Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Askvoll Skyssbåter As
Juridisk navn:  Askvoll Skyssbåter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91149111
Fax: 57730414
6980 Askvoll 6980 Askvoll
Fylke: Kommune:
Vestland Askvoll
Org.nr: 990845204
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Askvoll Rekneskapsteneste As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.25%
Resultat  
  
-107.45%
Egenkapital  
  
-1.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.001.000 4.891.000 4.573.000 5.271.000 4.385.000
Resultat: -89.000 1.195.000 804.000 885.000 557.000
Egenkapital: 2.781.000 2.834.000 2.221.000 1.908.000 1.240.000
Regnskap for  Askvoll Skyssbåter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.001.000 4.891.000 4.573.000 5.271.000 4.385.000
Driftskostnader -3.533.000 -3.686.000 -3.784.000 -4.386.000 -3.764.000
Driftsresultat 1.468.000 1.206.000 788.000 883.000 620.000
Finansinntekter 76.000 -12.000 20.000 33.000 1.000
Finanskostnader -1.632.000 0 -4.000 -31.000 -64.000
Finans -1.556.000 -12.000 16.000 2.000 -63.000
Resultat før skatt -89.000 1.195.000 804.000 885.000 557.000
Skattekostnad 36.000 -282.000 -191.000 -217.000 -152.000
Årsresultat -53.000 913.000 613.000 668.000 405.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.774.000 1.472.000 877.000 1.081.000 1.776.000
Sum omløpsmidler 1.710.000 2.514.000 2.111.000 1.555.000 866.000
Sum eiendeler 3.484.000 3.986.000 2.988.000 2.636.000 2.642.000
Sum opptjent egenkapital 2.681.000 2.734.000 2.121.000 1.808.000 1.140.000
Sum egenkapital 2.781.000 2.834.000 2.221.000 1.908.000 1.240.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 250.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 703.000 1.151.000 768.000 478.000 652.000
Sum gjeld og egenkapital 3.484.000 3.985.000 2.989.000 2.636.000 2.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.969.000 4.852.000 4.530.000 5.229.000 4.298.000
Andre inntekter 32.000 40.000 42.000 42.000 87.000
Driftsinntekter 5.001.000 4.891.000 4.573.000 5.271.000 4.385.000
Varekostnad 0 -180.000 -645.000 -1.032.000 -24.000
Lønninger -2.424.000 -2.231.000 -1.739.000 -1.630.000 -2.119.000
Avskrivning -239.000 -226.000 -238.000 -238.000 -235.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -870.000 -1.049.000 -1.162.000 -1.486.000 -1.386.000
Driftskostnader -3.533.000 -3.686.000 -3.784.000 -4.386.000 -3.764.000
Driftsresultat 1.468.000 1.206.000 788.000 883.000 620.000
Finansinntekter 76.000 -12.000 20.000 33.000 1.000
Finanskostnader -1.632.000 0 -4.000 -31.000 -64.000
Finans -1.556.000 -12.000 16.000 2.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -300.000 0 0
Årsresultat -53.000 913.000 613.000 668.000 405.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 471.000 84.000 61.000 36.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 65.000 0 0 13.000 26.000
Driftsløsøre 3.000 10.000 17.000 25.000 32.000
Sum varige driftsmidler 99.000 260.000 485.000 724.000 962.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.203.000 1.128.000 331.000 321.000 799.000
Sum anleggsmidler 1.774.000 1.472.000 877.000 1.081.000 1.776.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 390.000 420.000 311.000
Andre fordringer 730.000 1.547.000 638.000 2.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 980.000 967.000 1.084.000 1.133.000 396.000
Sum omløpsmidler 1.710.000 2.514.000 2.111.000 1.555.000 866.000
Sum eiendeler 3.484.000 3.986.000 2.988.000 2.636.000 2.642.000
Sum opptjent egenkapital 2.681.000 2.734.000 2.121.000 1.808.000 1.140.000
Sum egenkapital 2.781.000 2.834.000 2.221.000 1.908.000 1.240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 250.000 750.000
Leverandørgjeld 80.000 123.000 81.000 123.000 287.000
Betalbar skatt 351.000 305.000 215.000 239.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 147.000 111.000 84.000 148.000
Utbytte 0 -300.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 276.000 59.000 32.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 703.000 1.151.000 768.000 478.000 652.000
Sum gjeld og egenkapital 3.484.000 3.985.000 2.989.000 2.636.000 2.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.007.000 1.363.000 1.343.000 1.077.000 214.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.7 3.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.7 3.3 1.4
Soliditet 79.8 71.1 74.3 72.4 46.9
Resultatgrad 29.4 24.7 17.2 16.8 14.1
Rentedekningsgrad 0.9 1 28.5 9.7
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 44.3 3 2 34.7 23.5
Signatur
06.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex