Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auestad Kran-transport As
Juridisk navn:  Auestad Kran-transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51771990
Orstadvegen 134 Orstadvegen 134 Fax:
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 916942850
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 3/18/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Anders Regnskap Anders Undheim
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.69%
Resultat  
  
-7.22%
Egenkapital  
  
-2.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 41.823.000 42.115.000 40.165.000 30.985.000
Resultat: 257.000 277.000 509.000 354.000
Egenkapital: 504.000 518.000 524.000 525.000
Regnskap for  Auestad Kran-transport As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 41.823.000 42.115.000 40.165.000 30.985.000
Driftskostnader -41.565.000 -41.836.000 -39.658.000 -30.629.000
Driftsresultat 258.000 279.000 507.000 357.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 -4.000
Finans 0 -2.000 2.000 -3.000
Resultat før skatt 257.000 277.000 509.000 354.000
Skattekostnad -57.000 -64.000 -124.000 -91.000
Årsresultat 200.000 213.000 385.000 263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 296.000 124.000 142.000 194.000
Sum omløpsmidler 7.673.000 7.015.000 9.351.000 7.193.000
Sum eiendeler 7.969.000 7.139.000 9.493.000 7.387.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 3.000 9.000 10.000
Sum egenkapital 504.000 518.000 524.000 525.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 7.465.000 6.622.000 8.966.000 6.856.000
Sum gjeld og egenkapital 7.969.000 7.140.000 9.493.000 7.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.823.000 42.115.000 40.165.000 30.985.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 41.823.000 42.115.000 40.165.000 30.985.000
Varekostnad -1.287.000 -1.485.000 -1.763.000 -1.442.000
Lønninger -16.700.000 -15.834.000 -14.918.000 -10.453.000
Avskrivning -98.000 -69.000 -53.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.480.000 -24.448.000 -22.924.000 -18.686.000
Driftskostnader -41.565.000 -41.836.000 -39.658.000 -30.629.000
Driftsresultat 258.000 279.000 507.000 357.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 -4.000
Finans 0 -2.000 2.000 -3.000
Konsernbidrag -213.000 -219.000 -386.000 -253.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 213.000 385.000 263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 261.000 63.000 90.000 118.000
Driftsløsøre 29.000 58.000 51.000 76.000
Sum varige driftsmidler 290.000 121.000 142.000 194.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 296.000 124.000 142.000 194.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.430.000 6.026.000 6.766.000 5.191.000
Andre fordringer 804.000 506.000 589.000 660.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.439.000 483.000 1.997.000 1.342.000
Sum omløpsmidler 7.673.000 7.015.000 9.351.000 7.193.000
Sum eiendeler 7.969.000 7.139.000 9.493.000 7.387.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 3.000 9.000 10.000
Sum egenkapital 504.000 518.000 524.000 525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 273.000 285.000 508.000 337.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 7.000
Leverandørgjeld 2.719.000 1.715.000 4.557.000 3.547.000
Betalbar skatt 0 4.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.904.000 1.568.000 1.597.000 1.039.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.568.000 3.049.000 2.298.000 1.933.000
Sum kortsiktig gjeld 7.465.000 6.622.000 8.966.000 6.856.000
Sum gjeld og egenkapital 7.969.000 7.140.000 9.493.000 7.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 208.000 393.000 385.000 337.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1
Soliditet 6.3 7.3 5.5 7.1
Resultatgrad 0.6 0.7 1.3 1.2
Rentedekningsgrad 2 9 89.3
Gjeldsgrad 14.8 12.8 17.1 13.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 3.9 5.4 4.8
Signatur
31.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex