Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atempo AS
Juridisk navn:  Atempo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22140550
Postboks 18 Holmenkollen Voksenkollveien 34 Fax:
0712 Oslo 790 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980180840
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/23/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Mpr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.8%
Resultat  
  
-278.89%
Egenkapital  
  
-22.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.492.000 5.669.000 5.013.000 8.990.000 3.024.000
Resultat: -3.814.000 2.132.000 955.000 5.433.000 3.328.000
Egenkapital: 9.657.000 12.519.000 10.943.000 11.828.000 10.049.000
Regnskap for  Atempo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.492.000 5.669.000 5.013.000 8.990.000 3.024.000
Driftskostnader -7.437.000 -3.612.000 -4.111.000 -4.825.000 -765.000
Driftsresultat 1.055.000 2.057.000 902.000 4.165.000 2.259.000
Finansinntekter 982.000 519.000 589.000 1.268.000 1.189.000
Finanskostnader -5.852.000 -444.000 -536.000 0 -119.000
Finans -4.870.000 75.000 53.000 1.268.000 1.070.000
Resultat før skatt -3.814.000 2.132.000 955.000 5.433.000 3.328.000
Skattekostnad 953.000 -556.000 -340.000 -1.154.000 -612.000
Årsresultat -2.861.000 1.576.000 615.000 4.279.000 2.717.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 374.000 165.000 547.000 2.254.000
Sum omløpsmidler 12.568.000 14.741.000 14.741.000 18.432.000 11.157.000
Sum eiendeler 12.659.000 15.115.000 14.906.000 18.979.000 13.411.000
Sum opptjent egenkapital 9.557.000 12.419.000 10.843.000 11.728.000 9.949.000
Sum egenkapital 9.657.000 12.519.000 10.943.000 11.828.000 10.049.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.001.000 2.596.000 3.963.000 7.151.000 3.362.000
Sum gjeld og egenkapital 12.658.000 15.115.000 14.906.000 18.979.000 13.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.421.000 5.458.000 4.755.000 8.733.000 2.894.000
Andre inntekter 6.071.000 211.000 258.000 258.000 130.000
Driftsinntekter 8.492.000 5.669.000 5.013.000 8.990.000 3.024.000
Varekostnad -5.420.000 -1.105.000 -2.477.000 -3.325.000 0
Lønninger -794.000 -709.000 -706.000 -608.000 -604.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.189.000 -1.798.000 -928.000 -892.000 -161.000
Driftskostnader -7.437.000 -3.612.000 -4.111.000 -4.825.000 -765.000
Driftsresultat 1.055.000 2.057.000 902.000 4.165.000 2.259.000
Finansinntekter 982.000 519.000 589.000 1.268.000 1.189.000
Finanskostnader -5.852.000 -444.000 -536.000 0 -119.000
Finans -4.870.000 75.000 53.000 1.268.000 1.070.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Årsresultat -2.861.000 1.576.000 615.000 4.279.000 2.717.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 91.000 12.000 15.000 19.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 363.000 151.000 528.000 2.229.000
Sum anleggsmidler 91.000 374.000 165.000 547.000 2.254.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.299.000 2.061.000 1.417.000 1.360.000 2.220.000
Andre fordringer 875.000 0 0 0 0
Sum investeringer 540.000 4.902.000 4.133.000 3.560.000 0
Kasse, bank 9.854.000 7.779.000 9.191.000 13.512.000 8.937.000
Sum omløpsmidler 12.568.000 14.741.000 14.741.000 18.432.000 11.157.000
Sum eiendeler 12.659.000 15.115.000 14.906.000 18.979.000 13.411.000
Sum opptjent egenkapital 9.557.000 12.419.000 10.843.000 11.728.000 9.949.000
Sum egenkapital 9.657.000 12.519.000 10.943.000 11.828.000 10.049.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.317.000 1.459.000 1.372.000 2.004.000 0
Betalbar skatt 553.000 336.000 1.148.000 604.000
Skyldig offentlige avgifter 151.000 47.000 80.000 40.000 40.000
Utbytte 0 -1.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 532.000 537.000 2.175.000 3.959.000 2.718.000
Sum kortsiktig gjeld 3.001.000 2.596.000 3.963.000 7.151.000 3.362.000
Sum gjeld og egenkapital 12.658.000 15.115.000 14.906.000 18.979.000 13.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.567.000 12.145.000 10.778.000 11.281.000 7.795.000
Likviditetsgrad 1 4.2 5.7 3.7 2.6 3.3
Likviditetsgrad 2 4.2 5.7 3.7 2.6 3.3
Soliditet 76.3 82.8 73.4 62.3 74.9
Resultatgrad 12.4 36.3 1 46.3 74.7
Rentedekningsgrad 0.2 4.6 1.7 1
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 16.1 1 1 28.6 25.7
Signatur
14.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex