Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asker Og Bærum Taxi Sa
Juridisk navn:  Asker Og Bærum Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67100050
Solvikveien 9 Solvikveien 9 Fax: 67100049
1365 Blommenholm 1365 Blommenholm
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 948298422
Aksjekapital: 10.327.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/1984
Foretakstype: SA
Revisor: Ihs Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapskollegiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.51%
Resultat  
  
123.17%
Egenkapital  
  
-9.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.107.000 911.000 1.351.000 1.277.000 1.346.000
Resultat: 79.000 -341.000 97.000 225.000 326.000
Egenkapital: 9.518.000 10.554.000 12.326.000 11.911.000 11.071.000
Regnskap for  Asker Og Bærum Taxi Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.107.000 911.000 1.351.000 1.277.000 1.346.000
Driftskostnader -1.028.000 -1.259.000 -1.256.000 -1.053.000 -1.022.000
Driftsresultat 79.000 -348.000 94.000 224.000 324.000
Finansinntekter 1.000 8.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader 1.000 0 0
Finans 1.000 8.000 3.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 79.000 -341.000 97.000 225.000 326.000
Skattekostnad -37.000 89.000 -62.000 -69.000 -95.000
Årsresultat 42.000 -251.000 35.000 156.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.260.000 11.306.000 11.237.000 11.237.000 11.237.000
Sum omløpsmidler 934.000 2.111.000 3.896.000 3.654.000 2.593.000
Sum eiendeler 12.194.000 13.417.000 15.133.000 14.891.000 13.830.000
Sum opptjent egenkapital 2.104.000 2.077.000 2.328.000 2.293.000 2.137.000
Sum egenkapital 9.518.000 10.554.000 12.326.000 11.911.000 11.071.000
Sum langsiktig gjeld 2.161.000 2.249.000 2.263.000 2.403.000 2.263.000
Sum kortsiktig gjeld 515.000 613.000 545.000 578.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 12.194.000 13.417.000 15.134.000 14.892.000 13.831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 986.000 911.000 1.351.000 1.277.000 1.346.000
Andre inntekter 121.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.107.000 911.000 1.351.000 1.277.000 1.346.000
Varekostnad -2.000 -1.000 -8.000 0 0
Lønninger -772.000 -882.000 -62.000 -44.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -254.000 -376.000 -1.186.000 -1.009.000 -976.000
Driftskostnader -1.028.000 -1.259.000 -1.256.000 -1.053.000 -1.022.000
Driftsresultat 79.000 -348.000 94.000 224.000 324.000
Finansinntekter 1.000 8.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader 1.000 0 0
Finans 1.000 8.000 3.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 42.000 -251.000 35.000 156.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 68.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.237.000 11.237.000 11.237.000 11.237.000 11.237.000
Sum anleggsmidler 11.260.000 11.306.000 11.237.000 11.237.000 11.237.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 115.000 118.000 107.000 117.000 116.000
Andre fordringer 3.000 38.000 7.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 816.000 1.992.000 3.751.000 3.530.000 2.396.000
Sum omløpsmidler 934.000 2.111.000 3.896.000 3.654.000 2.593.000
Sum eiendeler 12.194.000 13.417.000 15.133.000 14.891.000 13.830.000
Sum opptjent egenkapital 2.104.000 2.077.000 2.328.000 2.293.000 2.137.000
Sum egenkapital 9.518.000 10.554.000 12.326.000 11.911.000 11.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 278.000 135.000 143.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 2.161.000 2.249.000 2.263.000 2.403.000 2.263.000
Leverandørgjeld 19.000 45.000 195.000 141.000 301.000
Betalbar skatt 43.000 10.000 62.000 70.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 225.000 131.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 150.000 152.000 225.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 515.000 613.000 545.000 578.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 12.194.000 13.417.000 15.134.000 14.892.000 13.831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 419.000 1.498.000 3.351.000 3.076.000 2.096.000
Likviditetsgrad 1 1.8 3.4 7.1 6.3 5.2
Likviditetsgrad 2 1.8 3.4 7.1 6.3 5.2
Soliditet 78.1 78.7 81.4 8 8
Resultatgrad 7.1 -38.2 7 17.5 24.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.7 -2.5 0.6 1.5 2.4
Signatur
17.06.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
17.06.2021
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex