000 486.000 813.000
Andre fordringer 951.000 821.000 781.000 951.000 613.000
Sum investeringer 3.204.000 1.704.000 1.704.000 1.704.000 1.704.000
Kasse, bank 4.152.000 3.849.000 5.402.000 4.887.000 3.241.000
Sum omløpsmidler 9.688.000 7.497.000 9.346.000 8.623.000 7.017.000
Sum eiendeler 24.183.000 22.407.000 23.787.000 23.268.000 21.940.000
Sum opptjent egenkapital 11.401.000 9.640.000 10.900.000 10.288.000 9.646.000
Sum egenkapital 23.041.000 21.280.000 22.540.000 21.928.000 21.286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 330.000 324.000 190.000 251.000 152.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 356.000 314.000 577.000 538.000 338.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 457.000 489.000 481.000 550.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 1.127.000 1.247.000 1.339.000 653.000
Sum gjeld og egenkapital 24.183.000 22.407.000 23.787.000 23.267.000 21.939.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.546.000 6.370.000 8.099.000 7.284.000 6.364.000
Likviditetsgrad 1 8.5 6.7 7.5 6 10.
Likviditetsgrad 2 8.1 6.2 6.8 6 9.8
Soliditet 95.3 95.0 94.8 94.2 9
Resultatgrad 22.3 -30.3 9.2 10.6 -0.8
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 7.9 -7.9 2.5 2.9 -0.1
Signatur
03.10.2016
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.10.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex