Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asker Taxi As
Juridisk navn:  Asker Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02850
Spikkestadveien 86 Spikkestadveien 86 Fax: 31286302
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 981348125
Aksjekapital: 168.150 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/1/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.24%
Resultat  
  
210.41%
Egenkapital  
  
76.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 30.986.000 32.357.000 28.736.000 30.842.000 33.061.000
Resultat: 4.504.000 1.451.000 -1.361.000 -165.000 1.613.000
Egenkapital: 7.426.000 4.219.000 3.578.000 4.645.000 5.054.000
Regnskap for  Asker Taxi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 30.986.000 32.357.000 28.736.000 30.842.000 33.061.000
Driftskostnader -26.449.000 -30.774.000 -29.960.000 -30.975.000 -31.406.000
Driftsresultat 4.536.000 1.583.000 -1.225.000 -133.000 1.655.000
Finansinntekter 3.000 0 8.000 1.000 2.000
Finanskostnader -36.000 -132.000 -145.000 -32.000 -44.000
Finans -33.000 -132.000 -137.000 -31.000 -42.000
Resultat før skatt 4.504.000 1.451.000 -1.361.000 -165.000 1.613.000
Skattekostnad -992.000 -320.000 294.000 36.000 -406.000
Årsresultat 3.512.000 1.131.000 -1.067.000 -129.000 1.208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.739.000 2.455.000 2.708.000 959.000 1.019.000
Sum omløpsmidler 6.867.000 4.084.000 3.946.000 6.385.000 8.006.000
Sum eiendeler 9.606.000 6.539.000 6.654.000 7.344.000 9.025.000
Sum opptjent egenkapital 5.004.000 1.788.000 1.129.000 2.927.000 3.056.000
Sum egenkapital 7.426.000 4.219.000 3.578.000 4.645.000 5.054.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.180.000 2.320.000 3.075.000 2.698.000 3.971.000
Sum gjeld og egenkapital 9.607.000 6.540.000 6.653.000 7.343.000 9.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.827.000 32.167.000 28.518.000 30.681.000 33.061.000
Andre inntekter 159.000 191.000 218.000 161.000 0
Driftsinntekter 30.986.000 32.357.000 28.736.000 30.842.000 33.061.000
Varekostnad -19.742.000 -23.799.000 -22.527.000 -23.592.000 -24.754.000
Lønninger -3.530.000 -3.855.000 -3.800.000 -3.790.000 -4.022.000
Avskrivning -158.000 -89.000 -77.000 -97.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.019.000 -3.031.000 -3.556.000 -3.496.000 -2.498.000
Driftskostnader -26.449.000 -30.774.000 -29.960.000 -30.975.000 -31.406.000
Driftsresultat 4.536.000 1.583.000 -1.225.000 -133.000 1.655.000
Finansinntekter 3.000 0 8.000 1.000 2.000
Finanskostnader -36.000 -132.000 -145.000 -32.000 -44.000
Finans -33.000 -132.000 -137.000 -31.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.512.000 1.131.000 -1.067.000 -129.000 1.208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 23.000 344.000 49.000 13.000
Fast eiendom 273.000 127.000 2.000 3.000 0
Maskiner anlegg 20.000 27.000 33.000 10.000 0
Driftsløsøre 303.000 148.000 199.000 267.000 376.000
Sum varige driftsmidler 597.000 302.000 234.000 279.000 376.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.130.000 2.130.000 2.130.000 630.000 630.000
Sum anleggsmidler 2.739.000 2.455.000 2.708.000 959.000 1.019.000
Varebeholdning 73.000 58.000 57.000 0 0
Kundefordringer 4.420.000 2.611.000 2.802.000 3.623.000 5.758.000
Andre fordringer 328.000 2.000 5.000 17.000 2.201.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.046.000 414.000 70.000 196.000 48.000
Sum omløpsmidler 6.867.000 4.084.000 3.946.000 6.385.000 8.006.000
Sum eiendeler 9.606.000 6.539.000 6.654.000 7.344.000 9.025.000
Sum opptjent egenkapital 5.004.000 1.788.000 1.129.000 2.927.000 3.056.000
Sum egenkapital 7.426.000 4.219.000 3.578.000 4.645.000 5.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 270.000 375.000 369.000 353.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 409.000 1.392.000 1.894.000 1.751.000 2.408.000
Betalbar skatt 981.000 0 0 0 405.000
Skyldig offentlige avgifter 365.000 409.000 468.000 475.000 778.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 144.000 344.000 119.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 2.180.000 2.320.000 3.075.000 2.698.000 3.971.000
Sum gjeld og egenkapital 9.607.000 6.540.000 6.653.000 7.343.000 9.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.687.000 1.764.000 871.000 3.687.000 4.035.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.8 1.3 2.4 2
Likviditetsgrad 2 3.1 1.7 1.3 2.4 2
Soliditet 77.3 64.5 53.8 63.3 5
Resultatgrad 14.6 4.9 -4.3 -0.4 5
Rentedekningsgrad 126.0 1 -8.4 -4.2 37.6
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.9 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 47.3 24.2 -18.3 -1.8 18.4
Signatur
13.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex