Askim Tennisklubb
Juridisk navn:  Askim Tennisklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69880779
co Filip Prusac Sundåsveien 376 co Filip Prusac Sundåsveien 376 Fax:
1816 Skiptvet 1816 Skiptvet
Fylke: Kommune:
Viken Skiptvet
Org.nr: 993752827
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/20/1931
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.68%
Resultat  
  
5.88%
Egenkapital  
  
12.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 38.000 63.000 75.000
Resultat: 18.000 17.000 35.000
Egenkapital: 162.000 144.000 126.000
Regnskap for  Askim Tennisklubb
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 38.000 63.000 75.000
Driftskostnader -21.000 -46.000 -40.000
Driftsresultat 18.000 17.000 35.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 18.000 17.000 35.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 18.000 17.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 162.000 144.000 126.000
Sum eiendeler 162.000 144.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 162.000 144.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 162.000 144.000 126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.000 24.000 74.000
Andre inntekter 39.000 1.000
Driftsinntekter 38.000 63.000 75.000
Varekostnad -21.000 -23.000 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -23.000 -40.000
Driftskostnader -21.000 -46.000 -40.000
Driftsresultat 18.000 17.000 35.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 18.000 17.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 162.000 144.000 126.000
Sum omløpsmidler 162.000 144.000 126.000
Sum eiendeler 162.000 144.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 162.000 144.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 162.000 144.000 126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 144.000 126.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 100.0 100.0 1
Resultatgrad 47.4 27.0 46.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 11.1 11.8 27.8
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex