Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Tecs
Juridisk navn:  As Tecs
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90817094
Benneches Gate 3A Benneches Gate 3A Fax: 22465205
0169 Oslo 169 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936095968
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bl Data Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.9%
Resultat  
  
-4.63%
Egenkapital  
  
24.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 268.000 263.000 209.000 162.000 162.000
Resultat: 103.000 108.000 59.000 10.000 8.000
Egenkapital: 413.000 333.000 249.000 201.000 193.000
Regnskap for  As Tecs
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 268.000 263.000 209.000 162.000 162.000
Driftskostnader -165.000 -155.000 -150.000 -150.000 -154.000
Driftsresultat 103.000 108.000 59.000 12.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 103.000 108.000 59.000 10.000 8.000
Skattekostnad -23.000 -24.000 -12.000 -1.000 -1.000
Årsresultat 80.000 84.000 47.000 9.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 491.000 491.000 491.000 491.000 491.000
Sum omløpsmidler 30.000 17.000 20.000 12.000 27.000
Sum eiendeler 521.000 508.000 511.000 503.000 518.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 -17.000 -101.000 -149.000 -157.000
Sum egenkapital 413.000 333.000 249.000 201.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 37.000 37.000 32.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 138.000 225.000 270.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 522.000 508.000 511.000 503.000 518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 268.000 263.000 209.000 162.000 162.000
Driftsinntekter 268.000 263.000 209.000 162.000 162.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -155.000 -150.000 -150.000 -154.000
Driftskostnader -165.000 -155.000 -150.000 -150.000 -154.000
Driftsresultat 103.000 108.000 59.000 12.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 80.000 84.000 47.000 9.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Sum anleggsmidler 491.000 491.000 491.000 491.000 491.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 17.000 20.000 12.000 27.000
Sum omløpsmidler 30.000 17.000 20.000 12.000 27.000
Sum eiendeler 521.000 508.000 511.000 503.000 518.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 -17.000 -101.000 -149.000 -157.000
Sum egenkapital 413.000 333.000 249.000 201.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 37.000 37.000 32.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.000 37.000 37.000 32.000 31.000
Leverandørgjeld 0 10.000 10.000 14.000
Betalbar skatt 22.000 24.000 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 114.000 208.000 260.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 138.000 225.000 270.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 522.000 508.000 511.000 503.000 518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 -121.000 -205.000 -258.000 -267.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.1 0 0.1
Soliditet 79.1 65.6 48.7 4 37.3
Resultatgrad 38.4 41.1 28.2 7.4 4.9
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 0.3 0.5 1.1 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 19.7 21.3 11.5 2.4 1.5
Signatur
01.06.2022
SIGNATUR
HERMANSEN LARS TORKEL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex