Asker Taxi As
Juridisk navn:  Asker Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02850
Spikkestadveien 86 Spikkestadveien 86 Fax: 31286302
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 981348125
Aksjekapital: 168.150 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/1/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.33%
Resultat  
  
-86.68%
Egenkapital  
  
-13.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.709.000 30.986.000 32.357.000 28.736.000 30.842.000
Resultat: 600.000 4.504.000 1.451.000 -1.361.000 -165.000
Egenkapital: 6.404.000 7.426.000 4.219.000 3.578.000 4.645.000
Regnskap for  Asker Taxi As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.709.000 30.986.000 32.357.000 28.736.000 30.842.000
Driftskostnader -31.056.000 -26.449.000 -30.774.000 -29.960.000 -30.975.000
Driftsresultat 653.000 4.536.000 1.583.000 -1.225.000 -133.000
Finansinntekter 3.000 0 8.000 1.000
Finanskostnader -52.000 -36.000 -132.000 -145.000 -32.000
Finans -52.000 -33.000 -132.000 -137.000 -31.000
Resultat før skatt 600.000 4.504.000 1.451.000 -1.361.000 -165.000
Skattekostnad -133.000 -992.000 -320.000 294.000 36.000
Årsresultat 468.000 3.512.000 1.131.000 -1.067.000 -129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.083.000 2.739.000 2.455.000 2.708.000 959.000
Sum omløpsmidler 6.157.000 6.867.000 4.084.000 3.946.000 6.385.000
Sum eiendeler 9.240.000 9.606.000 6.539.000 6.654.000 7.344.000
Sum opptjent egenkapital 3.972.000 5.004.000 1.788.000 1.129.000 2.927.000
Sum egenkapital 6.404.000 7.426.000 4.219.000 3.578.000 4.645.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.836.000 2.180.000 2.320.000 3.075.000 2.698.000
Sum gjeld og egenkapital 9.240.000 9.607.000 6.540.000 6.653.000 7.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.567.000 30.827.000 32.167.000 28.518.000 30.681.000
Andre inntekter 142.000 159.000 191.000 218.000 161.000
Driftsinntekter 31.709.000 30.986.000 32.357.000 28.736.000 30.842.000
Varekostnad -23.808.000 -19.742.000 -23.799.000 -22.527.000 -23.592.000
Lønninger -4.161.000 -3.530.000 -3.855.000 -3.800.000 -3.790.000
Avskrivning -158.000 -158.000 -89.000 -77.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.929.000 -3.019.000 -3.031.000 -3.556.000 -3.496.000
Driftskostnader -31.056.000 -26.449.000 -30.774.000 -29.960.000 -30.975.000
Driftsresultat 653.000 4.536.000 1.583.000 -1.225.000 -133.000
Finansinntekter 3.000 0 8.000 1.000
Finanskostnader -52.000 -36.000 -132.000 -145.000 -32.000
Finans -52.000 -33.000 -132.000 -137.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 468.000 3.512.000 1.131.000 -1.067.000 -129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 12.000 23.000 344.000 49.000
Fast eiendom 209.000 273.000 127.000 2.000 3.000
Maskiner anlegg 14.000 20.000 27.000 33.000 10.000
Driftsløsøre 215.000 303.000 148.000 199.000 267.000
Sum varige driftsmidler 439.000 597.000 302.000 234.000 279.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.625.000 2.130.000 2.130.000 2.130.000 630.000
Sum anleggsmidler 3.083.000 2.739.000 2.455.000 2.708.000 959.000
Varebeholdning 69.000 73.000 58.000 57.000 0
Kundefordringer 2.832.000 4.420.000 2.611.000 2.802.000 3.623.000
Andre fordringer 438.000 328.000 2.000 5.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.817.000 1.046.000 414.000 70.000 196.000
Sum omløpsmidler 6.157.000 6.867.000 4.084.000 3.946.000 6.385.000
Sum eiendeler 9.240.000 9.606.000 6.539.000 6.654.000 7.344.000
Sum opptjent egenkapital 3.972.000 5.004.000 1.788.000 1.129.000 2.927.000
Sum egenkapital 6.404.000 7.426.000 4.219.000 3.578.000 4.645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 966.000 270.000 375.000 369.000 353.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 968.000 409.000 1.392.000 1.894.000 1.751.000
Betalbar skatt 981.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 714.000 365.000 409.000 468.000 475.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 156.000 144.000 344.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 2.836.000 2.180.000 2.320.000 3.075.000 2.698.000
Sum gjeld og egenkapital 9.240.000 9.607.000 6.540.000 6.653.000 7.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.321.000 4.687.000 1.764.000 871.000 3.687.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.2 1.8 1.3 2.4
Likviditetsgrad 2 2.1 3.1 1.7 1.3 2.4
Soliditet 69.3 77.3 64.5 53.8 63.3
Resultatgrad 2.1 14.6 4.9 -4.3 -0.4
Rentedekningsgrad 12.6 126.0 1 -8.4 -4.2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.1 47.3 24.2 -18.3 -1.8
Signatur
24.08.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex