Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
At-Home AS
Juridisk navn:  At-Home AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33351350
Kanalveien 1 Kanalveien 1 Fax: 33399190
3127 Tønsberg 3127 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 989693891
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
91.92%
Resultat  
  
-140%
Egenkapital  
  
-16.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 190.000 99.000 115.000 176.000 261.000
Resultat: -8.000 20.000 37.000 59.000 60.000
Egenkapital: 44.000 53.000 47.000 61.000 57.000
Regnskap for  At-Home AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 190.000 99.000 115.000 176.000 261.000
Driftskostnader -198.000 -82.000 -78.000 -124.000 -206.000
Driftsresultat -8.000 18.000 37.000 53.000 56.000
Finansinntekter 0 3.000 0 6.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 6.000 5.000
Resultat før skatt -8.000 20.000 37.000 59.000 60.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 20.000 37.000 59.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 44.000 93.000 124.000 145.000 112.000
Sum eiendeler 44.000 93.000 124.000 145.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 18.000 12.000 0 22.000
Sum egenkapital 44.000 53.000 47.000 61.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 41.000 76.000 85.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 94.000 123.000 146.000 112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.000 99.000 115.000 176.000 261.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 190.000 99.000 115.000 176.000 261.000
Varekostnad 0 -75.000 -68.000 -114.000 -196.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -7.000 -10.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -198.000 -82.000 -78.000 -124.000 -206.000
Driftsresultat -8.000 18.000 37.000 53.000 56.000
Finansinntekter 0 3.000 0 6.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 6.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -15.000 -50.000 -55.000 -55.000
Årsresultat -8.000 20.000 37.000 59.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 42.000
Kundefordringer 0 66.000 0 0 11.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 28.000 124.000 145.000 59.000
Sum omløpsmidler 44.000 93.000 124.000 145.000 112.000
Sum eiendeler 44.000 93.000 124.000 145.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 18.000 12.000 0 22.000
Sum egenkapital 44.000 53.000 47.000 61.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 0 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 22.000 26.000 26.000 0
Utbytte 0 -15.000 -50.000 -55.000 -55.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 41.000 76.000 85.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 94.000 123.000 146.000 112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 52.000 48.000 60.000 57.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.6 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 0 2.3 1.6 1.7 1.3
Soliditet 1 56.4 38.2 41.8 50.9
Resultatgrad -4.2 18.2 32.2 30.1 21.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.8 1.6 1.4 1.0
Total kapitalrentabilitet -18.2 22.3 30.1 40.4 54.5
Signatur
07.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex