Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Askim Dental As
Juridisk navn:  Askim Dental As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 608 Torget Rådhusgata 5 Fax:
1833 Askim 1830 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 917446350
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/17/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.34%
Resultat  
  
129.46%
Egenkapital  
  
12.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.021.000 2.205.000 2.403.000 2.584.000 1.063.000
Resultat: 33.000 -112.000 99.000 30.000 -41.000
Egenkapital: 201.000 178.000 266.000 191.000 169.000
Regnskap for  Askim Dental As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.021.000 2.205.000 2.403.000 2.584.000 1.063.000
Driftskostnader -1.964.000 -2.285.000 -2.269.000 -2.510.000 -1.089.000
Driftsresultat 57.000 -80.000 135.000 74.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -32.000 -36.000 -44.000 -15.000
Finans -24.000 -32.000 -36.000 -44.000 -15.000
Resultat før skatt 33.000 -112.000 99.000 30.000 -41.000
Skattekostnad -10.000 23.000 -23.000 -9.000 10.000
Årsresultat 23.000 -89.000 76.000 22.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 463.000 531.000 602.000 681.000
Sum omløpsmidler 418.000 437.000 517.000 564.000 377.000
Sum eiendeler 809.000 900.000 1.048.000 1.166.000 1.058.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -22.000 66.000 -9.000 -31.000
Sum egenkapital 201.000 178.000 266.000 191.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 403.000 456.000 587.000 670.000 700.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 265.000 195.000 305.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 810.000 899.000 1.048.000 1.166.000 1.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.004.000 2.205.000 2.403.000 2.584.000 1.063.000
Andre inntekter 17.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.021.000 2.205.000 2.403.000 2.584.000 1.063.000
Varekostnad -514.000 -525.000 -713.000 -639.000 -256.000
Lønninger -929.000 -1.260.000 -1.080.000 -1.461.000 -637.000
Avskrivning -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -451.000 -430.000 -406.000 -340.000 -167.000
Driftskostnader -1.964.000 -2.285.000 -2.269.000 -2.510.000 -1.089.000
Driftsresultat 57.000 -80.000 135.000 74.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -32.000 -36.000 -44.000 -15.000
Finans -24.000 -32.000 -36.000 -44.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -89.000 76.000 22.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 279.000 329.000 379.000 429.000 479.000
Sum Immatrielle midler 279.000 331.000 379.000 430.000 489.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 112.000 132.000 152.000 172.000 192.000
Sum varige driftsmidler 112.000 132.000 152.000 172.000 192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 391.000 463.000 531.000 602.000 681.000
Varebeholdning 7.000 8.000 10.000 9.000 10.000
Kundefordringer 189.000 119.000 94.000 369.000 194.000
Andre fordringer 3.000 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 305.000 413.000 187.000 173.000
Sum omløpsmidler 418.000 437.000 517.000 564.000 377.000
Sum eiendeler 809.000 900.000 1.048.000 1.166.000 1.058.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -22.000 66.000 -9.000 -31.000
Sum egenkapital 201.000 178.000 266.000 191.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 22.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 403.000 456.000 587.000 670.000 700.000
Leverandørgjeld 32.000 68.000 38.000 93.000 53.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 73.000 65.000 88.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 125.000 92.000 123.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 265.000 195.000 305.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 810.000 899.000 1.048.000 1.166.000 1.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 172.000 322.000 259.000 189.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.6 2.7 1.8 2
Likviditetsgrad 2 2.0 1.6 2.6 1.8 2
Soliditet 24.8 19.8 25.4 16.4 1
Resultatgrad 2.8 -3.6 5.6 2.9 -2.4
Rentedekningsgrad 2.4 -2.5 3.8 1.7 -1.7
Gjeldsgrad 3.0 4.1 2.9 5.1 5.3
Total kapitalrentabilitet 7.0 -8.9 12.9 6.3 -2.5
Signatur
11.07.2016
Prokurister
11.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex