Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Soleskogen
Juridisk navn:  As Soleskogen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32713910
Fax:
3359 Eggedal 3359 Eggedal
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 924782374
Aksjekapital: 100.107 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/16/1915
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13%
Resultat  
  
77.05%
Egenkapital  
  
4.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 944.000 1.085.000 647.000 608.000 883.000
Resultat: 324.000 183.000 -162.000 53.000 271.000
Egenkapital: 6.248.000 5.992.000 5.876.000 5.923.000 5.881.000
Regnskap for  As Soleskogen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 944.000 1.085.000 647.000 608.000 883.000
Driftskostnader -618.000 -901.000 -809.000 -554.000 -610.000
Driftsresultat 325.000 184.000 -162.000 54.000 272.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 324.000 183.000 -162.000 53.000 271.000
Skattekostnad -68.000 -66.000 32.000 -12.000 -64.000
Årsresultat 256.000 117.000 -130.000 41.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.231.000 4.312.000 4.394.000 4.414.000 4.475.000
Sum omløpsmidler 2.201.000 1.942.000 1.658.000 1.717.000 1.759.000
Sum eiendeler 6.432.000 6.254.000 6.052.000 6.131.000 6.234.000
Sum opptjent egenkapital 6.118.000 5.863.000 5.746.000 5.793.000 5.752.000
Sum egenkapital 6.248.000 5.992.000 5.876.000 5.923.000 5.881.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000 262.000 176.000 199.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 6.431.000 6.255.000 6.052.000 6.131.000 6.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 432.000 92.000 20.000 19.000
Andre inntekter 900.000 653.000 556.000 589.000 864.000
Driftsinntekter 944.000 1.085.000 647.000 608.000 883.000
Varekostnad -152.000 -77.000 -100.000 -18.000 -56.000
Lønninger -108.000 -194.000 -162.000 -106.000 -130.000
Avskrivning -81.000 -81.000 -95.000 -70.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -567.000 -452.000 -360.000 -352.000
Driftskostnader -618.000 -901.000 -809.000 -554.000 -610.000
Driftsresultat 325.000 184.000 -162.000 54.000 272.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 256.000 117.000 -130.000 41.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.171.000 4.237.000 4.304.000 4.370.000 4.437.000
Maskiner anlegg 30.000 44.000 59.000 13.000 5.000
Driftsløsøre 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 4.200.000 4.282.000 4.363.000 4.384.000 4.444.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum anleggsmidler 4.231.000 4.312.000 4.394.000 4.414.000 4.475.000
Varebeholdning 18.000 18.000 0 0 0
Kundefordringer 293.000 417.000 111.000 333.000 574.000
Andre fordringer 59.000 62.000 56.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 608.000 285.000 188.000 286.000 110.000
Sum omløpsmidler 2.201.000 1.942.000 1.658.000 1.717.000 1.759.000
Sum eiendeler 6.432.000 6.254.000 6.052.000 6.131.000 6.234.000
Sum opptjent egenkapital 6.118.000 5.863.000 5.746.000 5.793.000 5.752.000
Sum egenkapital 6.248.000 5.992.000 5.876.000 5.923.000 5.881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 19.000
Leverandørgjeld 62.000 60.000 132.000 75.000 95.000
Betalbar skatt 68.000 66.000 0 22.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 118.000 29.000 93.000 131.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 19.000 14.000 9.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000 262.000 176.000 199.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 6.431.000 6.255.000 6.052.000 6.131.000 6.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.018.000 1.680.000 1.482.000 1.518.000 1.426.000
Likviditetsgrad 1 12.0 7.4 9.4 8.6 5.3
Likviditetsgrad 2 11.9 7.3 9.4 8.6 5.3
Soliditet 97.2 95.8 97.1 96.6 94.4
Resultatgrad 34.4 17.0 8.9 30.8
Rentedekningsgrad 325.0 184.0 5 2
Gjeldsgrad 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.1 2.9 -2.7 0.9 4.4
Signatur
26.08.2011
THOR REIDAR FRØLICH BRAATHEN
THOR SONDRE FRØLICH BRAATHEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex