Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Augustin Hotel AS
Juridisk navn:  Augustin Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55304000
C/O Grand Hotel Terminus Zander Kaaes gate 6 Zander Kaaes Gate 6 Fax: 55304010
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976576926
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 6/27/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.72%
Resultat  
  
-700.24%
Egenkapital  
  
-787.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 26.547.000 45.549.000 42.711.000 45.299.000 45.043.000
Resultat: -12.437.000 2.072.000 685.000 2.896.000 2.741.000
Egenkapital: -6.630.000 964.000 1.001.000 1.450.000 1.923.000
Regnskap for  Augustin Hotel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 26.547.000 45.549.000 42.711.000 45.299.000 45.043.000
Driftskostnader -38.560.000 -43.398.000 -41.959.000 -42.408.000 -42.237.000
Driftsresultat -12.014.000 2.150.000 752.000 2.892.000 2.806.000
Finansinntekter 2.000 8.000 4.000 7.000 3.000
Finanskostnader -425.000 -86.000 -71.000 -3.000 -68.000
Finans -423.000 -78.000 -67.000 4.000 -65.000
Resultat før skatt -12.437.000 2.072.000 685.000 2.896.000 2.741.000
Skattekostnad 2.687.000 -505.000 -193.000 -756.000 -719.000
Årsresultat -9.750.000 1.567.000 492.000 2.140.000 2.022.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.284.000 3.905.000 3.628.000 4.065.000 4.291.000
Sum omløpsmidler 12.669.000 6.928.000 5.741.000 6.452.000 8.790.000
Sum eiendeler 33.953.000 10.833.000 9.369.000 10.517.000 13.081.000
Sum opptjent egenkapital -6.730.000 864.000 901.000 1.350.000 1.823.000
Sum egenkapital -6.630.000 964.000 1.001.000 1.450.000 1.923.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.584.000 9.869.000 8.368.000 9.067.000 11.158.000
Sum gjeld og egenkapital 33.954.000 10.833.000 9.369.000 10.517.000 13.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.190.000 45.549.000 42.711.000 45.299.000 45.043.000
Andre inntekter 7.357.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.547.000 45.549.000 42.711.000 45.299.000 45.043.000
Varekostnad -2.672.000 -5.406.000 -5.263.000 -5.184.000 -5.700.000
Lønninger -12.271.000 -19.721.000 -19.487.000 -20.968.000 -20.662.000
Avskrivning -343.000 -370.000 -638.000 -787.000 -835.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.274.000 -17.901.000 -16.571.000 -15.469.000 -15.040.000
Driftskostnader -38.560.000 -43.398.000 -41.959.000 -42.408.000 -42.237.000
Driftsresultat -12.014.000 2.150.000 752.000 2.892.000 2.806.000
Finansinntekter 2.000 8.000 4.000 7.000 3.000
Finanskostnader -425.000 -86.000 -71.000 -3.000 -68.000
Finans -423.000 -78.000 -67.000 4.000 -65.000
Konsernbidrag -1.604.000 -554.000 -2.333.000 -1.986.000
Utbytte 0 -386.000 -280.000 -377.000
Årsresultat -9.750.000 1.567.000 492.000 2.140.000 2.022.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.250.000 170.000 223.000 250.000 270.000
Fast eiendom 16.665.000 1.196.000 858.000 967.000 730.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.370.000 2.538.000 2.547.000 2.848.000 3.291.000
Sum varige driftsmidler 19.035.000 3.734.000 3.405.000 3.814.000 4.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.284.000 3.905.000 3.628.000 4.065.000 4.291.000
Varebeholdning 1.642.000 2.324.000 1.782.000 1.748.000 1.655.000
Kundefordringer 423.000 1.411.000 770.000 866.000 1.616.000
Andre fordringer 3.029.000 437.000 364.000 840.000 498.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.196.000 1.629.000 1.498.000 1.600.000 1.621.000
Sum omløpsmidler 12.669.000 6.928.000 5.741.000 6.452.000 8.790.000
Sum eiendeler 33.953.000 10.833.000 9.369.000 10.517.000 13.081.000
Sum opptjent egenkapital -6.730.000 864.000 901.000 1.350.000 1.823.000
Sum egenkapital -6.630.000 964.000 1.001.000 1.450.000 1.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 34.913.000 5.171.000 3.479.000 3.070.000 5.432.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.205.000 1.390.000 1.573.000 1.732.000 1.533.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 787.000 1.485.000 1.317.000 1.907.000 1.561.000
Utbytte 0 -386.000 -280.000 -377.000
Annen kortsiktig gjeld 1.679.000 1.822.000 1.613.000 2.078.000 2.255.000
Sum kortsiktig gjeld 40.584.000 9.869.000 8.368.000 9.067.000 11.158.000
Sum gjeld og egenkapital 33.954.000 10.833.000 9.369.000 10.517.000 13.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.915.000 -2.941.000 -2.627.000 -2.615.000 -2.368.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 0.7 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6
Soliditet -19.5 8.9 10.7 13.8 14.7
Resultatgrad -45.3 4.7 1.8 6.4 6.2
Rentedekningsgrad -28.3 2 10.6 9 41.3
Gjeldsgrad -6.1 10.2 8.4 6.3 5.8
Total kapitalrentabilitet -35.4 19.9 8.1 27.6 21.5
Signatur
26.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex