Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Stabekk Auto
Juridisk navn:  As Stabekk Auto
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95748654
v/ Abel Eiendomsforvaltning AS Solliveien 55 v/ Abel Eiendomsforvaltning AS Solliveien 55 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 932520656
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1940 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.65%
Resultat  
  
8.9%
Egenkapital  
  
10.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.943.000 2.567.000 3.095.000 2.920.000 2.629.000
Resultat: 1.824.000 1.675.000 2.445.000 2.812.000 1.775.000
Egenkapital: 3.366.000 3.033.000 3.496.000 3.929.000 3.935.000
Regnskap for  As Stabekk Auto
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.943.000 2.567.000 3.095.000 2.920.000 2.629.000
Driftskostnader -1.071.000 -852.000 -684.000 -200.000 -432.000
Driftsresultat 1.872.000 1.715.000 2.411.000 2.720.000 2.197.000
Finansinntekter 1.072.000 1.049.000 1.086.000 963.000 325.000
Finanskostnader -1.120.000 -1.089.000 -1.052.000 -872.000 -747.000
Finans -48.000 -40.000 34.000 91.000 -422.000
Resultat før skatt 1.824.000 1.675.000 2.445.000 2.812.000 1.775.000
Skattekostnad -328.000 -471.000 -633.000 -648.000 -428.000
Årsresultat 1.496.000 1.205.000 1.812.000 2.164.000 1.347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.848.000 27.542.000 27.965.000 10.647.000 24.577.000
Sum omløpsmidler 297.000 692.000 449.000 17.129.000 608.000
Sum eiendeler 28.145.000 28.234.000 28.414.000 27.776.000 25.185.000
Sum opptjent egenkapital 3.016.000 2.683.000 3.146.000 3.579.000 3.585.000
Sum egenkapital 3.366.000 3.033.000 3.496.000 3.929.000 3.935.000
Sum langsiktig gjeld 23.007.000 22.872.000 21.893.000 0 19.243.000
Sum kortsiktig gjeld 1.773.000 2.330.000 3.025.000 23.847.000 2.007.000
Sum gjeld og egenkapital 28.146.000 28.235.000 28.414.000 27.776.000 25.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.943.000 2.567.000 3.095.000 2.920.000 2.629.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.943.000 2.567.000 3.095.000 2.920.000 2.629.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -20.000 -31.000 -14.000 -14.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.051.000 -821.000 -670.000 -186.000 -418.000
Driftskostnader -1.071.000 -852.000 -684.000 -200.000 -432.000
Driftsresultat 1.872.000 1.715.000 2.411.000 2.720.000 2.197.000
Finansinntekter 1.072.000 1.049.000 1.086.000 963.000 325.000
Finanskostnader -1.120.000 -1.089.000 -1.052.000 -872.000 -747.000
Finans -48.000 -40.000 34.000 91.000 -422.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.496.000 1.205.000 1.812.000 2.164.000 1.347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 55.000 75.000 106.000 120.000 134.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 55.000 75.000 106.000 120.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.793.000 27.468.000 27.859.000 10.527.000 24.443.000
Sum anleggsmidler 27.848.000 27.542.000 27.965.000 10.647.000 24.577.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 274.000 122.000 442.000 424.000 149.000
Andre fordringer 13.000 67.000 0 16.687.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 503.000 0 19.000 308.000
Sum omløpsmidler 297.000 692.000 449.000 17.129.000 608.000
Sum eiendeler 28.145.000 28.234.000 28.414.000 27.776.000 25.185.000
Sum opptjent egenkapital 3.016.000 2.683.000 3.146.000 3.579.000 3.585.000
Sum egenkapital 3.366.000 3.033.000 3.496.000 3.929.000 3.935.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.490.000 2.139.000 2.877.000 2.818.000 1.783.000
Sum langsiktig gjeld 23.007.000 22.872.000 21.893.000 0 19.243.000
Leverandørgjeld 218.000 38.000 3.000 40.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 134.000 115.000 107.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 20.000 29.000 20.882.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 1.773.000 2.330.000 3.025.000 23.847.000 2.007.000
Sum gjeld og egenkapital 28.146.000 28.235.000 28.414.000 27.776.000 25.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.476.000 -1.638.000 -2.576.000 -6.718.000 -1.399.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.1 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.1 0.7 0.3
Soliditet 12.0 10.7 12.3 14.1 15.6
Resultatgrad 63.6 66.8 77.9 93.2 83.6
Rentedekningsgrad 1.7 1.6 2.3 3.1 2.9
Gjeldsgrad 7.4 8.3 7.1 6.1 5.4
Total kapitalrentabilitet 10.5 9.8 12.3 13.3 1
Signatur
05.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex