Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auksjonshuset AS
Juridisk navn:  Auksjonshuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95003032
c/o Svein Joakim Moen Ødegårds vei 18 c/o Svein Joakim Moen Ødegårds vei 18 Fax:
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 974464225
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/15/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.59%
Resultat  
  
-146.71%
Egenkapital  
  
67.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.752.000 3.854.000 3.710.000 3.253.000 2.549.000
Resultat: -298.000 638.000 1.290.000 850.000 656.000
Egenkapital: 441.000 264.000 266.000 204.000 239.000
Regnskap for  Auksjonshuset AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.752.000 3.854.000 3.710.000 3.253.000 2.549.000
Driftskostnader -3.117.000 -3.215.000 -2.421.000 -2.388.000 -1.882.000
Driftsresultat -365.000 638.000 1.290.000 866.000 667.000
Finansinntekter 82.000 2.000 3.000 0 10.000
Finanskostnader -15.000 -2.000 -4.000 -17.000 -21.000
Finans 67.000 0 -1.000 -17.000 -11.000
Resultat før skatt -298.000 638.000 1.290.000 850.000 656.000
Skattekostnad -36.000 -140.000 -295.000 -203.000 -163.000
Årsresultat -334.000 498.000 995.000 647.000 494.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.102.000 583.000 14.000 260.000 359.000
Sum omløpsmidler 1.993.000 1.343.000 1.884.000 1.537.000 1.350.000
Sum eiendeler 3.095.000 1.926.000 1.898.000 1.797.000 1.709.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 164.000 166.000 104.000 139.000
Sum egenkapital 441.000 264.000 266.000 204.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 36.000 37.000 331.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 2.421.000 1.626.000 1.595.000 1.263.000 1.070.000
Sum gjeld og egenkapital 3.096.000 1.926.000 1.898.000 1.798.000 1.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.388.000 3.854.000 3.525.000 3.213.000 2.422.000
Andre inntekter 364.000 0 185.000 40.000 127.000
Driftsinntekter 2.752.000 3.854.000 3.710.000 3.253.000 2.549.000
Varekostnad -3.000 -60.000 -54.000 -581.000 -592.000
Lønninger -1.077.000 -312.000 -305.000 -255.000 -234.000
Avskrivning -148.000 -24.000 -57.000 -99.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.889.000 -2.819.000 -2.005.000 -1.453.000 -942.000
Driftskostnader -3.117.000 -3.215.000 -2.421.000 -2.388.000 -1.882.000
Driftsresultat -365.000 638.000 1.290.000 866.000 667.000
Finansinntekter 82.000 2.000 3.000 0 10.000
Finanskostnader -15.000 -2.000 -4.000 -17.000 -21.000
Finans 67.000 0 -1.000 -17.000 -11.000
Konsernbidrag 511.000 -500.000 -932.000 -682.000 -446.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -334.000 498.000 995.000 647.000 494.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 391.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 711.000 249.000 14.000 260.000 359.000
Sum varige driftsmidler 711.000 249.000 14.000 260.000 359.000
Sum finansielle anleggsmidler 334.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.102.000 583.000 14.000 260.000 359.000
Varebeholdning 5.000 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 0 0 5.000 0
Andre fordringer 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.216.000 554.000 434.000 832.000 606.000
Sum omløpsmidler 1.993.000 1.343.000 1.884.000 1.537.000 1.350.000
Sum eiendeler 3.095.000 1.926.000 1.898.000 1.797.000 1.709.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 164.000 166.000 104.000 139.000
Sum egenkapital 441.000 264.000 266.000 204.000 239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 36.000 37.000 21.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 952.000 641.000 1.211.000 897.000 595.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 36.000 37.000 331.000 400.000
Leverandørgjeld 1.213.000 845.000 237.000 298.000 386.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 165.000 114.000 119.000 42.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 26.000 28.000 26.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 2.421.000 1.626.000 1.595.000 1.263.000 1.070.000
Sum gjeld og egenkapital 3.096.000 1.926.000 1.898.000 1.798.000 1.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -428.000 -283.000 289.000 274.000 280.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.2 1.2 1.3
Soliditet 14.2 13.7 1 11.3 1
Resultatgrad -13.3 16.6 34.8 26.6 26.2
Rentedekningsgrad -24.3 3 322.5 50.9 31.8
Gjeldsgrad 6.0 6.3 6.1 7.8 6.2
Total kapitalrentabilitet -9.1 33.2 68.1 48.2 39.6
Signatur
29.12.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex