Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'oslo
Juridisk navn:  Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22925120
Skovveien 9 Skovveien 9 Fax: 22560699
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976837622
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 119
Etableringsdato: 12/15/1961
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: association du lycee francais rene cassin d'oslo, ambassade de france
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.19%
Resultat  
  
-107.03%
Egenkapital  
  
-32.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 74.864.000 67.940.000 63.413.000 58.776.000 58.414.000
Resultat: -252.000 3.585.000 4.889.000 -197.000 784.000
Egenkapital: 14.911.000 22.218.000 18.633.000 13.744.000 13.941.000
Regnskap for  Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'oslo
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 74.864.000 67.940.000 63.413.000 58.776.000 58.414.000
Driftskostnader -75.211.000 -64.299.000 -58.462.000 -58.947.000 -57.727.000
Driftsresultat -345.000 3.642.000 4.951.000 -170.000 686.000
Finansinntekter 162.000 85.000 282.000 199.000 266.000
Finanskostnader -69.000 -142.000 -344.000 -226.000 -168.000
Finans 93.000 -57.000 -62.000 -27.000 98.000
Resultat før skatt -252.000 3.585.000 4.889.000 -197.000 784.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -252.000 3.585.000 4.889.000 -197.000 784.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 21.000 279.000 778.000
Sum omløpsmidler 32.987.000 35.985.000 27.124.000 24.344.000 22.009.000
Sum eiendeler 32.987.000 35.985.000 27.145.000 24.623.000 22.787.000
Sum opptjent egenkapital 14.911.000 22.218.000 8.855.000 13.744.000 12.373.000
Sum egenkapital 14.911.000 22.218.000 18.633.000 13.744.000 13.941.000
Sum langsiktig gjeld 6.333.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.743.000 13.767.000 8.512.000 10.880.000 8.847.000
Sum gjeld og egenkapital 32.987.000 35.985.000 17.367.000 24.624.000 21.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.545.000 24.731.000 34.877.000 35.297.000 33.966.000
Andre inntekter 48.320.000 43.209.000 28.536.000 23.479.000 24.448.000
Driftsinntekter 74.864.000 67.940.000 63.413.000 58.776.000 58.414.000
Varekostnad -7.159.000 -6.101.000 -3.436.000 -3.947.000 -4.542.000
Lønninger -40.675.000 -33.812.000 -31.814.000 -33.337.000 -32.390.000
Avskrivning 0 -21.000 -258.000 -499.000 -499.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.544.000 -13.563.000 -12.994.000 -12.592.000 -12.045.000
Driftskostnader -75.211.000 -64.299.000 -58.462.000 -58.947.000 -57.727.000
Driftsresultat -345.000 3.642.000 4.951.000 -170.000 686.000
Finansinntekter 162.000 85.000 282.000 199.000 266.000
Finanskostnader -69.000 -142.000 -344.000 -226.000 -168.000
Finans 93.000 -57.000 -62.000 -27.000 98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -252.000 3.585.000 4.889.000 -197.000 784.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 15.000 232.000 699.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 47.000 79.000
Sum varige driftsmidler 0 0 21.000 279.000 778.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 21.000 279.000 778.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 141.000 394.000 1.882.000 1.106.000 1.681.000
Andre fordringer 1.746.000 1.609.000 1.606.000 2.959.000 1.704.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.101.000 33.983.000 23.636.000 20.279.000 18.624.000
Sum omløpsmidler 32.987.000 35.985.000 27.124.000 24.344.000 22.009.000
Sum eiendeler 32.987.000 35.985.000 27.145.000 24.623.000 22.787.000
Sum opptjent egenkapital 14.911.000 22.218.000 8.855.000 13.744.000 12.373.000
Sum egenkapital 14.911.000 22.218.000 18.633.000 13.744.000 13.941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.333.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.425.000 2.331.000 1.995.000 1.886.000 1.803.000
Sum langsiktig gjeld 6.333.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.979.000 5.402.000 2.160.000 3.442.000 3.926.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.297.000 2.000 2.000 986.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.042.000 2.816.000 1.190.000 1.262.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 11.743.000 13.767.000 8.512.000 10.880.000 8.847.000
Sum gjeld og egenkapital 32.987.000 35.985.000 17.367.000 24.624.000 21.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.244.000 22.218.000 18.612.000 13.464.000 13.162.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.6 3.2 2.2 2.5
Likviditetsgrad 2 2.8 2.6 3.2 2.2 2.5
Soliditet 45.2 61.7 68.6 55.8 61.2
Resultatgrad -0.5 5.4 7.8 -0.3 1.2
Rentedekningsgrad 25.6 14.4 -0.8 5.7
Gjeldsgrad 1.2 0.6 0.5 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.6 10.4 19.3 0.1 4.2
Signatur
21.01.2021
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex