Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aura Gris AS
Juridisk navn:  Aura Gris AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61214942
Fax:
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 981510666
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/15/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Lom Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.41%
Resultat  
  
-54.23%
Egenkapital  
  
9.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.915.000 10.695.000 11.440.000 11.600.000 10.720.000
Resultat: 390.000 852.000 -253.000 844.000 307.000
Egenkapital: 3.123.000 2.854.000 2.098.000 2.119.000 1.395.000
Regnskap for  Aura Gris AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.915.000 10.695.000 11.440.000 11.600.000 10.720.000
Driftskostnader -11.640.000 -10.443.000 -11.515.000 -11.137.000 -10.342.000
Driftsresultat 275.000 251.000 -75.000 464.000 379.000
Finansinntekter 132.000 620.000 -177.000 394.000 -51.000
Finanskostnader -16.000 -20.000 -1.000 -13.000 -21.000
Finans 116.000 600.000 -178.000 381.000 -72.000
Resultat før skatt 390.000 852.000 -253.000 844.000 307.000
Skattekostnad -67.000 -69.000 9.000 -120.000 -95.000
Årsresultat 323.000 783.000 -245.000 724.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 220.000 270.000 208.000 273.000
Sum omløpsmidler 4.714.000 4.735.000 5.108.000 5.211.000 5.195.000
Sum eiendeler 4.890.000 4.955.000 5.378.000 5.419.000 5.468.000
Sum opptjent egenkapital 2.673.000 2.404.000 1.648.000 1.919.000 1.195.000
Sum egenkapital 3.123.000 2.854.000 2.098.000 2.119.000 1.395.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 200.000 824.000 1.258.000
Sum kortsiktig gjeld 1.764.000 2.096.000 3.081.000 2.477.000 2.815.000
Sum gjeld og egenkapital 4.890.000 4.954.000 5.379.000 5.420.000 5.468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.820.000 10.605.000 11.354.000 11.583.000 10.519.000
Andre inntekter 95.000 90.000 86.000 17.000 201.000
Driftsinntekter 11.915.000 10.695.000 11.440.000 11.600.000 10.720.000
Varekostnad -7.881.000 -7.005.000 -7.638.000 -7.092.000 -6.490.000
Lønninger -1.438.000 -1.378.000 -1.403.000 -1.275.000 -1.259.000
Avskrivning -44.000 -50.000 -71.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.277.000 -2.010.000 -2.403.000 -2.705.000 -2.528.000
Driftskostnader -11.640.000 -10.443.000 -11.515.000 -11.137.000 -10.342.000
Driftsresultat 275.000 251.000 -75.000 464.000 379.000
Finansinntekter 132.000 620.000 -177.000 394.000 -51.000
Finanskostnader -16.000 -20.000 -1.000 -13.000 -21.000
Finans 116.000 600.000 -178.000 381.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -54.000 -27.000 -27.000 0 0
Årsresultat 323.000 783.000 -245.000 724.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 162.000 206.000 256.000 194.000 259.000
Sum varige driftsmidler 162.000 206.000 256.000 194.000 259.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 176.000 220.000 270.000 208.000 273.000
Varebeholdning 2.544.000 1.995.000 1.938.000 1.979.000 1.999.000
Kundefordringer 639.000 469.000 579.000 226.000 480.000
Andre fordringer 242.000 702.000 193.000 207.000 166.000
Sum investeringer 874.000 1.490.000 1.895.000 1.990.000 1.527.000
Kasse, bank 415.000 78.000 503.000 809.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 4.714.000 4.735.000 5.108.000 5.211.000 5.195.000
Sum eiendeler 4.890.000 4.955.000 5.378.000 5.419.000 5.468.000
Sum opptjent egenkapital 2.673.000 2.404.000 1.648.000 1.919.000 1.195.000
Sum egenkapital 3.123.000 2.854.000 2.098.000 2.119.000 1.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 0 9.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 521.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 200.000 824.000 1.258.000
Leverandørgjeld 907.000 802.000 1.196.000 670.000 826.000
Betalbar skatt 69.000 64.000 0 127.000 100.000
Skyldig offentlige avgifter 464.000 548.000 470.000 485.000 525.000
Utbytte -54.000 -27.000 -27.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 270.000 133.000 1.389.000 1.195.000 1.365.000
Sum kortsiktig gjeld 1.764.000 2.096.000 3.081.000 2.477.000 2.815.000
Sum gjeld og egenkapital 4.890.000 4.954.000 5.379.000 5.420.000 5.468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.950.000 2.639.000 2.027.000 2.734.000 2.380.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.3 1 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1 1.3 1.1
Soliditet 63.9 57.6 3 39.1 25.5
Resultatgrad 2.3 2.3 -0.7 4 3.5
Rentedekningsgrad 17.2 12.6 35.7 1
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1.6 1.6 2.9
Total kapitalrentabilitet 8.3 17.6 -4.7 15.8 6
Signatur
09.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
09.09.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex