Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asker Og Bærum Taxi As
Juridisk navn:  Asker Og Bærum Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67100050
Solvikveien 9 Solvikveien 9 Fax:
1365 Blommenholm 1365 Blommenholm
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 933143384
Aksjekapital: 3.450.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/1964
Foretakstype: AS
Revisor: Ihs Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.36%
Resultat  
  
-87.46%
Egenkapital  
  
30.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.754.000 14.021.000 0 0 0
Resultat: 1.688.000 13.460.000 -75.000 -64.000 -63.000
Egenkapital: 17.698.000 13.540.000 2.943.000 3.018.000 3.082.000
Regnskap for  Asker Og Bærum Taxi As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.754.000 14.021.000 0 0 0
Driftskostnader -1.157.000 -640.000 -75.000 -64.000 -63.000
Driftsresultat 1.596.000 13.382.000 -75.000 -64.000 -63.000
Finansinntekter 94.000 79.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 0
Finans 92.000 78.000 0 0 0
Resultat før skatt 1.688.000 13.460.000 -75.000 -64.000 -63.000
Skattekostnad 2.470.000 -2.863.000 0 0 0
Årsresultat 4.158.000 10.597.000 -75.000 -64.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.295.000 14.525.000 2.728.000 2.792.000 2.842.000
Sum omløpsmidler 3.414.000 1.903.000 216.000 226.000 240.000
Sum eiendeler 17.709.000 16.428.000 2.944.000 3.018.000 3.082.000
Sum opptjent egenkapital 14.248.000 10.090.000 -507.000 -432.000 -368.000
Sum egenkapital 17.698.000 13.540.000 2.943.000 3.018.000 3.082.000
Sum langsiktig gjeld 2.470.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 419.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 17.709.000 16.429.000 2.943.000 3.018.000 3.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.754.000 14.021.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.754.000 14.021.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -143.000 -24.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.014.000 -616.000 -25.000 -14.000 -13.000
Driftskostnader -1.157.000 -640.000 -75.000 -64.000 -63.000
Driftsresultat 1.596.000 13.382.000 -75.000 -64.000 -63.000
Finansinntekter 94.000 79.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 0
Finans 92.000 78.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.158.000 10.597.000 -75.000 -64.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.133.000 12.277.000 479.000 529.000 579.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.133.000 12.277.000 479.000 529.000 579.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.161.000 2.249.000 2.249.000 2.263.000 2.263.000
Sum anleggsmidler 14.295.000 14.525.000 2.728.000 2.792.000 2.842.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.414.000 1.903.000 216.000 226.000 240.000
Sum omløpsmidler 3.414.000 1.903.000 216.000 226.000 240.000
Sum eiendeler 17.709.000 16.428.000 2.944.000 3.018.000 3.082.000
Sum opptjent egenkapital 14.248.000 10.090.000 -507.000 -432.000 -368.000
Sum egenkapital 17.698.000 13.540.000 2.943.000 3.018.000 3.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.470.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.470.000 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 25.000 0 0 0
Betalbar skatt 393.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 419.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 17.709.000 16.429.000 2.943.000 3.018.000 3.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.403.000 1.484.000 216.000 226.000 240.000
Likviditetsgrad 1 310.4 4.5
Likviditetsgrad 2 310.4 4.5 0 0 0
Soliditet 99.9 82.4 1 1 1
Resultatgrad 58.0 95.4
Rentedekningsgrad 798.0 13.382.0
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.5 81.9 -2.5 -2.1
Signatur
05.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.01.2022
Styrets leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex