Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aurotech Ultrasound AS
Juridisk navn:  Aurotech Ultrasound AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73813600
Sponglia 12 Sponglia 12 Fax: 73815104
7590 Tydal 7590 Tydal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Tydal
Org.nr: 985812543
Aksjekapital: 927.133 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/11/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
248.26%
Resultat  
  
3024.5%
Egenkapital  
  
32.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.097.000 8.355.000 15.741.000 15.946.000 12.188.000
Resultat: 5.849.000 -200.000 1.559.000 1.492.000 969.000
Egenkapital: 23.946.000 18.097.000 18.297.000 16.738.000 15.245.000
Regnskap for  Aurotech Ultrasound AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.097.000 8.355.000 15.741.000 15.946.000 12.188.000
Driftskostnader -23.035.000 -8.342.000 -13.938.000 -14.159.000 -10.839.000
Driftsresultat 6.061.000 14.000 1.802.000 1.787.000 1.349.000
Finansinntekter 10.000 11.000 13.000 14.000 5.000
Finanskostnader -222.000 -224.000 -256.000 -309.000 -385.000
Finans -212.000 -213.000 -243.000 -295.000 -380.000
Resultat før skatt 5.849.000 -200.000 1.559.000 1.492.000 969.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.849.000 -200.000 1.559.000 1.492.000 969.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.654.000 21.965.000 17.076.000 16.548.000 17.658.000
Sum omløpsmidler 13.763.000 8.082.000 11.060.000 8.652.000 4.815.000
Sum eiendeler 36.417.000 30.047.000 28.136.000 25.200.000 22.473.000
Sum opptjent egenkapital 21.219.000 15.370.000 15.570.000 14.011.000 12.518.000
Sum egenkapital 23.946.000 18.097.000 18.297.000 16.738.000 15.245.000
Sum langsiktig gjeld 4.432.000 4.951.000 5.463.000 5.440.000 3.476.000
Sum kortsiktig gjeld 8.039.000 6.999.000 4.375.000 3.022.000 3.751.000
Sum gjeld og egenkapital 36.417.000 30.047.000 28.135.000 25.200.000 22.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.344.000 7.710.000 14.736.000 15.363.000 12.188.000
Andre inntekter 753.000 645.000 1.005.000 582.000 0
Driftsinntekter 29.097.000 8.355.000 15.741.000 15.946.000 12.188.000
Varekostnad -16.096.000 -4.215.000 -9.005.000 -8.478.000 -5.859.000
Lønninger -1.105.000 -609.000 -1.509.000 -1.114.000 -1.620.000
Avskrivning -294.000 -206.000 -21.000 -21.000 -59.000
Nedskrivning -3.804.000 -2.001.000 -2.013.000 -3.232.000 -2.000.000
Andre driftskostnader -1.736.000 -1.311.000 -1.390.000 -1.314.000 -1.301.000
Driftskostnader -23.035.000 -8.342.000 -13.938.000 -14.159.000 -10.839.000
Driftsresultat 6.061.000 14.000 1.802.000 1.787.000 1.349.000
Finansinntekter 10.000 11.000 13.000 14.000 5.000
Finanskostnader -222.000 -224.000 -256.000 -309.000 -385.000
Finans -212.000 -213.000 -243.000 -295.000 -380.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.849.000 -200.000 1.559.000 1.492.000 969.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.639.000 20.688.000 16.999.000 16.512.000 17.638.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.015.000 1.277.000 77.000 36.000 20.000
Sum varige driftsmidler 1.015.000 1.277.000 77.000 36.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.654.000 21.965.000 17.076.000 16.548.000 17.658.000
Varebeholdning 1.008.000 523.000 784.000 521.000 363.000
Kundefordringer 4.965.000 2.093.000 2.196.000 870.000 2.883.000
Andre fordringer 1.062.000 1.675.000 1.258.000 952.000 1.284.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.728.000 3.792.000 6.822.000 6.309.000 284.000
Sum omløpsmidler 13.763.000 8.082.000 11.060.000 8.652.000 4.815.000
Sum eiendeler 36.417.000 30.047.000 28.136.000 25.200.000 22.473.000
Sum opptjent egenkapital 21.219.000 15.370.000 15.570.000 14.011.000 12.518.000
Sum egenkapital 23.946.000 18.097.000 18.297.000 16.738.000 15.245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.432.000 4.951.000 5.463.000 5.440.000 3.476.000
Leverandørgjeld 4.997.000 1.405.000 1.899.000 912.000 2.213.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 703.000 328.000 309.000 382.000 555.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.339.000 5.265.000 2.168.000 1.728.000 983.000
Sum kortsiktig gjeld 8.039.000 6.999.000 4.375.000 3.022.000 3.751.000
Sum gjeld og egenkapital 36.417.000 30.047.000 28.135.000 25.200.000 22.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.724.000 1.083.000 6.685.000 5.630.000 1.064.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 2.5 2.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 2.3 2.7 1.2
Soliditet 65.8 60.2 6 66.4 67.8
Resultatgrad 20.8 0.2 11.4 11.2 11.1
Rentedekningsgrad 27.3 0.1 7 5.8 3.5
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 16.7 0.1 6.5 7.1 6.0
Signatur
04.07.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
15.01.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex