Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asia Restaurant Bau Thi Ngo
Juridisk navn:  Asia Restaurant Bau Thi Ngo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69889110
Rådhusgata 21 Rådhusgata 21 Fax:
1830 Askim 1830 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 947206745
Aksjekapital: 934 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Orpas Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.82%
Resultat  
  
-53.27%
Egenkapital  
  
-2.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2004 2002
Omsetning: 849.000 3.124.000
Resultat: 229.000 490.000
Egenkapital: 908.000 934.000
Regnskap for  Asia Restaurant Bau Thi Ngo
Resultat 2004 2002
Driftsinntekter 849.000 3.124.000
Driftskostnader -537.000 -2.493.000
Driftsresultat 311.000 631.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader -83.000 -144.000
Finans -83.000 -142.000
Resultat før skatt 229.000 490.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.894.000 3.187.000
Sum omløpsmidler 119.000 462.000
Sum eiendeler 3.013.000 3.649.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 908.000 934.000
Sum langsiktig gjeld 1.960.000 2.411.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 3.013.000 3.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 849.000 3.124.000
Varekostnad -119.000 -1.227.000
Lønninger 0 -115.000
Avskrivning -159.000 -168.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -259.000 -983.000
Driftskostnader -537.000 -2.493.000
Driftsresultat 311.000 631.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader -83.000 -144.000
Finans -83.000 -142.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 2.459.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.894.000 3.187.000
Varebeholdning 0 74.000
Kundefordringer 88.000 157.000
Andre fordringer 2.000 13.000
Sum investeringer
Kasse, bank 29.000 219.000
Sum omløpsmidler 119.000 462.000
Sum eiendeler 3.013.000 3.649.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 908.000 934.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.960.000 2.411.000
Leverandørgjeld 135.000 277.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 16.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 3.013.000 3.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 161.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3
Soliditet 30.1 25.6
Resultatgrad 36.6 20.2
Rentedekningsgrad 3.7 4.4
Gjeldsgrad 2.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 10.3 17.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex