Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auto 1 Skien As
Juridisk navn:  Auto 1 Skien As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35539146
Sliperivegen 19 Sliperivegen 19 Fax:
3718 Skien 3718 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 996340465
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/14/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Panzer Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.07%
Resultat  
  
37.93%
Egenkapital  
  
56.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.482.000 9.227.000 7.791.000 7.619.000 8.382.000
Resultat: 440.000 319.000 635.000 781.000 -265.000
Egenkapital: -341.000 -780.000 -1.100.000 -1.735.000 -2.516.000
Regnskap for  Auto 1 Skien As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.482.000 9.227.000 7.791.000 7.619.000 8.382.000
Driftskostnader -8.131.000 -8.862.000 -7.109.000 -6.779.000 -8.570.000
Driftsresultat 351.000 364.000 682.000 841.000 -189.000
Finansinntekter 150.000 5.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -50.000 -47.000 -61.000 -78.000
Finans 89.000 -45.000 -47.000 -60.000 -77.000
Resultat før skatt 440.000 319.000 635.000 781.000 -265.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 440.000 319.000 635.000 781.000 -265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 886.000 649.000 874.000 53.000 33.000
Sum omløpsmidler 698.000 653.000 766.000 595.000 532.000
Sum eiendeler 1.584.000 1.302.000 1.640.000 648.000 565.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -880.000 -1.200.000 -1.835.000 -2.616.000
Sum egenkapital -341.000 -780.000 -1.100.000 -1.735.000 -2.516.000
Sum langsiktig gjeld 839.000 728.000 862.000 1.132.000 1.139.000
Sum kortsiktig gjeld 1.086.000 1.354.000 1.877.000 1.251.000 1.941.000
Sum gjeld og egenkapital 1.584.000 1.302.000 1.639.000 648.000 564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.458.000 9.062.000 7.791.000 7.609.000 8.382.000
Andre inntekter 24.000 165.000 0 10.000 0
Driftsinntekter 8.482.000 9.227.000 7.791.000 7.619.000 8.382.000
Varekostnad -3.131.000 -3.400.000 -2.835.000 -2.590.000 -3.313.000
Lønninger -3.367.000 -3.295.000 -2.721.000 -2.701.000 -3.230.000
Avskrivning -235.000 -332.000 -52.000 -32.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.398.000 -1.835.000 -1.501.000 -1.456.000 -1.921.000
Driftskostnader -8.131.000 -8.862.000 -7.109.000 -6.779.000 -8.570.000
Driftsresultat 351.000 364.000 682.000 841.000 -189.000
Finansinntekter 150.000 5.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -50.000 -47.000 -61.000 -78.000
Finans 89.000 -45.000 -47.000 -60.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 440.000 319.000 635.000 781.000 -265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 20.000 0 0
Driftsløsøre 683.000 445.000 850.000 49.000 25.000
Sum varige driftsmidler 683.000 445.000 870.000 49.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 204.000 4.000 4.000 8.000
Sum anleggsmidler 886.000 649.000 874.000 53.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 285.000 420.000 256.000 419.000 373.000
Andre fordringer 349.000 136.000 162.000 144.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 96.000 349.000 32.000 68.000
Sum omløpsmidler 698.000 653.000 766.000 595.000 532.000
Sum eiendeler 1.584.000 1.302.000 1.640.000 648.000 565.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -880.000 -1.200.000 -1.835.000 -2.616.000
Sum egenkapital -341.000 -780.000 -1.100.000 -1.735.000 -2.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 99.000 113.000 795.000 95.000 386.000
Sum langsiktig gjeld 839.000 728.000 862.000 1.132.000 1.139.000
Leverandørgjeld 131.000 433.000 357.000 489.000 508.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 405.000 350.000 342.000 307.000 474.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 451.000 458.000 383.000 360.000 573.000
Sum kortsiktig gjeld 1.086.000 1.354.000 1.877.000 1.251.000 1.941.000
Sum gjeld og egenkapital 1.584.000 1.302.000 1.639.000 648.000 564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -388.000 -701.000 -1.111.000 -656.000 -1.409.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3
Soliditet -21.5 -59.9 -67.1 -267.7 -446.1
Resultatgrad 4.1 3.9 8.8 1 -2.3
Rentedekningsgrad 5.8 7.3 14.5 13.8 -2.4
Gjeldsgrad -5.6 -2.7 -2.5 -1.4 -1.2
Total kapitalrentabilitet 31.6 28.3 41.6 129.9 -33.3
Signatur
14.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex