Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Spesialgulv
Juridisk navn:  As Spesialgulv
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56331587
Skorafjellet 28 Skorafjellet 28 Fax: 56333818
5360 Kolltveit 5360 Kolltveit
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 935054869
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/4/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Håkon Killi As
Regnskapsfører: Bergen Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.62%
Resultat  
  
142.01%
Egenkapital  
  
17.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.063.000 6.687.000 7.353.000 5.572.000 5.436.000
Resultat: 697.000 288.000 802.000 514.000 215.000
Egenkapital: 970.000 826.000 1.001.000 785.000 695.000
Regnskap for  As Spesialgulv
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.063.000 6.687.000 7.353.000 5.572.000 5.436.000
Driftskostnader -6.368.000 -6.399.000 -6.552.000 -5.058.000 -5.222.000
Driftsresultat 695.000 288.000 802.000 514.000 215.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 2.000 1.000 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 697.000 288.000 802.000 514.000 215.000
Skattekostnad -153.000 -63.000 -186.000 -124.000 -54.000
Årsresultat 544.000 225.000 616.000 390.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 217.000 191.000 240.000 354.000
Sum omløpsmidler 2.403.000 1.953.000 2.299.000 1.888.000 1.047.000
Sum eiendeler 2.464.000 2.170.000 2.490.000 2.128.000 1.401.000
Sum opptjent egenkapital 870.000 726.000 901.000 685.000 595.000
Sum egenkapital 970.000 826.000 1.001.000 785.000 695.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 8.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 1.494.000 1.345.000 1.489.000 1.336.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 2.464.000 2.171.000 2.490.000 2.129.000 1.401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.063.000 6.687.000 7.353.000 5.572.000 5.436.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.063.000 6.687.000 7.353.000 5.572.000 5.436.000
Varekostnad -4.139.000 -4.181.000 -4.335.000 -3.070.000 -2.997.000
Lønninger -1.850.000 -1.671.000 -1.558.000 -1.555.000 -1.753.000
Avskrivning -66.000 -81.000 -107.000 -114.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -313.000 -466.000 -552.000 -319.000 -352.000
Driftskostnader -6.368.000 -6.399.000 -6.552.000 -5.058.000 -5.222.000
Driftsresultat 695.000 288.000 802.000 514.000 215.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 2.000 1.000 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -300.000 0
Årsresultat 544.000 225.000 616.000 390.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 40.000 33.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 78.000 158.000 240.000 354.000
Sum varige driftsmidler 29.000 78.000 158.000 240.000 354.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 100.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 217.000 191.000 240.000 354.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 621.000 585.000 1.193.000 839.000 361.000
Andre fordringer 34.000 32.000 36.000 36.000 27.000
Sum investeringer 100.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.647.000 1.336.000 1.071.000 1.014.000 659.000
Sum omløpsmidler 2.403.000 1.953.000 2.299.000 1.888.000 1.047.000
Sum eiendeler 2.464.000 2.170.000 2.490.000 2.128.000 1.401.000
Sum opptjent egenkapital 870.000 726.000 901.000 685.000 595.000
Sum egenkapital 970.000 826.000 1.001.000 785.000 695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 8.000 23.000
Leverandørgjeld 439.000 387.000 332.000 516.000 231.000
Betalbar skatt 145.000 70.000 226.000 139.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 332.000 265.000 366.000 238.000 220.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 578.000 622.000 565.000 443.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 1.494.000 1.345.000 1.489.000 1.336.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 2.464.000 2.171.000 2.490.000 2.129.000 1.401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 909.000 608.000 810.000 552.000 364.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5
Soliditet 39.4 3 40.2 36.9 49.6
Resultatgrad 9.8 4.3 10.9 9.2 4
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.5 1.7 1
Total kapitalrentabilitet 28.3 13.3 32.2 24.1 15.4
Signatur
26.02.2016
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Prokura hver for seg
Turøy Gerd
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex