Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aursnes Hotell AS
Juridisk navn:  Aursnes Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70254555
Bergavegen 1 Bergavegen 1 Fax:
6230 Sykkylven 6230 Sykkylven
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 975349195
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/21/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.39%
Resultat  
  
704.39%
Egenkapital  
  
-13.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.032.000 3.165.000 3.928.000 2.991.000 2.727.000
Resultat: 1.378.000 -228.000 525.000 597.000 431.000
Egenkapital: 5.817.000 6.742.000 6.920.000 6.511.000 3.137.000
Regnskap for  Aursnes Hotell AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.032.000 3.165.000 3.928.000 2.991.000 2.727.000
Driftskostnader -2.470.000 -3.176.000 -3.120.000 -2.268.000 -2.278.000
Driftsresultat 1.563.000 -11.000 809.000 723.000 450.000
Finansinntekter 12.000 12.000 7.000 7.000 10.000
Finanskostnader -196.000 -229.000 -291.000 -133.000 -28.000
Finans -184.000 -217.000 -284.000 -126.000 -18.000
Resultat før skatt 1.378.000 -228.000 525.000 597.000 431.000
Skattekostnad -303.000 50.000 -115.000 -140.000 -92.000
Årsresultat 1.075.000 -178.000 409.000 456.000 339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.541.000 12.695.000 12.762.000 12.753.000 8.625.000
Sum omløpsmidler 2.521.000 1.635.000 2.234.000 1.482.000 2.815.000
Sum eiendeler 15.062.000 14.330.000 14.996.000 14.235.000 11.440.000
Sum opptjent egenkapital 5.676.000 6.601.000 6.779.000 6.370.000 3.102.000
Sum egenkapital 5.817.000 6.742.000 6.920.000 6.511.000 3.137.000
Sum langsiktig gjeld 6.661.000 6.948.000 7.018.000 7.352.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 2.584.000 640.000 1.058.000 373.000 8.223.000
Sum gjeld og egenkapital 15.062.000 14.330.000 14.996.000 14.236.000 11.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.059.000 2.741.000 3.642.000 2.749.000 2.697.000
Andre inntekter 973.000 424.000 286.000 242.000 30.000
Driftsinntekter 4.032.000 3.165.000 3.928.000 2.991.000 2.727.000
Varekostnad -153.000 -123.000 -267.000 -179.000 -134.000
Lønninger -624.000 -436.000 -973.000 -781.000 -587.000
Avskrivning -220.000 -224.000 -195.000 -189.000 -375.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.473.000 -2.393.000 -1.685.000 -1.119.000 -1.182.000
Driftskostnader -2.470.000 -3.176.000 -3.120.000 -2.268.000 -2.278.000
Driftsresultat 1.563.000 -11.000 809.000 723.000 450.000
Finansinntekter 12.000 12.000 7.000 7.000 10.000
Finanskostnader -196.000 -229.000 -291.000 -133.000 -28.000
Finans -184.000 -217.000 -284.000 -126.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 0
Årsresultat 1.075.000 -178.000 409.000 456.000 339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.191.000 12.318.000 12.473.000 12.630.000 7.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 350.000 348.000 235.000 123.000 1.125.000
Sum varige driftsmidler 12.541.000 12.667.000 12.709.000 12.753.000 8.625.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 53.000 0 0
Sum anleggsmidler 12.541.000 12.695.000 12.762.000 12.753.000 8.625.000
Varebeholdning 0 0 4.000
Kundefordringer 191.000 193.000 449.000 368.000 169.000
Andre fordringer 61.000 511.000 32.000 69.000 592.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.269.000 931.000 1.753.000 1.045.000 2.050.000
Sum omløpsmidler 2.521.000 1.635.000 2.234.000 1.482.000 2.815.000
Sum eiendeler 15.062.000 14.330.000 14.996.000 14.235.000 11.440.000
Sum opptjent egenkapital 5.676.000 6.601.000 6.779.000 6.370.000 3.102.000
Sum egenkapital 5.817.000 6.742.000 6.920.000 6.511.000 3.137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 286.000 198.000 80.000 39.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.661.000 6.948.000 7.018.000 7.352.000 79.000
Leverandørgjeld 161.000 418.000 733.000 65.000 153.000
Betalbar skatt 214.000 74.000 153.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000 50.000 55.000 94.000 46.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 173.000 196.000 61.000 8.007.000
Sum kortsiktig gjeld 2.584.000 640.000 1.058.000 373.000 8.223.000
Sum gjeld og egenkapital 15.062.000 14.330.000 14.996.000 14.236.000 11.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 995.000 1.176.000 1.109.000 -5.408.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.6 2.1 4 0.3
Likviditetsgrad 2 1.0 2.6 2.1 4 0.3
Soliditet 38.6 47.0 46.1 45.7 27.4
Resultatgrad 38.8 -0.3 20.6 24.2 16.5
Rentedekningsgrad 8.0 -0.0 2.8 5.4 16.1
Gjeldsgrad 1.6 1.1 1.2 1.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 10.5 5.4 5.1 4
Signatur
04.04.2022
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
04.04.2022
Styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex