Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aurebekk Gartneri AS
Juridisk navn:  Aurebekk Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38263676
Aurebekksveien 115 Aurebekksveien 115 Fax:
4516 Mandal 4516 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 988047554
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.53%
Resultat  
  
-60.21%
Egenkapital  
  
-0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.814.000 13.611.000 12.638.000 10.390.000 9.263.000
Resultat: 337.000 847.000 406.000 -233.000 204.000
Egenkapital: 909.000 912.000 193.000 -213.000 20.000
Regnskap for  Aurebekk Gartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.814.000 13.611.000 12.638.000 10.390.000 9.263.000
Driftskostnader -16.465.000 -12.740.000 -12.153.000 -10.532.000 -8.894.000
Driftsresultat 349.000 872.000 485.000 -142.000 368.000
Finansinntekter 38.000 30.000 12.000 6.000 6.000
Finanskostnader -50.000 -55.000 -91.000 -96.000 -171.000
Finans -12.000 -25.000 -79.000 -90.000 -165.000
Resultat før skatt 337.000 847.000 406.000 -233.000 204.000
Skattekostnad -89.000 -128.000 0 0 0
Årsresultat 247.000 719.000 406.000 -233.000 204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 388.000 507.000 500.000 411.000 97.000
Sum omløpsmidler 3.458.000 3.973.000 2.722.000 2.635.000 2.346.000
Sum eiendeler 3.846.000 4.480.000 3.222.000 3.046.000 2.443.000
Sum opptjent egenkapital 409.000 162.000 -557.000 -963.000 -730.000
Sum egenkapital 909.000 912.000 193.000 -213.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 345.000 452.000 552.000 656.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.592.000 3.116.000 2.476.000 2.604.000 2.423.000
Sum gjeld og egenkapital 3.846.000 4.480.000 3.221.000 3.047.000 2.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.814.000 13.611.000 12.638.000 10.390.000 9.263.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 16.814.000 13.611.000 12.638.000 10.390.000 9.263.000
Varekostnad -8.752.000 -6.742.000 -5.788.000 -4.802.000 -4.545.000
Lønninger -5.200.000 -3.980.000 -4.713.000 -4.202.000 -3.322.000
Avskrivning -178.000 -147.000 -111.000 -70.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.335.000 -1.871.000 -1.541.000 -1.458.000 -1.022.000
Driftskostnader -16.465.000 -12.740.000 -12.153.000 -10.532.000 -8.894.000
Driftsresultat 349.000 872.000 485.000 -142.000 368.000
Finansinntekter 38.000 30.000 12.000 6.000 6.000
Finanskostnader -50.000 -55.000 -91.000 -96.000 -171.000
Finans -12.000 -25.000 -79.000 -90.000 -165.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 247.000 719.000 406.000 -233.000 204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 91.000 161.000 231.000 301.000 0
Sum Immatrielle midler 91.000 161.000 231.000 301.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 76.000 65.000 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 261.000 249.000 90.000 77.000
Sum varige driftsmidler 265.000 326.000 249.000 90.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 388.000 507.000 500.000 411.000 97.000
Varebeholdning 1.198.000 752.000 577.000 558.000 748.000
Kundefordringer 618.000 735.000 757.000 665.000 726.000
Andre fordringer 136.000 108.000 111.000 308.000 172.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.505.000 2.378.000 1.278.000 1.104.000 700.000
Sum omløpsmidler 3.458.000 3.973.000 2.722.000 2.635.000 2.346.000
Sum eiendeler 3.846.000 4.480.000 3.222.000 3.046.000 2.443.000
Sum opptjent egenkapital 409.000 162.000 -557.000 -963.000 -730.000
Sum egenkapital 909.000 912.000 193.000 -213.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 345.000 452.000 552.000 656.000 0
Leverandørgjeld 572.000 1.270.000 353.000 780.000 978.000
Betalbar skatt 92.000 126.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.405.000 1.199.000 1.678.000 1.553.000 1.217.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 523.000 521.000 445.000 271.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 2.592.000 3.116.000 2.476.000 2.604.000 2.423.000
Sum gjeld og egenkapital 3.846.000 4.480.000 3.221.000 3.047.000 2.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 866.000 857.000 246.000 31.000 -77.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7
Soliditet 23.6 20.4 6 0.8
Resultatgrad 2.1 6.4 3.8 -1.4 4
Rentedekningsgrad 7.0 15.9 5.3 -1.5 2.2
Gjeldsgrad 3.2 3.9 15.7 -15.3 121.2
Total kapitalrentabilitet 10.1 20.1 15.4 -4.5 15.3
Signatur
11.08.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2022
Prokura
Jakobsen Mjøs Kjartan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex