Asta Og Mikael Aksdals Fond For Medisinsk Forskning
Juridisk navn:  Asta Og Mikael Aksdals Fond For Medisinsk Forskning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22839240
c/o Odd Fellow Ordenen Stortingsgata 28 c/o Odd Fellow Ordenen Stortingsgata 28 Fax:
0161 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980626717
Aksjekapital: 2.495 NOK
Etableringsdato: 4/26/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
0.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 110.000 165.000 176.000 12.000 80.000
Resultat: 24.000 6.000 55.000 -7.000 11.000
Egenkapital: 2.576.000 2.552.000 2.546.000 2.491.000 2.498.000
Regnskap for  Asta Og Mikael Aksdals Fond For Medisinsk Forskning
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 110.000 165.000 176.000 12.000 80.000
Driftskostnader -86.000 -159.000 -121.000 -19.000 -68.000
Driftsresultat 24.000 6.000 55.000 -7.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 24.000 6.000 55.000 -7.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 24.000 6.000 55.000 -7.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.878.000 2.802.000 2.646.000 2.492.000 2.549.000
Sum eiendeler 2.878.000 2.802.000 2.646.000 2.492.000 2.549.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 20.000 32.000 -5.000 4.000
Sum egenkapital 2.576.000 2.552.000 2.546.000 2.491.000 2.498.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 240.000 100.000 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 10.000 0 2.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.878.000 2.802.000 2.646.000 2.492.000 2.549.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 110.000 166.000 176.000 12.000 80.000
Driftsinntekter 110.000 165.000 176.000 12.000 80.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -159.000 -121.000 -19.000 -68.000
Driftskostnader -86.000 -159.000 -121.000 -19.000 -68.000
Driftsresultat 24.000 6.000 55.000 -7.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 24.000 6.000 55.000 -7.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 2.576.000 2.569.000 2.405.000 2.231.000 2.219.000
Kasse, bank 302.000 233.000 241.000 261.000 329.000
Sum omløpsmidler 2.878.000 2.802.000 2.646.000 2.492.000 2.549.000
Sum eiendeler 2.878.000 2.802.000 2.646.000 2.492.000 2.549.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 20.000 32.000 -5.000 4.000
Sum egenkapital 2.576.000 2.552.000 2.546.000 2.491.000 2.498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 300.000 240.000 100.000 0 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 240.000 100.000 0 50.000
Leverandørgjeld 1.000 0 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 10.000 0 2.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.878.000 2.802.000 2.646.000 2.492.000 2.549.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.876.000 2.792.000 2.646.000 2.490.000 2.548.000
Likviditetsgrad 1 1.439.0 280.2 1 2
Likviditetsgrad 2 1.439.0 280.2 0 1 2
Soliditet 89.5 91.1 96.2 99.9 9
Resultatgrad 21.8 3.6 31.3 -58.3 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.2 2.1 -0.3 0.5
Signatur
22.03.2023
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.01.2023
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex