As Sporty
Juridisk navn:  As Sporty
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51490275
c/o Intersport Eikunda Fabrikkgaten 2 Nytorget 6 Fax: 51490996
4370 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 818218052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 2/28/1966
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sport Holding Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.75%
Resultat  
  
410.12%
Egenkapital  
  
15.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.073.000 14.487.000 16.499.000 18.180.000 18.681.000
Resultat: 1.287.000 -415.000 87.000 -158.000 255.000
Egenkapital: 2.886.000 2.509.000 2.832.000 2.767.000 2.893.000
Regnskap for  As Sporty
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.073.000 14.487.000 16.499.000 18.180.000 18.681.000
Driftskostnader -16.691.000 -14.751.000 -16.290.000 -18.198.000 -18.350.000
Driftsresultat 1.381.000 -264.000 209.000 -18.000 331.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -94.000 -151.000 -122.000 -140.000 -76.000
Finans -94.000 -151.000 -122.000 -140.000 -75.000
Resultat før skatt 1.287.000 -415.000 87.000 -158.000 255.000
Skattekostnad -283.000 91.000 -22.000 33.000 -65.000
Årsresultat 1.004.000 -324.000 65.000 -126.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 558.000 578.000 633.000 735.000 878.000
Sum omløpsmidler 6.572.000 5.593.000 6.112.000 6.062.000 6.642.000
Sum eiendeler 7.130.000 6.171.000 6.745.000 6.797.000 7.520.000
Sum opptjent egenkapital 2.786.000 2.409.000 2.732.000 2.667.000 2.793.000
Sum egenkapital 2.886.000 2.509.000 2.832.000 2.767.000 2.893.000
Sum langsiktig gjeld 602.000 704.000 947.000 1.267.000 1.758.000
Sum kortsiktig gjeld 3.643.000 2.958.000 2.966.000 2.763.000 2.868.000
Sum gjeld og egenkapital 7.131.000 6.171.000 6.745.000 6.797.000 7.519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.067.000 14.449.000 16.429.000 18.148.000 18.637.000
Andre inntekter 5.000 38.000 70.000 32.000 44.000
Driftsinntekter 18.073.000 14.487.000 16.499.000 18.180.000 18.681.000
Varekostnad -10.633.000 -8.473.000 -9.381.000 -10.806.000 -11.266.000
Lønninger -3.320.000 -3.226.000 -3.657.000 -3.852.000 -3.483.000
Avskrivning -92.000 -134.000 -174.000 -200.000 -211.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.646.000 -2.918.000 -3.078.000 -3.340.000 -3.390.000
Driftskostnader -16.691.000 -14.751.000 -16.290.000 -18.198.000 -18.350.000
Driftsresultat 1.381.000 -264.000 209.000 -18.000 331.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -94.000 -151.000 -122.000 -140.000 -76.000
Finans -94.000 -151.000 -122.000 -140.000 -75.000
Konsernbidrag -27.000 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.004.000 -324.000 65.000 -126.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 137.000 46.000 68.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 529.000 412.000 546.000 663.000 822.000
Sum varige driftsmidler 529.000 412.000 546.000 663.000 822.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 28.000 41.000 4.000 20.000
Sum anleggsmidler 558.000 578.000 633.000 735.000 878.000
Varebeholdning 5.633.000 5.007.000 5.522.000 5.217.000 5.727.000
Kundefordringer 86.000 84.000 94.000 191.000 227.000
Andre fordringer 191.000 355.000 350.000 504.000 535.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 649.000 140.000 146.000 150.000 152.000
Sum omløpsmidler 6.572.000 5.593.000 6.112.000 6.062.000 6.642.000
Sum eiendeler 7.130.000 6.171.000 6.745.000 6.797.000 7.520.000
Sum opptjent egenkapital 2.786.000 2.409.000 2.732.000 2.667.000 2.793.000
Sum egenkapital 2.886.000 2.509.000 2.832.000 2.767.000 2.893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 1.439.000 1.109.000 433.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 602.000 704.000 947.000 1.267.000 1.758.000
Leverandørgjeld 1.407.000 487.000 527.000 748.000 1.392.000
Betalbar skatt 151.000 0 0 0 76.000
Skyldig offentlige avgifter 669.000 638.000 712.000 863.000 458.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 782.000 394.000 617.000 719.000 570.000
Sum kortsiktig gjeld 3.643.000 2.958.000 2.966.000 2.763.000 2.868.000
Sum gjeld og egenkapital 7.131.000 6.171.000 6.745.000 6.797.000 7.519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.929.000 2.635.000 3.146.000 3.299.000 3.774.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Soliditet 40.5 40.7 4 40.7 38.5
Resultatgrad 7.6 -1.8 1.3 -0.1 1.8
Rentedekningsgrad 14.7 -1.7 1.7 -0.1 4.4
Gjeldsgrad 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 19.4 -4.3 3.1 -0.3 4.4
Signatur
16.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex