Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astero AS
Juridisk navn:  Astero AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71213910
Marsvegen 4 Marsvegen 4 Fax: 71213911
6419 Molde 6419 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 919635657
Aksjekapital: 1.194.500 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 8/28/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.97%
Resultat  
  
58.04%
Egenkapital  
  
2.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 49.669.000 41.059.000 50.731.000 25.346.000 17.221.000
Resultat: 1.552.000 982.000 -15.000 55.000 56.000
Egenkapital: 55.007.000 53.464.000 52.482.000 52.497.000 56.939.000
Regnskap for  Astero AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 49.669.000 41.059.000 50.731.000 25.346.000 17.221.000
Driftskostnader -47.227.000 -39.290.000 -49.903.000 -24.227.000 -16.040.000
Driftsresultat 2.441.000 1.769.000 827.000 1.119.000 1.181.000
Finansinntekter 160.000 189.000 21.000 12.000 24.000
Finanskostnader -1.049.000 -976.000 -863.000 -1.075.000 -1.148.000
Finans -889.000 -787.000 -842.000 -1.063.000 -1.124.000
Resultat før skatt 1.552.000 982.000 -15.000 55.000 56.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.552.000 982.000 -15.000 55.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.228.000 78.069.000 69.080.000 55.663.000 73.362.000
Sum omløpsmidler 21.705.000 31.994.000 30.632.000 14.146.000 11.981.000
Sum eiendeler 110.933.000 110.063.000 99.712.000 69.809.000 85.343.000
Sum opptjent egenkapital 46.644.000 45.089.000 44.107.000 44.122.000 48.564.000
Sum egenkapital 55.007.000 53.464.000 52.482.000 52.497.000 56.939.000
Sum langsiktig gjeld 46.733.000 43.364.000 35.110.000 2.871.000 24.882.000
Sum kortsiktig gjeld 9.193.000 13.236.000 12.121.000 14.442.000 3.522.000
Sum gjeld og egenkapital 110.934.000 110.064.000 99.713.000 69.810.000 85.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.984.000 38.653.000 47.887.000 20.465.000 10.897.000
Andre inntekter 4.685.000 2.406.000 2.844.000 4.881.000 6.324.000
Driftsinntekter 49.669.000 41.059.000 50.731.000 25.346.000 17.221.000
Varekostnad -13.550.000 -10.537.000 -13.545.000 -2.376.000 -1.839.000
Lønninger -22.068.000 -19.235.000 -23.630.000 -8.343.000 -7.253.000
Avskrivning -4.172.000 -3.210.000 -2.845.000 -2.465.000 -3.293.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.437.000 -6.308.000 -9.883.000 -11.043.000 -3.655.000
Driftskostnader -47.227.000 -39.290.000 -49.903.000 -24.227.000 -16.040.000
Driftsresultat 2.441.000 1.769.000 827.000 1.119.000 1.181.000
Finansinntekter 160.000 189.000 21.000 12.000 24.000
Finanskostnader -1.049.000 -976.000 -863.000 -1.075.000 -1.148.000
Finans -889.000 -787.000 -842.000 -1.063.000 -1.124.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.552.000 982.000 -15.000 55.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 52.768.000 48.813.000 46.508.000 23.770.000 51.772.000
Maskiner anlegg 8.755.000 8.400.000 2.388.000 1.812.000 2.602.000
Driftsløsøre 1.926.000 1.363.000 1.843.000 1.501.000 2.159.000
Sum varige driftsmidler 63.450.000 58.577.000 50.739.000 27.083.000 56.534.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.778.000 19.492.000 18.342.000 28.580.000 16.828.000
Sum anleggsmidler 89.228.000 78.069.000 69.080.000 55.663.000 73.362.000
Varebeholdning 10.877.000 10.786.000 10.845.000 0 0
Kundefordringer 3.967.000 6.019.000 5.219.000 2.948.000 4.424.000
Andre fordringer 3.429.000 4.055.000 5.727.000 4.190.000 923.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.877.000 4.539.000 4.602.000 2.470.000 4.524.000
Sum omløpsmidler 21.705.000 31.994.000 30.632.000 14.146.000 11.981.000
Sum eiendeler 110.933.000 110.063.000 99.712.000 69.809.000 85.343.000
Sum opptjent egenkapital 46.644.000 45.089.000 44.107.000 44.122.000 48.564.000
Sum egenkapital 55.007.000 53.464.000 52.482.000 52.497.000 56.939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.966.000 1.000.000 1.555.000 0
Sum langsiktig gjeld 46.733.000 43.364.000 35.110.000 2.871.000 24.882.000
Leverandørgjeld 4.947.000 4.084.000 3.600.000 11.556.000 1.211.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.169.000 1.419.000 2.569.000 662.000 567.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.077.000 3.767.000 4.952.000 669.000 1.744.000
Sum kortsiktig gjeld 9.193.000 13.236.000 12.121.000 14.442.000 3.522.000
Sum gjeld og egenkapital 110.934.000 110.064.000 99.713.000 69.810.000 85.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.512.000 18.758.000 18.511.000 -296.000 8.459.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.4 2.5 1 3.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.6 1 3.4
Soliditet 49.6 48.6 52.6 75.2 66.7
Resultatgrad 4.9 4.3 1.6 4.4 6.9
Rentedekningsgrad 2.3 1.8 1 1 1
Gjeldsgrad 1.0 1.1 0.9 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.3 1.8 0.9 1.6 1.4
Signatur
16.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2021
Prokura hver for seg
Orset Nyheim Vivian
Prokura hver for seg
Myrstad Per Olav
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex