Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Silva
Juridisk navn:  As Silva
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69250393
C/O Anita Braar V/Vestby Regnskapskontor Kleverveien 6 Storgata 20 Fax: 69250392
1543 Vestby 1531 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 932629372
Aksjekapital: 139.293 NOK
Etableringsdato: 12/14/1910
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.94%
Resultat  
  
-82.64%
Egenkapital  
  
-63.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.147.000 3.272.000 30.000 1.401.000 29.000
Resultat: 302.000 1.740.000 -89.000 271.000 -79.000
Egenkapital: 157.000 433.000 1.026.000 1.084.000 910.000
Regnskap for  As Silva
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.147.000 3.272.000 30.000 1.401.000 29.000
Driftskostnader -799.000 -1.543.000 -126.000 -944.000 -114.000
Driftsresultat 348.000 1.730.000 -97.000 456.000 -85.000
Finansinntekter 8.000 10.000 7.000 5.000 7.000
Finanskostnader -55.000 0 0 -191.000 0
Finans -47.000 10.000 7.000 -186.000 7.000
Resultat før skatt 302.000 1.740.000 -89.000 271.000 -79.000
Skattekostnad -78.000 -382.000 31.000 -96.000 92.000
Årsresultat 224.000 1.357.000 -58.000 174.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.000 187.000 187.000 187.000 385.000
Sum omløpsmidler 1.102.000 3.243.000 927.000 1.298.000 618.000
Sum eiendeler 1.226.000 3.430.000 1.114.000 1.485.000 1.003.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 294.000 887.000 945.000 771.000
Sum egenkapital 157.000 433.000 1.026.000 1.084.000 910.000
Sum langsiktig gjeld 375.000 85.000 122.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 1.069.000 2.622.000 3.000 279.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 3.430.000 1.114.000 1.485.000 1.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.147.000 3.272.000 0 1.386.000 0
Andre inntekter 0 30.000 16.000 29.000
Driftsinntekter 1.147.000 3.272.000 30.000 1.401.000 29.000
Varekostnad -682.000 -936.000 -43.000 -648.000 -17.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -607.000 -83.000 -296.000 -97.000
Driftskostnader -799.000 -1.543.000 -126.000 -944.000 -114.000
Driftsresultat 348.000 1.730.000 -97.000 456.000 -85.000
Finansinntekter 8.000 10.000 7.000 5.000 7.000
Finanskostnader -55.000 0 0 -191.000 0
Finans -47.000 10.000 7.000 -186.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Årsresultat 224.000 1.357.000 -58.000 174.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 47.000 110.000 110.000 110.000 308.000
Sum anleggsmidler 124.000 187.000 187.000 187.000 385.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 0
Andre fordringer 42.000 52.000 22.000 12.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.060.000 3.190.000 905.000 1.285.000 599.000
Sum omløpsmidler 1.102.000 3.243.000 927.000 1.298.000 618.000
Sum eiendeler 1.226.000 3.430.000 1.114.000 1.485.000 1.003.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 294.000 887.000 945.000 771.000
Sum egenkapital 157.000 433.000 1.026.000 1.084.000 910.000
Sum avsetninger til forpliktelser 375.000 85.000 122.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 375.000 85.000 122.000 36.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 87.000 39.000
Betalbar skatt 453.000 93.000 6.000 11.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 102.000 566.000 -18.000 168.000 0
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 13.000 13.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.069.000 2.622.000 3.000 279.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 3.430.000 1.114.000 1.485.000 1.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 621.000 924.000 1.019.000 562.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 3 4.7 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 3 4.7 1
Soliditet 12.8 12.6 92.1 7 90.8
Resultatgrad 30.3 52.9 -323.3 32.5 -293.1
Rentedekningsgrad 6.3 2.4
Gjeldsgrad 6.8 6.9 0.1 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 29.0 50.7 -8.1 3 -7.8
Signatur
27.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
27.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex