Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ausonius Medical AS
Juridisk navn:  Ausonius Medical AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23288200
Jerikoveien 20 Jerikoveien 20 Fax: 23280201
1067 Oslo 1067 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976947134
Aksjekapital: 25.485.460 NOK
Etableringsdato: 11/8/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 2.264.000 2.083.000 3.847.000
Egenkapital: 39.249.000 39.249.000 39.249.000 39.249.000 39.201.000
Regnskap for  Ausonius Medical AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -65.000 -66.000 10.000 -62.000
Driftsresultat -28.000 -65.000 -66.000 10.000 -62.000
Finansinntekter 28.000 65.000 2.330.000 2.073.000 3.909.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 28.000 65.000 2.330.000 2.073.000 3.909.000
Resultat før skatt 0 0 2.264.000 2.083.000 3.847.000
Skattekostnad 0 0 -543.000 -521.000 -1.040.000
Årsresultat 0 0 1.720.000 1.563.000 2.807.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.421.000 23.421.000 23.421.000 23.421.000 23.437.000
Sum omløpsmidler 25.971.000 25.980.000 25.977.000 23.698.000 29.360.000
Sum eiendeler 49.392.000 49.401.000 49.398.000 47.119.000 52.797.000
Sum opptjent egenkapital 13.789.000 13.789.000 13.789.000 13.789.000 13.741.000
Sum egenkapital 39.249.000 39.249.000 39.249.000 39.249.000 39.201.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.143.000 10.152.000 10.149.000 7.870.000 13.596.000
Sum gjeld og egenkapital 49.392.000 49.401.000 49.398.000 47.119.000 52.797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 64.000 1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -65.000 -66.000 -54.000 -63.000
Driftskostnader -28.000 -65.000 -66.000 10.000 -62.000
Driftsresultat -28.000 -65.000 -66.000 10.000 -62.000
Finansinntekter 28.000 65.000 2.330.000 2.073.000 3.909.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 28.000 65.000 2.330.000 2.073.000 3.909.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 1.720.000 1.563.000 2.807.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 23.421.000 23.421.000 23.421.000 23.421.000 23.421.000
Sum anleggsmidler 23.421.000 23.421.000 23.421.000 23.421.000 23.437.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 911.000 911.000 0
Andre fordringer 25.948.000 25.970.000 25.063.000 22.784.000 29.355.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 10.000 3.000 3.000 5.000
Sum omløpsmidler 25.971.000 25.980.000 25.977.000 23.698.000 29.360.000
Sum eiendeler 49.392.000 49.401.000 49.398.000 47.119.000 52.797.000
Sum opptjent egenkapital 13.789.000 13.789.000 13.789.000 13.789.000 13.741.000
Sum egenkapital 39.249.000 39.249.000 39.249.000 39.249.000 39.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 15.000 13.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 -3.000 -3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.137.000 10.137.000 10.137.000 7.873.000 13.599.000
Sum kortsiktig gjeld 10.143.000 10.152.000 10.149.000 7.870.000 13.596.000
Sum gjeld og egenkapital 49.392.000 49.401.000 49.398.000 47.119.000 52.797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.828.000 15.828.000 15.828.000 15.828.000 15.764.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.6 3 2.2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 2.6 3 2.2
Soliditet 79.5 79.4 79.5 83.3 74.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 0 0 4.6 4.4 7.3
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex