Aurdal Fjordcamping Og Hytter AS
Juridisk navn:  Aurdal Fjordcamping Og Hytter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61365212
Fax: 61365213
2910 Aurdal 2910 Aurdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 975922170
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 7/26/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: aurdal fjordcamping as
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Arild Bråten Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.66%
Resultat  
  
16.96%
Egenkapital  
  
-3.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.406.000 8.424.000 7.994.000 7.327.000 6.584.000
Resultat: 2.317.000 1.981.000 1.027.000 1.013.000 459.000
Egenkapital: 7.035.000 7.270.000 5.768.000 4.994.000 4.272.000
Regnskap for  Aurdal Fjordcamping Og Hytter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.406.000 8.424.000 7.994.000 7.327.000 6.584.000
Driftskostnader -6.886.000 -6.213.000 -6.845.000 -6.270.000 -6.061.000
Driftsresultat 2.520.000 2.211.000 1.149.000 1.058.000 523.000
Finansinntekter 28.000 33.000 31.000 43.000 38.000
Finanskostnader -231.000 -262.000 -153.000 -88.000 -102.000
Finans -203.000 -229.000 -122.000 -45.000 -64.000
Resultat før skatt 2.317.000 1.981.000 1.027.000 1.013.000 459.000
Skattekostnad -552.000 -479.000 -253.000 -291.000 -186.000
Årsresultat 1.765.000 1.502.000 774.000 722.000 273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.596.000 10.773.000 11.412.000 9.820.000 7.538.000
Sum omløpsmidler 5.117.000 5.430.000 3.469.000 4.091.000 2.807.000
Sum eiendeler 15.713.000 16.203.000 14.881.000 13.911.000 10.345.000
Sum opptjent egenkapital 6.135.000 6.370.000 4.868.000 4.094.000 3.372.000
Sum egenkapital 7.035.000 7.270.000 5.768.000 4.994.000 4.272.000
Sum langsiktig gjeld 6.852.000 7.177.000 7.354.000 2.228.000 2.485.000
Sum kortsiktig gjeld 1.825.000 1.756.000 1.759.000 6.688.000 3.588.000
Sum gjeld og egenkapital 15.712.000 16.203.000 14.881.000 13.910.000 10.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.882.000 1.601.000 2.041.000 1.950.000 1.713.000
Andre inntekter 7.524.000 6.824.000 5.953.000 5.378.000 4.871.000
Driftsinntekter 9.406.000 8.424.000 7.994.000 7.327.000 6.584.000
Varekostnad -817.000 -782.000 -781.000 -896.000 -1.056.000
Lønninger -2.205.000 -1.880.000 -2.569.000 -2.279.000 -2.198.000
Avskrivning -944.000 -969.000 -936.000 -781.000 -819.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.920.000 -2.582.000 -2.559.000 -2.314.000 -1.988.000
Driftskostnader -6.886.000 -6.213.000 -6.845.000 -6.270.000 -6.061.000
Driftsresultat 2.520.000 2.211.000 1.149.000 1.058.000 523.000
Finansinntekter 28.000 33.000 31.000 43.000 38.000
Finanskostnader -231.000 -262.000 -153.000 -88.000 -102.000
Finans -203.000 -229.000 -122.000 -45.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.765.000 1.502.000 774.000 722.000 273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.735.000 9.652.000 10.592.000 8.671.000 6.327.000
Maskiner anlegg 808.000 1.090.000 779.000 1.045.000 1.055.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.543.000 10.742.000 11.371.000 9.716.000 7.382.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 32.000 41.000 104.000 155.000
Sum anleggsmidler 10.596.000 10.773.000 11.412.000 9.820.000 7.538.000
Varebeholdning 129.000 79.000 124.000 133.000 90.000
Kundefordringer 194.000 132.000 188.000 210.000 208.000
Andre fordringer 79.000 156.000 101.000 163.000 124.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.716.000 5.063.000 3.055.000 3.585.000 2.385.000
Sum omløpsmidler 5.117.000 5.430.000 3.469.000 4.091.000 2.807.000
Sum eiendeler 15.713.000 16.203.000 14.881.000 13.911.000 10.345.000
Sum opptjent egenkapital 6.135.000 6.370.000 4.868.000 4.094.000 3.372.000
Sum egenkapital 7.035.000 7.270.000 5.768.000 4.994.000 4.272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 880.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.661.000 2.131.000
Sum langsiktig gjeld 6.852.000 7.177.000 7.354.000 2.228.000 2.485.000
Leverandørgjeld 167.000 146.000 160.000 289.000 265.000
Betalbar skatt 552.000 479.000 253.000 291.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 126.000 110.000 96.000 81.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.007.000 1.004.000 1.236.000 1.351.000 925.000
Sum kortsiktig gjeld 1.825.000 1.756.000 1.759.000 6.688.000 3.588.000
Sum gjeld og egenkapital 15.712.000 16.203.000 14.881.000 13.910.000 10.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.292.000 3.674.000 1.710.000 -2.597.000 -781.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.1 2 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 2.7 3.0 1.9 0.6 0.8
Soliditet 44.8 44.9 38.8 35.9 41.3
Resultatgrad 26.8 26.2 14.4 14.4 7.9
Rentedekningsgrad 10.9 8.4 7.5 1 5.1
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.6 1.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 16.2 13.8 7.9 7.9 5.4
Signatur
19.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex